Siirry sisältöön

Kotihoidon maksut

Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksut

Kotihoidon palveluista peritään kuukausimaksua niiltä asiakkailta, jotka saavat palvelua säännöllisesti vähintään kerran viikossa. Palvelutuntien määrä sovitaan asiakkaan kanssa tehtävässä palvelu- ja hoitosuunnitelmassa. Maksun suuruuteen vaikuttaa palvelutuntien määrä kuukaudessa, ruokakunnan koko ja kuukausittaiset bruttotulot.

Taulukon selitteet:
Perhekoko = Talouteen kuuluvien perheenjäsenten lukumäärä
Suojaosa = Bruttotuloista ennen maksun määräämistä vähennettävä summa (maksuttomuuden yläraja)
Maksu% = Maksuprosentit/palvelutuntien määrä kuukaudessa

Perheen
koko
Suojaosa

Maksu%
1-4 h
I
5-10 h
II
11-20 h
II
21-30 h
IV
31-40 h
V
41 h tai yli
VI
1 576 euroa 13 %17 %
25 %
32 %34 %35 %
2 1 063 euroa 13 %16 %18 %20 %22 %22 %
3 1 667 euroa 8 %
12 %14 %16 %18 % 18 %
4 2 062 euroa 7 %10 %12 %14 %15 % 15 %
5 2 496 euroa 6 %10 %11 %13 %14 % 13 %
6 2 866 euroa 6 %10 %11 %12 %12,5 %11 %

Kun perheenjäseniä on enemmän kuin kuusi, korotetaan maksuttomuuden ylärajaa (tulorajaa) 350 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.

Säännöllisesti kotiin annettavan palvelun asiakasmaksuissa kolme alle 15 minuutin käyntiä yhdistetään laskutuksessa yhdeksi laskutettavaksi käynniksi. Alin laskutettava maksu on 5,05 euroa.

Jos asiakkaan tulojen ja palvelun määrän mukainen maksu olisi enemmän kuin 46 euroa tunnilta, peritään asiakasmaksuna 46 euroa tunnilta.

Tilapäisen kotihoidon käyntimaksut

Harvemmin kuin kerran viikossa tapahtuvat satunnaiset käynnit:

  • Lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti on 18,90 euroa.
  • Muun henkilön kotikäynti maksaa 12,00 euroa.
  • Kotisairaalahoidosta perittävä maksu on enintään 20,90 euroa/vrk.

Tukipalvelujen maksut

  • Kotiin kuljetettava ateria: 6,30 euroa, lisäjälkiruoka 0,90 euroa
  • Kauppapalvelu (ruokakuriiri): 7 euroa/ostoskerta
  • Saunamaksut: sauna + kylvettäjä 6,50 euroa/henkilö
  • Kuljetusmaksu: joukkoliikenteen kertamaksu/suunta

Siivouspalvelut

Taulukon selitteet:
Luokka = Korvausluokka
Maksu = Asiakasmaksu/siivouskerta

Luokka Bruttotulo/kk
Maksu


yksiö,
tupakeittiö
kaksio kolmio
I 1 hlö: 573 - 730,99 €

2 hlöä: 1057 - 1348,99 €

3 hlöä: 1657 - 2103,99 €

4 hlöä: 2050 - 2602,99 €
10 €12 € 14 €
II 1 hlö: 731 - 1001,99 €

2 hlöä: 1349 - 1842,99 €

3 hlöä: 2104 - 2861,99€

4 hlöä: 2603 - 3539,99 €
15 €17 € 19 €
III 1 hlö: 1002 - 1277,99 €

2 hlöä: 1843 - 2381,99 €

3 hlöä: 2862 - 3731,99 €

4 hlöä: 3540 - 4616,99 €
22 €24 € 28 €
IV 1 hlö: 1278 €

2 hlöä: 2382 €

3 hlöä: 3732 €

4 hlö: 4617 €
**
ks. alla
**
ks. alla
**
ks. alla
Ikkunoiden
pesu/kk
15 € 20 € 26 €

IV-luokassa ei ole oikeutta kaupungin järjestämään siivouspalveluun:
** Ikäihmisten palveluiden lautakunnan vahvistama tuloraja palvelun myöntämiselle on yhden hengen taloudessa 1278 euroa/kk, kahden hengen taloudessa 2382 euroa/kk, kolmen hengen taloudessa 3732 euroa/kk ja neljän hengen taloudessa 4617 euroa/kk bruttona.

Jos talouden tulot ovat alemmat kuin alimmassa maksuluokassa ilmoitettu tulojen alaraja, kaupunki tarjoaa siivouspalvelun maksuttomana.

Parvekelasien pesu maksaa 15 per kerta, samoin kuin saunan pesu kaikissa maksuluokissa.

Turvapalvelut

Korvausluokka Brutto/kk
Euroa/kk
I
573 - 996,99 €/kk 18 €
II 997 - 1441,99 €/kk 26 €
III 1442 - 1863,99 €/kk 35 €
IV 1864 €/kk tai yli 43 €

Turvapalvelujen tulorajat koskevat perheen bruttotuloja, ja ne ovat samat sekä yksin asuville että pariskunnille. Jos kahden hengen taloudessa molemmilla asiakkailla on turvaranneke, maksu pienempituloiselta on 18 euroa. Toinen puolisoista maksaa turvarannekkeesta taulukon mukaisesti heidän yhteisillä tuloillaan.

Turvapalvelun kuukausimaksuun sisältyvät myös turvapalvelun lisälaitteet, eli lisälaitteista ei peritä erillisiä asiakasmaksuja. Turvapuhelin tarvitsee toimiakseen lankapuhelinliittymän. Jos tällaista ei ole, asennetaan langaton liittymä, josta Stella laskuttaa seuraavat lisämaksut: asennuskustannus on 19,90 euroa ja Stellan kautta avatun langattoman liittymän kuukausimaksu on kaksi euroa. Puhelukustannukset sisältyvät kuukausimaksuun. Stella laskuttaa langattoman liittymän asiakkaalta kuukausittain.

Asiakasmaksun alentaminen

Jos kotihoidon asiakkaan tai ikäihmisten asumispalveluissa asuvan asiakkaan käytettävissä olevat varat eivät riitä välttämättömiin menoihin, voidaan kaupungin perimiin asiakasmaksuihin myöntää hakemuksesta joko alennusta tai vapautus.

Lisätietoja