Lääkärintodistusten hinnat

Lääkärintodistusten maksullisuus perustuu asiakasmaksulakiin. Maksuja saa periä terveydenhuollon ammattihenkilön antamista todistuksista ja lausunnoista. Todistuksen laajuus voi vaikuttaa hintaan. Todistuksen maksullisuus ei riipu asiakkaan iästä.

Hinnoittelu

Päivitetty 11.8.2022