Siirry sisältöön

Kotihoidon maksut

Kotihoidon maksujen arviolaskuri: Laskurin avulla voit arvioida, mitä kotona annettava palvelu maksaa. Kotihoidon asiakasmaksu peritään sen mukaan, miten paljon työaikaa kotihoidon henkilökunnalta kuluu päivittäisiin palveluihin luonasi. Kotihoidon maksujen arviolaskuri

Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksut

Kotihoidon palveluista peritään kuukausimaksua niiltä asiakkailta, jotka saavat palvelua säännöllisesti vähintään kerran viikossa. Palvelutuntien määrä sovitaan asiakkaan kanssa tehtävässä palvelu- ja hoitosuunnitelmassa. Maksun suuruuteen vaikuttavat palvelutuntien määrä kuukaudessa, ruokakunnan koko ja kuukausittaiset bruttotulot. Maksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuuukausituloista. Tulorajoista ja maksuprosenteista säädetään asiakasmaksulain 10 e §:ssä.

Kotihoidon kuukausituntimäärä lasketaan seuraavasti viikkotuntimäärän perusteella:

 • Viikkotuntimäärä jaetaan seitsemällä päivällä. Näin saadaan päivän tuntimäärä.
 • Tämän jälkeen lasketaan kuukausituntimäärä seuraavasti: päivän tuntimäärä x 30 vuorokautta.
 • Esimerkki: Asiakkaan viikkotuntimäärä on 2 tuntia 45 minuuttia, jolloin lasketaan (2,75:7) x 30 = 11,8 tuntia eli pyöristettynä 12 tuntia.
 • Palvelutunnit huomioidaan kokonaisina tunteina siten, että osittaiset palvelutunnit pyöristetään lähimpään kokonaiseen tuntiin ja puolikkaat tunnit pyöristetään ylöspäin.

Taulukon selitteet:
Perheen koko = Talouteen kuuluvien perheenjäsenten lukumäärä
Tulorajat = Bruttotuloista ennen maksun määräämistä vähennettävä summa (maksuttomuuden yläraja)
% = Maksuprosentit/palvelutuntien määrä kuukaudessa

Tulorajat ovat 1.1.2022 alkaen seuraavat:

 • Kun perheen koko on 1 henkilö, tuloraja on 598 euroa kuukaudessa.
 • Kun perheen koko on 2 henkilöä, tuloraja on 1103 euroa kuukaudessa.
 • Kun perheen koko on 3 henkilöä, tuloraja on 1731 euroa kuukaudessa.
 • Kun perheen koko on 4 henkilöä, tuloraja on 2140 euroa kuukaudessa.
 • Kun perheen koko on 5 henkilöä, tuloraja on 2591 euroa kuukaudessa.
 • Kun perheen koko on 6 henkilöä, tuloraja on 2976 euroa kuukaudessa.

Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 356 eurolla kustakin seuraavasta henkilöstä.

Palvelu-
tunnit/kk
Perheen koko
1 henkilö
2 hlö3 hlö4 hlö5 hlö 6 hlö tai
enemmän
4 tuntia tai alle 8 % 7 %6 %
6 %
6 %6 %
5 tuntia 10 % 8,75 %7,50 %7,50 %7,50 %7,50 %
6 tuntia 12 % 10,50 %
9 %9 %9 %9 %
7 tuntia 14 % 12,25 %10,50 %10,50 %10,50 %10,50 %
8 tuntia 16 % 14 %12 %12 %12 %12 %
9 tuntia 17 % 14,75 %12,50 %12,50 %12,50 %12 %
10 tuntia 18 % 15,50 % 13 % 13 % 13 % 12 %
11 tuntia 19 % 16,25 % 13,50 % 13,50 % 13,50 % 12 %
12 tuntia 20 % 17 % 14 % 14 % 14 % 12 %
13 tuntia 21 % 17,75 % 14,50 % 14,50 % 14 % 12 %
14 tuntia 22 % 18,50 % 15 % 15 % 14 % 12 %
15 tuntia 23 % 19,25 % 15,50 % 15,50 % 14 % 12 %
16 tuntia 24 % 20 % 16 % 16 % 14 % 12 %
17 tuntia 24,50 % 20,50 % 16,50 % 16 % 14 % 12 %
18 tuntia 25 % 21 % 17 % 16 % 14 % 12 %
19 tuntia 25,50 % 21,50 % 17,50 % 16 % 14 % 12 %
20 tuntia 26 % 22 % 18 % 16 % 14 % 12 %
21 tuntia 26,50 % 22,50 % 18,50 % 16 % 14 % 12 %
22 tuntia 27 % 23 % 19 % 16 % 14 % 12 %
23 tuntia 27,50 % 23,50 % 19 % 16 % 14 % 12 %
24 tuntia 28 % 24 % 19 % 16 % 14 % 12 %
25 tuntia 28,50 % 24 % 19 % 16 % 14 % 12 %
26 tuntia 29 % 24 % 19 % 16 % 14 % 12 %
27 tuntia 29,50 % 24 % 19 % 16 % 14 % 12 %
28 tuntia 30 % 24 % 19 % 16 % 14 % 12 %
29 tuntia 30,50 % 24 % 19 % 16 % 14 %12 %
30 tuntia 31 % 24 % 19 % 16 % 14 % 12 %
31 tuntia 31,50 % 24 % 19 % 16 % 14 % 12 %
32 tuntia 32 % 24 % 19 % 16 % 14 % 12 %
33 tuntia 32,50 % 24 % 19 % 16 %14 % 12 %
34 tuntia 33 % 24 % 19 % 16 %14 % 12 %
35 tuntia 33,50 % 24 % 19 % 16 % 14 % 12 %
36 tuntia 34 % 24 % 19 % 16 % 14 % 12 %
37 tuntia 34,50 % 24 % 19 % 16 % 14 % 12 %
38 tuntia tai
enemmän
35 % 24 % 19 % 16 % 14 % 12 %

Säännöllisesti kotiin annettavan palvelun asiakasmaksuissa alin laskutettava maksu on 5,05 euroa.

Jos asiakkaan tulojen ja palvelun määrän mukainen maksu olisi enemmän kuin 46 euroa tunnilta, peritään asiakasmaksuna 46 euroa tunnilta.

Tilapäisen kotihoidon käyntimaksut

Harvemmin kuin kerran viikossa tapahtuvat satunnaiset käynnit:

 • Lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti on 19,20 euroa.
 • Muun henkilön kotikäynti maksaa 12,20 euroa.
 • Kotisairaalahoidosta perittävä maksu on enintään 20,90 euroa/vrk.

Tukipalvelujen maksut

 • Kotiin kuljetettava ateria: 6,30 euroa, lisäjälkiruoka 0,90 euroa
 • Kauppapalvelu (ruokakuriiri): 7 euroa/ostoskerta
 • Saunamaksut: sauna + kylvettäjä 6,50 euroa/henkilö
 • Kuljetusmaksu: 3 euroa/suunta

Päiväkeskus

Päiväkeskuspäivä maksaa 15 euroa. Se sisältää aamupalan, lounaan, päiväkahvin ja saunotuksen.
Puolipäiväinen päiväkeskuspäivä maksaa 10 euroa.
Kuljetus päiväkeskukseen maksaa joukkoliikenteen kertamaksun/suunta.

Vammaispalveluista ikäihmisten palveluiden järjestämän päivätoiminnan piiriin siirtyvien asiakkaiden päivätoimintamaksu on kokopäivätoiminnassa 10 euroa/kerta ja puolipäivätoiminnassa 5 euroa/kerta. Ateriat asiakas maksaa itse suoraan tuottajalle.

Siivouspalvelut

Taulukon selitteet:
Luokka = Korvausluokka
Maksu = Asiakasmaksu/siivouskerta

Luokka Bruttotulo/kk
Maksu


yksiö,
tupakeittiö
kaksio kolmio
I 1 hlö: 598 - 730,99 €

2 hlöä: 1103 - 1348,99 €

3 hlöä: 1731 - 2103,99 €

4 hlöä: 2140 - 2602,99 €
10 €12 € 14 €
II 1 hlö: 731 - 1001,99 €

2 hlöä: 1349 - 1842,99 €

3 hlöä: 2104 - 2861,99€

4 hlöä: 2603 - 3539,99 €
15 €17 € 19 €
III 1 hlö: 1002 - 1277,99 €

2 hlöä: 1843 - 2381,99 €

3 hlöä: 2862 - 3731,99 €

4 hlöä: 3540 - 4616,99 €
22 €24 € 28 €
IV 1 hlö: 1278 €

2 hlöä: 2382 €

3 hlöä: 3732 €

4 hlö: 4617 €
**
ks. alla
**
ks. alla
**
ks. alla
Ikkunoiden
pesu/kk
15 € 20 € 26 €

IV-luokassa ei ole oikeutta kaupungin järjestämään siivouspalveluun:
** Ikäihmisten palveluiden lautakunnan vahvistama tuloraja palvelun myöntämiselle on yhden hengen taloudessa 1 278 euroa/kk, kahden hengen taloudessa 2 382 euroa/kk, kolmen hengen taloudessa 3 732 euroa/kk ja neljän hengen taloudessa 4 617 euroa/kk bruttona.

Jos talouden tulot ovat alemmat kuin alimmassa maksuluokassa ilmoitettu tulojen alaraja, kaupunki tarjoaa siivouspalvelun maksuttomana.

Parvekelasien pesu maksaa 15 euroa/kerta, samoin kuin saunan pesu kaikissa maksuluokissa.

Turvapalvelut (1.9.2021 alk.)

Kotihoidon tukipalveluna olevan turvapalvelun asiakasmaksua muutetaan 1.9.2021 alkaen ja siihen sisällytetään turvapuhelinlaitteen liittymämaksu, joka on 2€/kk. Näin asiakkaan ei tarvitse enää maksaa erillisellä laskulla turvapalvelutuottajalle 2 €:n liittymämaksua, sillä kyseinen summa sisältyy kaupungin asiakasmaksuun.

Maksuluokka Bruttotulot/kk
Asiakasmaksu/kk
kaupungille
Liittymämaksu
tuottajalle/kk
Asiakasmaksu
yhteensä/kk
I
598 - 996,99 €/kk 18,00 € 2,00 €20,00 €
II 997 - 1441,99 €/kk 26,00 € 2,00 €28,00 €
III 1442 - 1863,99 €/kk 35,00 € 2,00 €37,00 €
IV 1864 €/kk tai yli 43,00 € 2,00 €45,00 €

Turvapalvelujen tulorajat koskevat perheen bruttotuloja, ja ne ovat samat sekä yksin asuville että pariskunnille. Jos kahden hengen taloudessa molemmilla asiakkailla on turvaranneke, maksu pienempituloiselta on 20 euroa. Toinen puolisoista maksaa turvarannekkeesta taulukon mukaisesti heidän yhteisillä tuloillaan.

Turvapalvelun kuukausimaksuun sisältyvät turvapalvelun lisälaitteet, eli lisälaitteista ei peritä erillisiä asiakasmaksuja. Turvapuhelin tarvitsee toimiakseen langattoman liittymän, jonka asennuksesta turvapalvelutuottaja laskuttaa asennuskustannuksen 21,90 euroa. Turvapalvelutuottajan tarjoaman langattoman liittymän kuukausimaksu on kaksi euroa, jonka kaupunki perii kuukausimaksun yhteydessä. Asiakasmaksu sisältää myös liittymän puhelukustannukset.

Lyhytaikainen asumispalvelu

Ympärivuorokautisen hoivan ja ateriat sisältävä lyhytaikainen asuminen maksaa 27 euroa/vrk.

Maksu on 11,60 euroa/vrk, kun palvelua käytetään omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämiseksi.

Perhehoito

Pitkäaikaisessa perhehoidossa asiakas muuttaa asumaan perhehoitajan kotiin toistaiseksi. Pitkäaikaisesta perhehoidosta peritään asiakasmaksua 85 prosenttia kuukausittaisista nettotuloista, joista on tehty laissa säädetyt vähennykset.

Tilapäisessä perhehoidossa asiakas viettää perhekodissa ennalta sovitun jakson parista päivästä pariin kuukauteen. Hoivan ja ateriat sisältävä tilapäinen perhehoito maksaa 27 euroa/vrk. Tilapäinen perhehoito voi tapahtua myös asiakkaan kotona, jolloin asiakasmaksu on sama kuin perhekodissa tapahtuvassa hoidossa (27 euroa/vrk), mutta se ei sisällä aterioita. Maksu on 11,60 euroa/vrk, kun palvelua käytetään omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämiseksi.

Päiväperhehoito voi olla vaihtoehto päiväkeskukselle, hoidossa vietetään 3 - 8 tuntia. Päiväperhehoito maksaa 17 euroa/päivä. Päivä sisältää aamupalan, lounaan, päiväkahvin, yhteistä tekemistä ja mahdollisuuksien mukaan ulkoilua. Kuljetus päiväperhehoitoon maksaa joukkoliikenteen kertamaksun/suunta. Päiväperhehoito voi tapahtua myös asiakkaan kotona, jolloin asiakasmaksu on sama kuin perhekodissa tapahtuvassa hoidossa (17 euroa/päivä), mutta se ei sisällä aterioita.

Asiakasmaksun alentaminen

Jos kotihoidon asiakkaan tai ikäihmisten asumispalveluissa asuvan asiakkaan käytettävissä olevat varat eivät riitä välttämättömiin menoihin, voidaan kaupungin perimiin asiakasmaksuihin myöntää hakemuksesta joko alennusta tai vapautus.

Lisätietoja

Esimerkit