Siirry sisältöön

KIEPPI

ESITTELY

6Aika Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli (KIEPPI) -hankkeessa kehitetään Espoon Kerasta, Tampereen Hiedanrannasta ja Turun Tiedepuistosta kestäviä kaupunginosia, joihin syntyy uutta kierto- ja jakamistalouteen pohjautuvaa yritystoimintaa ja työpaikkoja. Hankkeen lopputuloksena tuotetaan hiilineutraalin kaupunginosan kumppanuusmalli, jossa kaupunkien kasvun tarvitsemat erilaiset materiaalivirrat kiertävät aluetaloudessa mahdollisimman suljetusti ja resurssiviisaasti. Hanke kokoaa yhteen kiertotalouden ratkaisuja, jotka tukevat kaupunginosien kehittymistä kestäviksi ja houkutteleviksi asukkaineen, työpaikkoineen ja palveluineen. 

Toiminnan pääkohderyhmä ovat kierto- ja jakamistalouden tuotteita ja palveluja tarjoavat yritykset, joille tarjoutuu mahdollisuuksia kehittää ja pilotoida ratkaisuja todellisissa ympäristöissä. Lisäksi kohderyhmänä ovat muut kestävää kehitystä edistävät yritykset, tiedeyhteisöt ja kaupunkilaiset.

Tampereen kaupunki on hankkeen päätoteuttaja. Osatoteuttajia ovat Espoon kaupunki ja Turku Science Park Oy. Hankkeen toteutusaika on 8/2019–9/2021.

Hankkeessa mukana olevat kaupunginosat

Hiedanranta, Tampere

Näsijärven rannalle sijoittuvasta Hiedanrannasta rakennetaan tulevaisuuden kestävää ja älykästä kaupunginosaa. Ratikkalinjan lisäksi alueelle hahmotellaan 25 000 uutta asukasta ja 10 000 uutta työpaikkaa. KIEPPI-hankkeen myötä Hiedanrantaan luodaan kiertotalouden mukaisten kaupunginosien kumppanuusmalli, jossa kaupunkeja kehitetään yhteisyössä innovaatioita tuottavien yritysten kanssa ja joka on monistettavissa muualle ja skaalattavissa kaupunkitasolle.

Kera, Espoo

Espoon rantaradan, Leppävaaran kaupunkikeskuksen ja Turunväylän läheisyydessä sijaitsevaan Keraan rakentuu digitaaliseen alustaan pohjautuva kaupunginosa, missä yrityslähtöiset kiertotalousratkaisut tukevat alueen kehittymistä kestäväksi ja houkuttelevaksi asuin- ja työalueeksi. Alueelle tavoitellaan 14 000 asukasta ja 10 000 työpaikkaa. KIEPPI-hanke edistää Keran alueella jakamistalouden palveluja, materiaalivirtojen hyödyntämistä sekä urbaania ruuantuotantoa.

Tiedepuisto, Turku

Korkeakoulukampuksesta, sairaala- ja yrityskeskittymästä ja Itäharjun brownfield-alueesta muodostuva Turun Tiedepuisto on osaamisen ja korkean teknologian työpaikkojen kasvukeskus keskellä Turkua. Tulevaisuudessa alueelle tavoitellaan mm. 10 000 uutta työpaikkaa, 20 000 uutta asukasta sekä nopeaa työmatkaliikennettä pääkaupunkiseudulle Tunnin junan myötä. KIEPPI-hankkeen avulla alueelle muodostetaan uusia kumppanuuksia ja testataan kestävän kehityksen mukaisia jakamis- ja kiertotalouden ratkaisuja ja palvelukokonaisuuksia.


Kumppanuusmalli

Kumppanuusmalli on erityisesti kaupungeille ja yrityksille kehitetty toimivan kiertotalouden yhteistyön toteuttamisen malli.

Kiertotalous vaatii toteutuakseen uudenlaisia osallistavia ja poikkihallinnollisia toimialat ja organisaatiorajat ylittäviä tuotanto-, palvelu- ja yhteistyömalleja. Kumppanuusmalli tarjoaa toimintatapoja tämän yhteistyön kehittämiseen.

Mallin toivotaan hyödyttävän jokaista kehittäjää, joka on tekemisissä kiertotalouden kysymysten parissa, sillä se tarjoaa monipuolisesti soveltamismahdollisuuksia ja ideoita erilaisille organisaatioille yhteistyön rakentamiseen ja ohjaa käyttäjää kohti yhteiskehittämistä.

Ohessa olevat kumppanuusmallin materiaalit on tuotettu yhteistyössä hankkeen osatoteuttajien, Industryhackin ja Sitowisen kanssa. Voit käyttää niitä organisaatiosi kumppanuuksien suunnittelun tukena.

PILOTIT

Hankkeen pilotit

Hankkeessa pilotoidaan yhdessä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa kiertotalouden mukaisia ratkaisuja liittyen viiteen eri teemaan. Pilotteja suunniteltiin keväällä 2020 työpajoissa ja tapaamisissa. Pilottien teemat ovat seuraavat:

1. Tilat sekä jakamis- ja kiertotalouden palvelut (Espoossa ja Turussa)

2. Ravinne-, energia- ja materiaalivirtojen hyödyntäminen (Espoossa ja Turussa)

3. Urbaanin ruuantuotannon ratkaisut (Tampereella ja Espoossa)

4. Jäte- ja sivuvirtojen hyödyntäminen (Tampereella ja Turussa)

5. Monimuotoiset ja terveyttä edistävät sini-viherrakenteet (Tampereella)

Kutsumme yrityksiä ja muita tahoja ottamaan rohkeasti yhteyttä erilaisten kiertotalouden mukaisten ratkaisujen kanssa liittyen yllä oleviin pilottikokonaisuuksiin.

Hankkeessa Tampereella toteutettavat pilottikokonaisuudet

Tampereen pilottien teemat ovat: infra- ja katurakentamisen kiertotalous, urbaanin ruoantuotannon ratkaisut ja kestävät ja terveyttä edistävät sini-viherrakenteet.

Infra- ja katurakentamisen kiertotalous

Infra-alan yritysten kiertotalousvalmiudet. Tampereella on tehty elokuussa 2020 selvitys infra-alan yritysten kiertotalousvalmiuksista. Selvityksen aikana tavattiin yhdeksän infra-alan yritystä Jenni Nurmen (Reroute Oy) johdolla. Tapaamisten tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat infra-alan kiertotalousvalmiudet tällä hetkellä ja minkälaisia toiveita, tavoitteita ja esteitä yritykset pystyivät erittelemään infra-alan kiertotaloustoiminnan eteenpäin viemisessä. Haastattelujen raportissa on sekä suoria lainauksia haastateltujen yritysten edustajilta että tiivistelmä haastattelujen havainnoista.

Urbaanin ruoantuotannon ratkaisut

Hiedanrannan urbaani ruuantuotanto. Miia Heinonen teki osana Tampereen yliopiston ajankohtaisia kiertotalouden haasteita ja ratkaisuja -kurssia selvityksen Hiedanrannan urbaanista ruuantuotannosta Tampereen kaupungille ja KIEPPI-hankkeelle.

Hiedanrannan aquaponinen viljely. Timo Loiva, Sanna Teinilä, Marikki Väisänen tekivät osana Tampereen yliopiston Ajankohtaisia kiertotalouden haasteita ja ratkaisuja -kurssia laaja-alaisen selvitystyön aquaponisen viljelyn mahdollisuuksista ja reunaehtoista Hiedanrannassa.

Kestävät ja terveyttä edistävät sini-viherrakenteet

Luonnonkasvillisuuden jatkokäytön mahdollisuudet. Villi Vyöhyke ry on tehnyt yhteistyössä KIEPPI-hankkeen ja Hiedanrannan kehitys Oy:n kanssa kokeiluja Hiedanrannan luonnonkasvillisuuden säilyttämiseksi rakentamisen aikana. Pilotin tavoitteena on saada alueelle ominainen, osittain uhanalainenkin kasvillisuus kerättyä talteen, monistettua ja siirrettyä tuleville asuinalueille. Alla olevassa selvityksessä kartoitetaan tarkemmin, miten Hiedanrannan alueen nykyistä kasvillisuutta voitaisiin hyödyntää Hiedanrannan tulevien viheralueiden perustamisessa.

Kestävän ympäristörakentamisen ohjeet. Osana hanketta kehitettiin yhteistyössä Tampereen kaupungin maankäytön ja vihersuunnittelijoiden, sekä Hanna Tajakan (Viher-Arkki) kanssa asiantuntijoiden tarpeeseen muokatut Kestävän ympäristörakentamisen (KESY) ohjeet maisemasuunnittelun ja maarakentamiseen.

Maisemasuunnittelija tai maankäytön suunnittelija voi käyttää näitä tarkastuslistoja apunaan suunnittelutyössä, kun tarkoituksena on huomioida kestävän kehityksen ja Kestävä ympäristörakentaminen KESY -toimintamallin tavoitteita. Tarkastuslistoissa on kuvattu esimerkinomaisesti asioita, joita huomioidaan kuhunkin asiakokonaisuuteen ja näkökulmaan liittyen. Kaikki mainitut asiat eivät välttämättä aina liity arvioitavaan suunnitteluhankkeeseen. Tarkastuslistoja saa ja pitää kehittää omaan tarpeeseen parhaiten sopivaksi.

AJANKOHTAISTA

Ekosysteemikuvaushankinnan kysymykset ja vastaukset

Liitteessä vastaukset kysymyksiin, jotka Hilman hankintaan "Kestävän urbaanin ruoantuotannon ekosysteemikuvaus Hiedanrannan kaupunginosaan".

Kiertotalouden selvitystyö julkaistiin

KIEPPI-hankkeen projektikoordinaattori Tommi Halonen on tehnyt Tampereen kaupungilla selvitystyön kiertotaloudesta. "Tampereen kaupunki kiertotaloussiirtymän mahdollistajana ja muutoksen kiihdyttäjänä" löytyy alta. Ensimmäisenä on kokopitkä versio, ja sen jälkeen kokopitkästä versiosta otetut viisi teemaa löytyvät erillisinä tiedostoina.

LISÄTIEDOT

OTA YHTEYTTÄ

Projektipäällikkö
Karoliina Tuukkanen
puhelin 041 730 1710
sähköposti [email protected]

Projektikoordinaattori
Tommi Halonen
puhelin 044 481 1007
Sähköposti [email protected]

Espoon kaupunki
Projektipäällikkö
Reetta Jänis
puhelin 044 551 9484
Sähköposti [email protected]

Espoon kaupunki
Erityisasiantuntija
Mia Johansson
puhelin 040 553 0439
Sähköposti [email protected]

Turun Science Park Oy
Projektipäällikkö
Aino Ukkola
puhelin 044 907 5200
Sähköposti [email protected]

Turun Science Park Oy
Palveluliiketoiminnan asiantuntija
Lotta Mujo
puhelin 050 559 0532
Sähköposti [email protected]