Siirry sisältöön

Palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen maksut

Palveluasumisen maksuihin sovelletaan samoja perusteita kuin kotihoidon maksuissa:

Lisäksi kaikilta palveluasumisen asiakkailta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä turvapalvelumaksu, joka on enintään 45 euroa kuukaudessa.

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakasmaksujen määräytymisperusteet Tampere-Oriveden yhteistoiminta-alueella 1.1.2022 alkaen seuraavasti:

• Asiakasmaksu määräytyy asiakkaan nettotulojen mukaan (tulot verojen jälkeen).

• Maksu on 85 prosenttia asiakkaan yhteenlasketuista kuukausituloista.

• Puolisoilla maksu on 42,5 prosenttia yhteenlasketuista nettotuloista, jos kotiin jäänyt puoliso on pienempituloinen.

• Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on vähintään 167 euroa kuukaudessa.

• Ennen maksun määräämistä kuukausituloista tehdään laissa säädetyt vähennykset.

• Vähennyksiä ovat muun muassa (Asiakasmaksulaki 734/1992):

- elatusapu (10 c §)

- avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta aiheutuva rahana suoritettava hyvitys (10 c §)

- syytinki (10 c §)

- edunvalvojan tai edunvalvontavaltuutetun palkkio enintään perusmaksun suuruisena. (10 c §)

- asiakkaan todelliset asumismenot edellisestä asunnosta siirryttäessä tehostettuun palveluasumiseen asumismuodosta riippuen enintään 6 kk ajalta. (10 c §)

- tehostetusta palveluasumisesta aiheutuvat kohtuulliset asumismenot (esim. vuokra, vesi, sähkö) (10 d §)

- sairausvakuutuslain lääkekulujen vuosiomavastuun suuruinen summa vuoden kuukausilla jaettuna (vuonna 2021 on ollut 48,32 €/kk ja vuonna 2022 on 49,35 €/kk), (10 d §)

- Muiden kuin sairausvakuutuslain mukaan korvattavien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa hakemuksesta siltä osin kuin lääkemääräyksen tehnyt terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut ne asiakkaan terveydelle tarpeellisiksi. Käytännössä kustannukset todennetaan toimittamalla asiakasmaksutoimistoon apteekin tuloste reseptiostoista vähintään puolen vuoden ajalta. (10 d §)

Esimerkit