Siirry sisältöön

Puurakentamisen ohjelma

ESITTELY

Puurakentamisen edistämisohjelma on Tampereen kaupungin, Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen yhteistyöohjelma, joka käynnistyi vuonna 2014. Sen tavoitteena on lisätä modernia puurakentamista Tampereella ja Pirkanmaalla ja edistää puurakentamisen osaamista ja yritystoimintaa. Erityiskohteena on Vuoreksen Isokuusi, jonne rakentuu yksi Suomen suurimpia moderniin puurakentamiseen perustuvia asuinalueita.

Tampereen kaupunki haluaa edistää puurakentamista, koska puu on uusiutuva materiaali ja ilmaston kannalta positiivinen valinta. Se sitoo hiiltä pitkäksi aikaa ja puurakennukset toimivat näin hiilivarastoina. Puu on myös Pirkanmaalla tärkeä paikallistalouden raaka-aine, jonka jalostaminen tuo työtä ja yritystoimintaa omaan maakuntaan. Moderni puurakentaminen ja erityisesti teollinen moduli- ja muu puurakentaminen tarjoavat uusia vaihtoehtoja kerrostalo- ja lisäkerrosrakentamiseen.

Ohjelmaa johtaa ohjausryhmä, jonka puheenjohtaja on kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen. Ohjausryhmässä on edustajat kaikista yhteistyötahoista sekä ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelmasta.

TOIMENPITEET

Puukerrostalorakentaminen kasvuun Pirkanmaalla -hanke

Hanke käynnistyi keväällä 2019 ja jatkuu vuoden 2021 loppuun. Hankkeen tavoitteena on nostaa puurakentamisen osuus vähintään 10 prosenttiin Pirkanmaan uusista kerrostalokohteista ja lisäkerroskohteiden osalta tavoitteena on, että kaikki tehtäisiin puusta. Tampereella vauhditetaan erityisesti Vuoreksen Isokuusen puukerrostalorakentaminen, ja edistetään puurakentamista myös muilla kaupungin alueilla ja palvelu- sekä infrarakentamisessa.

Hankkeen aikana järjestetään sekä yrityksille että kunnille useita tilaisuuksia, joissa puurakentamisen esimerkkejä ja tekniikoita esitellään. Esimerkkikohteiden osalta tehdään tutkimustyötä mm. puurakentamisen kilpailukyvyn kehittämiseksi.

Tällä hetkellä hanketta rahoittavat Pirkanmaan liitto EAKR-rahoituksella, Tampereen yliopisto, Metsäkeskus, 14 alan yritystä ja Tampereen kaupunki sekä 13 muuta Pirkanmaan kuntaa. Metsäkeskus hallinnoi hanketta.

Isokuusen nollaenergiakorttelin tontinluovutuskilpailu

Tampereen kaupunki järjestää vuonna 2019 Vuoreksen Isokuusen kaupunginosaan sijoittuvan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun. Kilpailu on osa Energiaviisaat kaupungin (EKAT) -hanketta ja Kestävä Tampere 2030 -ohjelmaa. Kilpailun osallistujat on valittu ja voittaja pyritään julkistamaan elokuun loppuun mennessä.

Kilpailussa etsitään toteutusmalleja Vuoreksen Isokuusen puurakentamisalueen keskustakorttelille. Tavoitteena on löytää erityisesti korttelitason älykkäitä ja innovatiivisia energiaratkaisuja, jotka hyödyntävät vähäpäästöisiä energiamuotoja, esineiden internetiin perustuvia ratkaisuja sekä käyttäjälähtöisiä palveluita.

Puurakennusten hiilensidonnan avoin tietokanta

Tampereella on 13 285 puurunkoista pientaloa, 1 283 puurunkoista rivitaloa ja 697 puurunkoista kerrostaloa. Näiden rakennusten yhteenlaskettu hiilivarasto on laskentatavasta riippuen 548 000 tonnista aina 685 000 tonniin. Puurakennusten hiilensidontakykyä on selvitetty Kestävä Tampere 2030 -ohjelmassa. Avoin tietokanta mahdollistaa puurakennusten hiilinielun seurannan.

Tampere seuraa puurakentamisen kehittymistä sekä puurakennusten hiilensidontapotentiaalia kaupungin omia rekisteritietoja hyödyntäen. Ympäristöministeriön osittain rahoittamassa hankkeessa on luotu malli puurakentamisen seurannan toteuttamiselle sekä määritelty laskukaava hiilensidontapotentiaalin laskemiselle puurakenteisissa asuinrakennuksissa.

Hankkeessa kehitettiin myös visuaalinen näkymä rakennusdatan hyödyntämisestä kolmiulotteisella karttapohjalla. Sen avulla voi nähdä, missä puurakennukset sijaitsevat, minkä kokoisia ne ovat ja paljonko niihin on keskimäärin sitoutunut hiiltä.

Kaupungin rakennuskantaa voi tarkastella karttasovelluksella täällä:

Projektipäällikkö
Pertti Tamminen
puhelin 040 063 8218
sähköposti [email protected]