Siirry sisältöön

KIEPPI

ESITTELY

6Aika Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli (KIEPPI) -hankkeessa kehitetään Espoon Kerasta, Tampereen Hiedanrannasta ja Turun Tiedepuistosta kestäviä kaupunginosia, joihin syntyy uutta kierto- ja jakamistalouteen pohjautuvaa yritystoimintaa ja työpaikkoja. Hankkeen lopputuloksena tuotetaan hiilineutraalin kaupunginosan kumppanuusmalli, jossa kaupunkien kasvun tarvitsemat erilaiset materiaalivirrat kiertävät aluetaloudessa mahdollisimman suljetusti ja resurssiviisaasti. Hanke kokoaa yhteen kiertotalouden ratkaisuja, jotka tukevat kaupunginosien kehittymistä kestäviksi ja houkutteleviksi asukkaineen, työpaikkoineen ja palveluineen. 

Toiminnan pääkohderyhmä ovat kierto- ja jakamistalouden tuotteita ja palveluja tarjoavat yritykset, joille tarjoutuu mahdollisuuksia kehittää ja pilotoida ratkaisuja todellisissa ympäristöissä. Lisäksi kohderyhmänä ovat muut kestävää kehitystä edistävät yritykset, tiedeyhteisöt ja kaupunkilaiset.

Tampereen kaupunki on hankkeen päätoteuttaja. Osatoteuttajia ovat Espoon kaupunki ja Turku Science Park Oy. Hankkeen toteutusaika on 8/2019-6/2021.

Hankkeessa mukana olevat kaupunginosat

Hiedanranta, Tampere

Näsijärven rannalle sijoittuvasta Hiedanrannasta rakennetaan tulevaisuuden kestävää ja älykästä kaupunginosaa. Ratikkalinjan lisäksi alueelle hahmotellaan 25 000 uutta asukasta ja 10 000 uutta työpaikkaa. KIEPPI-hankkeen myötä Hiedanrantaan luodaan kiertotalouden mukaisten kaupunginosien kumppanuusmalli, jossa kaupunkeja kehitetään yhteisyössä innovaatioita tuottavien yritysten kanssa ja joka on monistettavissa muualle ja skaalattavissa kaupunkitasolle.

Kera, Espoo

Espoon rantaradan, Leppävaaran kaupunkikeskuksen ja Turunväylän läheisyydessä sijaitsevaan Keraan rakentuu digitaaliseen alustaan pohjautuva kaupunginosa, missä yrityslähtöiset kiertotalousratkaisut tukevat alueen kehittymistä kestäväksi ja houkuttelevaksi asuin- ja työalueeksi. Alueelle tavoitellaan 14 000 asukasta ja 10 000 työpaikkaa. KIEPPI-hanke edistää Keran alueella jakamistalouden palveluja, materiaalivirtojen hyödyntämistä sekä urbaania ruuantuotantoa.

Tiedepuisto, Turku

Korkeakoulukampuksesta, sairaala- ja yrityskeskittymästä ja Itäharjun brownfield-alueesta muodostuva Turun Tiedepuisto on osaamisen ja korkean teknologian työpaikkojen kasvukeskus keskellä Turkua. Tulevaisuudessa alueelle tavoitellaan mm. 10 000 uutta työpaikkaa, 20 000 uutta asukasta sekä nopeaa työmatkaliikennettä pääkaupunkiseudulle Tunnin junan myötä. KIEPPI-hankkeen avulla alueelle muodostetaan uusia kumppanuuksia ja testataan kestävän kehityksen mukaisia jakamis- ja kiertotalouden ratkaisuja ja palvelukokonaisuuksia.

PILOTIT

Hankkeessa pilotoidaan yhdessä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa kiertotalouden mukaisia ratkaisuja liittyen viiteen eri teemaan. Pilotteja suunnitellaan keväällä 2020 yhdessä yritysten kanssa erikseen järjestettävissä työpajoissa ja tapaamisissa. Pilottien teemat ovat seuraavat:

1. Tilat sekä jakamis- ja kiertotalouden palvelut (Espoossa ja Turussa)

2. Ravinne-, energia- ja materiaalivirtojen hyödyntäminen (Espoossa ja Turussa)

3. Urbaanin ruuantuotannon ratkaisut (Tampereella ja Espoossa)

4. Jäte- ja sivuvirtojen hyödyntäminen (Tampereella ja Turussa)

5. Monimuotoiset ja terveyttä edistävät sini-viherrakenteet (Tampereella)

Kutsumme yrityksiä ja muita tahoja ottamaan rohkeasti yhteyttä erilaisten kiertotalouden mukaisten ratkaisujen kanssa liittyen yllä oleviin pilottikokonaisuuksiin.

AJANKOHTAISTA

Ekosysteemikuvaushankinnan kysymykset ja vastaukset

Liitteessä vastaukset kysymyksiin, jotka Hilman hankintaan "Kestävän urbaanin ruoantuotannon ekosysteemikuvaus Hiedanrannan kaupunginosaan".

Infra-alan yritysten kiertotalousvalmiudet

Tampereella on tehty elokuussa 2020 selvitys infra-alan yritysten kiertotalousvalmiuksista. Selvityksen aikana tavattiin yhdeksän infra-alan yritystä Jenni Nurmen (Reroute Oy) johdolla. Tapaamisten tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat infra-alan kiertotalousvalmiudet tällä hetkellä ja minkälaisia toiveita, tavoitteita ja esteitä yritykset pystyivät erittelemään infra-alan kiertotaloustoiminnan eteenpäin viemisessä. Haastattelujen raportissa on sekä suoria lainauksia haastateltujen yritysten edustajilta että tiivistelmä haastattelujen havainnoista.

Hiedanrannan urbaani ruuantuotanto

Miia Heinonen teki osana Tampereen yliopiston ajankohtaisia kiertotalouden haasteita ja ratkaisuja -kurssia selvityksen Hiedanrannan urbaanista ruuantuotannosta Tampereen kaupungille ja KIEPPI-hankkeelle.

Kiertotalouden selvitystyö julkaistiin

KIEPPI-hankkeen projektikoordinaattori Tommi Halonen on tehnyt Tampereen kaupungilla selvitystyön kiertotaloudesta. "Tampereen kaupunki kiertotaloussiirtymän mahdollistajana ja muutoksen kiihdyttäjänä" löytyy alta. Ensimmäisenä on kokopitkä versio, ja sen jälkeen kokopitkästä versiosta otetut viisi teemaa löytyvät erillisinä tiedostoina.

LISÄTIEDOT

OTA YHTEYTTÄ

Projektipäällikkö
Karoliina Tuukkanen
puhelin 041 730 1710
sähköposti [email protected]

Projektikoordinaattori
Tommi Halonen
puhelin 044 481 1007
Sähköposti [email protected]

Espoon kaupunki
Projektipäällikkö
Reetta Jänis
puhelin 044 551 9484
Sähköposti [email protected]

Espoon kaupunki
Erityisasiantuntija
Mia Johansson
puhelin 040 553 0439
Sähköposti [email protected]

Turun Science Park Oy
Projektipäällikkö
Aino Ukkola
puhelin 044 907 5200
Sähköposti [email protected]

Turun Science Park Oy
Palveluliiketoiminnan asiantuntija
Lotta Mujo
puhelin 050 559 0532
Sähköposti [email protected]