Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka neuvoo, miten sinä asiakkaana voit toimia omassa asiassasi. Sosiaaliasiamiehinä toimivat Laura Helovuo ja Taija Mehtonen.

Sosiaaliasiamies palvelee Tampereen, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Vesilahden, Ylöjärven, Valkeakosken ja Pälkäneen kuntia. Palvelut ovat maksuttomia.

Missä asioissa voit olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen?

Sosiaaliasiamies palvelee sinua seuraavissa asioissa:

 • neuvoo lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
 • avustaa muistutuksen tekemisessä
 • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
 • toimii asiakkaiden oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
 • seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvityksen vuosittain kunnanhallitukselle.

Sosiaaliasiamieheen voit ottaa yhteyttä sosiaalihuollon palveluja koskevissa kysymyksissä. Tämä koskee sekä julkisia että yksityisiä palvelun tuottajia mm. seuraavissa palveluissa:

 • aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus
 • täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki (perustoimeentulotukikysymykset kuuluvat Kelaan)
 • päihdehuolto
 • vammaispalvelu ja kehitysvammahuolto
 • ikähmisten asumispalvelut ja laitoshoito
 • kotihoito
 • omaishoito
 • lapsen huolto- ja tapaamisoikeus
 • lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu
 • varhaiskasvatus

Sosiaaliasiamies ei palvele Kelan, työvoimatoimiston, terveydenhuollon, talous- ja velkaneuvonnan tai yleisen edunvalvonnan palveluissa.

Sosiaaliasiamies tekee yhteistyötä yksittäisten asiakkaiden lisäksi eri viranomaistahojen, järjestöjen ja palveluntuottajien kanssa. Sosiaaliasiamies voi epäkohtia ja puutteita havaitessaan saattaa asian suoraan sosiaalilautakunnan tai aluehallintoviraston tietoon toimenpiteitä varten.

Miten tavoitat sosiaaliasiamiehen?

Kun tarvitset sosiaaliasiamiehen neuvontaa, voit olla yhteydessä puhelimitse tai sähköisesti. Ajanvaraukseen perustuvia tapaamisia järjestetään vain tarpeen mukaan.

Älä lähetä arkaluontoisia tiedusteluja sähköpostitse, koska suojaamattoman sähköpostin tietoturva on heikko. Arkaluotoiset tiedustelut kannattaa lähettää Suomi.fi-viestinä.

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot

 • sähköposti [email protected]
 • puhelin 040 800 4187, ma - to klo 9 - 11
 • puhelin 040 800 4186, ma - to klo 9 - 11
 • Hatanpäänkatu 3 F, 33900 Tampere

Luottamuksellinen sähköinen yhteydenotto
Voit ottaa potilasasiamieheen yhteyttä Suomi.fi:n Viestit-palvelun kautta. Sen käyttöä suositellaan, kun haluat asioida sähköisesti luottamuksellisissa asioissa. Etenkin päätökset tai muut viranomaisen asiakirjat tulee lähettää Viestit -palvelun kautta.
Asiointi vaatii tunnistautumista joko verkkopankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella:

Sosiaaliasiamiehn toiminta perustuu lakiin

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon sekä asiakkaan ja työntekijöiden sitoutumista yhteisesti sovittuihin asioihin. Asiakkaalla on oikeus saada hyvää kohtelua ilman syrjintää.

Sosiaalihuollossa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu, yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa. Työntekijän pitää selvittää asiakkaalle hänen oikeutensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset hänen asiassaan.

Sosiaaliasiamies ylläpitää asiakasrekisteriä, johon muilla viranomaisilla ei ole pääsyä ja johon talletetaan henkilötietoja vain silloin, kun asian hoitaminen sitä edellyttää. Tietosuojaselosteet ja lisätietoa: Tietosuoja ja tiedonhallinta

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/sosiaaliasiamies

Päivitetty 9.8.2022