Siirry sisältöön

Henkilökohtainen budjetointi vammaispalveluissa

"Henkilökohtainen budjetti vammaispalveluissa - asiakkaan ja ammattilaisen tukeminen, Pirkanmaan alueellinen kokeiluhanke" eli lyhyemmin HB-Pirkanmaa käynnistyi lokakuussa 2020.

Hanke on valtakunnallinen ja sitä koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL). Hanke perustuu hallitusohjelmaan ja sitä toteutetaan yhdeksällä eri alueella Suomessa. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja hanke kestää vuoden 2021 loppuun.

Hankkeen aikana suunnitellaan yhtenäinen henkilökohtaisen budjetin järjestämistapa – Suomen malli – ja laaditaan siihen tarvittava lakiehdotus uudistettavaa vammaispalvelulakia varten. Tällä pyritään vahvistamaan vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia tulevaisuudessa entistä paremmin.

HB-Pirkanmaa -hanke on osa Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus-ohjelmaa ja kehittämistyöhön osallistuu 19 Pirkanmaan kuntaa. Mukana on myös eri vammaisjärjestöjä sekä asiakaskehittäjäryhmä tuomassa oman näkökulmansa hankkeeseen.

Tampereen kaupunki koordinoi alueellista hanketta Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskuksen kautta. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki vammaispalvelujen asiakkaat, mutta erityisesti kuurosokeat.

Pirkanmaalla hanke on jaettu kolmeen teemakokonaisuuteen, joista

  1. osassa kartoitetaan asiakkaiden tarpeita ja mallinnetaan potentiaalisia henkilökohtaisen budjetin käyttötapauksia
  2. osassa selvitetään, millaisia edellytyksiä henkilökohtainen budjetti asettaa ammattilaisten osaamiselle ja
  3. osassa tutkitaan asiakkaan tarvitseman tuen näkökulmaa henkilökohtaisen budjetin prosessissa.

Hankkeessa on päästy hyvin alkuun niin alueellisen kuin valtakunnallisen työskentelyn parissa. Hankkeessa on tehty mm. käsitetyöskentelyä, jossa on määritelty, mitä henkilökohtainen budjetti tarkoittaa sekä pohdittu niin alueilla kuin valtakunnallisesti henkilökohtaisen budjetin haasteita ja mahdollisuuksia. Marraskuussa käynnistyi HB-Pirkanmaan hankkeen projektiryhmän tapaamiset ja meneillään on asiakaskehittäjäryhmän ja hankkeen teemakokonaisuuksien pienryhmien muodostaminen sekä niiden toiminnan aloittaminen.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö
Sirpa Vallittu-Corell
sähköposti [email protected]


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/hbpirkanmaa