Siirry sisältöön

Valvontakoordinaattorit

Julkisen toiminnan ja yksityisiltä palveluntuottajilta hankittavien ostopalvelujen luotettavuus edellyttää riittävää valvontaa ja ohjausta. Valvonnan, ohjauksen ja riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että toiminta on laadukasta sekä päätösten ja sopimusten mukaista.

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnossa työskentelee kolme sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontakoordinaattoria. He tekevät valvontakäyntejä, koordinoivat valvonta-asioita ja raportoivat suoritetuista käynneistä.

Valvontakoordinaattorit toimivat yhteistyössä vastuualueensa yhteistyötoimijoiden, palveluntuottajien, asiakkaiden sekä valvovien viranomaisten eli Aluehallintoviraston ja Valviran kanssa. Toiminnallaan valvontakoordinaattorit edistävät keskinäisen kumppanuuden ja yhteistyön toteutumista.

Ikäihmisten palvelut

Valvontakoordinaattori
Mirkka Metsäranta
puhelin 044 430 9590
sähköposti [email protected]

Psykososiaalisen tuen palvelut

Valvontakoordinaattori
Anna Jukantupa
puhelin 041 730 8243
sähköposti [email protected]

Valvontakoordinaattori
Pekka Pälmä
puhelin 050 516 9141
sähköposti [email protected]

Katso myös


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/valvontakoordinaattorit