Siirry sisältöön

Hoitotakuu

Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Kiireettömän hoidon tarpeen arviointiin pääsee Tampereella nopeasti. Kiireettömän hoidon tarpeen arviointia tehdään terveyspalvelujen neuvonnassa ja terveysasemilla. Kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan heti, esim. onnettomuudessa vakavasti loukkaantuneet tai sydäninfarktin saaneet hoidetaan välittömästi.

Hoitotakuun mukaan

  • Kuntalaisen on saatava yhteys terveyskeskukseen arkipäivisin virka-aikana välittömästi. Käytännössä se tarkoittaa puhelinpalvelua ja -neuvontaa.
  • Kuntalaisella on oikeus päästä kiireettömän hoidon arviointiin perusterveydenhuollossa kolmessa arkipäivässä yhteydenotosta ja tarpeelliseksi todettuun hoitoon kuudessa kuukaudessa. Kuntalaisen hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut erikoissairaanhoidon toimintayksikköön.
  • Jos hoidon tarpeen arviointi edellyttää erikoislääkärin arviointia tai erityisiä kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia, on arviointi ja tarvittavat tutkimukset toteutettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lähete on saapunut erikoissairaanhoidon toimintayksikköön. Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella tarpeelliseksi todettu hoito esim. leikkaus on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoitopäätös on tehty.

Hoitotakuun toteutuminen

Tampereella hoitotakuu toteutuu seuraavasti:


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/hoitotakuu