Siirry sisältöön

Muistutus-, tarkastuspyyntö- ja muut lomakkeet

Huom! Jos haluat potilastietoja itsestäsi tai huollossasi olevista lapsista, niin valitsethan "Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö" -lomakkeen ja lähetät sen hyvinvointipalvelujen arkistoon.


Voit täyttää potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö-, sosiaalitoimen henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö- sekä asianosaisen tiedonsaantipyyntölomakkeet nyt myös kaupungin virallisen sähköisen asioinnin kautta tietoturvallisesti ja helposti. Asioinnissa käytetään Suomi.fi-tunnistusta.


Tulostetun ja täytetyn lomakkeen toimittaminen postitse tai asiointipisteeseen on myös edelleen mahdollista.

Muistutuslomakkeet

Potilaalla on oikeus tehdä potilaslain mukainen muistutus ollessaan tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Potilasasiamies auttaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä.

Sosiaalihuoltoa koskeva muistutuslomake on tarkoitettu käytettäväksi, kun asiakas haluaa kertoa saamastaan huonosta kohtelusta sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.

Muistutuslomakkeet lähetetään osoitteella:
Tampereen kaupunki, kirjaamo
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Tarkastuspyyntölomakkeet

Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö

Kun potilas haluaa tarkastaa, mitä tietoja hänestä itsestään tai hänen huollossaan olevista lapsista on tallennettu terveystoimen potilasrekisteriin, tulee tietoja tiedustella hoitavalta lääkäriltä, sillä tarkastusoikeus toteutetaan ensisijaisesti hoitavan lääkärin vastaanotolla.

Huom! Omakanta.fi-palvelun Potilastiedon arkistossa voit tarkastella potilastietojasi vuodesta 2014 alkaen. Ennen kuin täytät "Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö" -lomakkeen, kannattaa tietoja etsiä Omakannan kautta:

Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntölomaketta käytetään, kun hoitosuhdetta ei enää ole, vaan kyse on vanhoista arkistoiduista potilastiedoista. Lomake tulee täydentää tiedoilla, joita tarvitaan halutun tiedon etsimiseen, kuten missä toimipisteessä asioinut ja milloin.

Tulostettu ja täytetty lomake lähetetään osoitteella:
Hyvinvointipalvelujen arkisto
postiosoite PL 98
33201 Tampere

Sosiaalitoimen henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö

Tarkastuspyyntölomake on tarkoitettu käytettäväksi, kun asiakas haluaa tarkastaa, mitä tietoja hänestä itsestään tai hänen huollossaan olevista lapsista on tallennettu sosiaalitoimen henkilörekisteriin.

Tulostettu ja täytetty lomake lähetetään osoitteella:
Tampereen kaupunki, kirjaamo
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Potilasrekisterin tai sosiaalihuollon asiakasrekisterien oikaisuvaatimus

Potilasrekisterin tai sosiaalihuollon asiakasrekisterien oikaisuvaatimuslomaketta käytetään, kun asianomainen haluaa, että rekisterissä olevaa, käsittelyn kannalta virheellistä, tarpeetonta, puutteellista tai vanhentunutta henkilötietoa korjataan, poistetaan tai täydennetään.

Lomake lähetetään osoitteella:
Tampereen kaupunki, kirjaamo
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö

Asianosaisen tiedonsaantipyyntölomaketta käytetään, kun asianosainen pyytää tietoja viranomaisessa vireillä olleesta tai olevasta asiasta ja pyydetyt tiedot ovat voineet vaikuttaa asian käsittelyyn. Asianosaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuuksia viranomaisessa käsitelty asia koskee.

Huomaathan, että pyyntö on perusteltava. Kirjoita Perustelut-kohtaan mahdollisimman tarkka selvitys, miksi tietoja pyydetään ja mihin pyydettyjä tietoja käytetään. Perustelu vaikuttaa siihen, mitä tietoja voidaan luovuttaa.

Tulostettu ja täytetty lomake lähetetään osoitteella:
Tampereen kaupunki, kirjaamo
postiosoite PL 487
33101 Tampere