Kotihoidon maksut

Tulojen mukaan määräytyvän asiakasmaksun määrittely vie yleensä useita viikkoja palvelun alkamisesta. Palvelu kuitenkin laskutetaan palvelun alkamispäivästä alkaen, joten toivomme sinun huomioivan tämän taloudenpidossasi palvelun alkuvaiheessa.

Laskutusviiveen pituuteen voit itse vaikuttaa toimittamalla pyydetyt tuloselvitykset asiakasmaksutoimistoon mahdollisimman nopeasti palvelun aloittamisen jälkeen.

Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksut

Kotihoidon palveluista peritään kuukausimaksua niiltä asiakkailta, jotka saavat palvelua säännöllisesti vähintään kerran viikossa. Palvelutuntien määrä sovitaan asiakkaan kanssa tehtävässä palvelu- ja hoitosuunnitelmassa.

Maksun suuruuteen vaikuttavat

  • palvelutuntien määrä kuukaudessa
  • ruokakunnan koko ja
  • kuukausittaiset bruttotulot.

Maksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Tulorajoista ja maksuprosenteista säädetään asiakasmaksulain 10 e §:ssä.

Kotihoidon kuukausituntimäärä lasketaan seuraavasti viikkotuntimäärän perusteella:

  • Viikkotuntimäärä jaetaan seitsemällä päivällä. Näin saadaan päivän tuntimäärä.
  • Tämän jälkeen lasketaan kuukausituntimäärä: päivän tuntimäärä x 30 vuorokautta.
  • Esimerkki: Asiakkaan viikkotuntimäärä on 2 tuntia 45 minuuttia, jolloin lasketaan (2,75:7) x 30 = 11,8 tuntia eli pyöristettynä 12 tuntia.
  • Palvelutunnit huomioidaan kokonaisina tunteina. Osittaiset palvelutunnit pyöristetään lähimpään kokonaiseen tuntiin ja puolikkaat tunnit pyöristetään ylöspäin.

Tulorajat ovat 1.1.2022 alkaen seuraavat:

  • Kun perheen koko on 1 henkilö, tuloraja on 598 euroa kuukaudessa.
  • Kun perheen koko on 2 henkilöä, tuloraja on 1 103 euroa kuukaudessa.
  • Jos perhekokosi on suurempi, ole yhteydessä kotihoidon asiakasohjaukseen.

Taulukossa esimerkkejä kotihoidon maksuista, tarkempia tietoja saat kotihoidon asiakasohjauksesta.

Esimerkkejä säännöllisen kotihoidon kuukausimaksuista
Palvelutunnit/kk Perheen koko 1 henkilö 2 henkilöä
4 tuntia tai alle 8 prosenttia 7 prosenttia
10 tuntia 18 prosenttia 15,50 prosenttia
15 tuntia 23 prosenttia 19,25 prosenttia
20 tuntia 26 prosenttia 22 prosenttia
25 tuntia 28,5 prosenttia 24 prosenttia
30 tuntia 31 prosenttia 24 prosenttia
35 tuntia 33,5 prosenttia 24 prosenttia
38 tuntia tai enemmän 35 prosenttia 24 prosenttia

Säännöllisesti kotiin annettavan palvelun asiakasmaksuissa alin laskutettava maksu on 5,05 euroa.

Jos asiakkaan tulojen ja palvelun määrän mukainen maksu olisi enemmän kuin 46 euroa tunnilta, peritään asiakasmaksuna 46 euroa tunnilta.

Kotihoidon maksujen arviolaskuri

Laskurin avulla voit arvioida, mitä kotona annettava palvelu maksaa. Kotihoidon asiakasmaksu peritään sen mukaan, miten paljon työaikaa kotihoidon henkilökunnalta kuluu päivittäisiin palveluihin asiakkaan luona.

Lisätietoa

Päivitetty 28.7.2022