Siirry sisältöön

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö. Hän neuvoo, miten asiakas voi toimia omassa asiassaan. Lähtökohtaisesti sosiaaliasiamies neuvoo itse asiakasta esim. edustajien sijaan. Sosiaaliasiamiehinä toimivat Laura Helovuo ja Taija Mehtonen. Sosiaaliasiamies palvelee Tampereen, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Vesilahden, Ylöjärven, Valkeakosken ja Pälkäneen kuntia.

Kun tarvitset sosiaaliasiamiehen neuvontaa, voit olla yhteydessä puhelimitse tai sähköisesti. Ajanvaraukseen perustuvia tapaamisia järjestetään vain tarpeen mukaan kaikissa sopimuskunnissa. Palvelut ovat maksuttomia.

Arkaluontoisten tiedustelujen lähettämistä sähköpostitse ei suositella, koska suojaamattoman sähköpostin tietoturva on heikko. Arkaluotoiset tiedustelut tulee lähettää Suomi.fi-viestinä.

Sosiaaliasiamiehen palvelut ja yhteystiedot

Sosiaaliasiamies palvelee seuraavissa asioissa:

 • neuvoo asiakkaita lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
 • avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
 • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
 • toimii muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
 • seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvityksen
 • vuosittain kunnanhallitukselle.

Sosiaaliasiamiehen tiedottaminen ja yhteistyö suuntautuvat yksittäisten asiakkaiden lisäksi eri viranomaistahoihin, asiakasjärjestöihin ja palvelun tuottajiin päin. Sosiaaliasiamies voi epäkohtia ja puutteita havaitessaan saattaa asian suoraan sosiaalilautakunnan tai aluehallintoviraston tietoisuuteen toimenpiteitä varten.

Sosiaaliasiamieheen voit ottaa yhteyttä sosiaalihuollon palveluja koskevissa kysymyksissä. Tämä koskee sekä julkisia että yksityisiä palvelun tuottajia mm. seuraavilla palvelualueilla:

 • aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus
 • täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki (Huom! Perustoimeentulotukeen liittyvissä kysymyksissä tulee olla yhteydessä Kelaan.)
 • päihdehuolto
 • vammaispalvelu ja kehitysvammahuolto
 • lapsen huolto- ja tapaamisoikeus
 • ikähmisten asumispalvelut ja laitoshoito
 • kotihoito
 • omaishoito
 • lastensuojelu
 • lapsiperheiden sosiaalityö
 • varhaiskasvatus

Sosiaaliasiamies ei palvele Kelan, työvoimatoimiston, terveydenhuollon, talous- ja velkaneuvonnan tai yleisen edunvalvonnan palveluissa.

Sosiaaliasiamies
sähköposti [email protected]
puhelin 040 800 4187, ma - to klo 9 - 11
puhelin 040 800 4186, ma - to klo 9 - 11
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Luottamuksellinen sähköinen yhteydenotto

Voit ottaa sosiaaliasiamieheen yhteyttä Suomi.fi:n Viestit-palvelun kautta. Sen käyttöä suositellaan, kun haluat asioida sähköisesti luottamuksellisissa asioissa. Etenkin päätökset tai muut viranomaisen asiakirjat tulee lähettää Viestit-palvelun kautta. Ohje: Kuinka lähetän viestin sosiaaliasiamiehelle? (pdf)

Asiointi vaatii tunnistautumista joko verkkopankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella: Ulkoinen linkkiSuomi.fi-viestit

Toiminta perustuu lakiin

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon sekä asiakkaan ja työntekijöiden sitoutumista yhteisesti sovittuihin asioihin. Asiakkaalla on oikeus saada hyvää kohtelua ilman syrjintää.

Sosiaalihuollossa tulee ottaa huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu, yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa. Sosiaalihuollon työntekijän tulee selvittää asiakkaalle hänen oikeutensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset hänen asiassaan.

Sosiaaliasiamies pitää asiakasrekisteriä, johon muilla viranomaisilla ei ole pääsyä ja johon talletetaan henkilötietoja vain silloin, kun asian hoitaminen sitä edellyttää. Tietosuojaselosteet ja lisätietoa:

Lomakkeet

Muistutus- ja tarkastuspyyntölomakkeet sekä henkilötietojen korjaamisvaatimuslomake ja asianosaisen tiedonsaantipyyntölomake löytyvät omalta sivultaan:

Sosiaaliasiamiehen selvitys


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/sosiaaliasiamies