Valvontakoordinaattorit

Julkisen toiminnan ja yksityisiltä palveluntuottajilta hankittavien ostopalvelujen luotettavuus edellyttää riittävää valvontaa ja ohjausta. Valvonnan, ohjauksen ja riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että toiminta on laadukasta sekä päätösten ja sopimusten mukaista.

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnossa työskentelee kolme sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontakoordinaattoria. He tekevät valvontakäyntejä, koordinoivat valvonta-asioita ja raportoivat suoritetuista käynneistä.

Valvontakoordinaattorit toimivat yhteistyössä vastuualueensa yhteistyötoimijoiden, palveluntuottajien, asiakkaiden sekä valvovien viranomaisten eli Aluehallintoviraston ja Valviran kanssa. Toiminnallaan valvontakoordinaattorit edistävät keskinäisen kumppanuuden ja yhteistyön toteutumista.

Ikäihmisten palvelut: Valvontakoordinaattori Mirkka Metsäranta
Puhelin:
044 430 9590
Psykososiaalisen tuen palvelut: Valvontakoordinaattori Anna Jukantupa
Puhelin:
041 730 8243
Psykososiaalisen tuen palvelut: Valvontakoordinaattori Pekka Pälmä
Puhelin:
050 516 9141

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/valvontakoordinaattorit

Päivitetty 28.5.2022