Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun
Hae
Valikko
a a

Sivukartta

 1. Etusivu
  1. Asuminen ja ympäristö
   1. Asuminen
    1. Asumisneuvonta
     1. Asuntotori
     2. Asuntoa vailla
     3. Ongelmia asumisessa
     4. Häätö tulossa
    2. Asumisoikeusasunnot
    3. Vuokra-asunnot
     1. Asuntoja välivuokrauksella
    4. Asuntolainat
     1. Korkotukilainat ja erityisryhmien investointiavustukset yleishyödyllisille yhteisöille
     2. Lainojen maksatus ja perintä
    5. Korjaus- ja energia-avustukset
     1. Korjausavustukset
     2. Energia-avustukset
     3. Hissirakentaminen
      1. Hissihanke alulle
      2. Valmistelu ja suunnittelu
      3. Hissistä päättäminen
      4. Valtion ja kaupungin hissiavustukset
    6. Koti ja lähiympäristö
     1. Eläimet
      1. Eläinsuojelu
      2. Koirat
      3. Löydetyt ja talteenotetut eläimet
      4. Pieneläinten hautaaminen
     2. Esteetön koti
      1. Piha-alue ja sisäänkäynti
      2. Tuulikaappi ja eteinen
      3. Portaikko, porrashuone ja hissi
      4. Asuinhuoneet
      5. Keittiö
      6. Hygieniatilat - WC
      7. Hygieniatilat - Kylpyhuone
      8. Hygieniatilat - Sauna
      9. Esteettömyys ja näköaisti
      10. Esteettömyys ja kuuloaisti
      11. Muisti ja tilan hahmottaminen
      12. Turvallisuus
      13. Esteetön taloyhtiö
      14. Rahoitus
     3. Kiinteistötietojen tarkistus
     4. Torit ja myyntipaikat
     5. Viljelypalstat
    7. Vesihuolto ja hulevedet
   2. Kaavoitus
    1. Ajankohtaiset suunnitelmat
    2. Asemakaavoitus
     1. Ajantasa-asemakaava
     2. Vireillä olevat asemakaavat
     3. Eteläpuisto
      1. Aiemmat suunnitteluvaiheet
      2. Selvitykset
     4. Hatanpää
     5. Hervannan pohjoisakseli
     6. Hipposkylä
     7. Kaleva
     8. Kalevanrinne
     9. Kunkun parkki
      1. Usein kysyttyä
     10. Käräjätörmä
     11. Ojala
     12. Pispala
      1. II-vaiheen kaava-aineistot
      2. I-vaiheen kaava-aineistot
      3. Rakennuskiellot ja rakentamistapaohje
      4. Selvitykset ja raportit
      5. Taustaa
      6. Yhteystiedot
     13. Ratapihankatu
     14. Tammelan stadion
     15. TOAS Hippostalo
     16. Asemakaavasanasto
    3. Kaavoituksen kulku ja osallistuminen
     1. Kaavoitusohjelma
     2. Kaavoituskatsaus 2017
      1. Asemakaavoituskohteet
     3. Asemakaavan muutoksen hakeminen
    4. Kaavoituksen tasot
    5. Yleiskaavoitus
     1. Kantakaupungin yleiskaava 2040
      1. Aineistot
      2. Käsittelyt luottamuselimissä
      3. Yhteystiedot
     2. Keskustan strateginen osayleiskaava
      1. Osallistuminen
      2. Selvitykset
      3. Kaavatyöhön liittyvät muut aineistot
      4. Yhteystiedot
     3. Pohjois-Tampere
      1. Aineistot
      2. Osallistuminen
      3. Käsittelyt luottamuselimissä
      4. Yhteystiedot
     4. Tarastenjärvi
     5. Terälahti
     6. Viitapohja
     7. Voimassa olevat yleiskaavat
    6. Yleissuunnittelu ja selvitykset
     1. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen - EHYT
      1. Selvitykset
      2. Yleissuunnitelmat
      3. Täydennysrakentaminen hankkeena
       1. Hankkeen käynnistäminen ja korvaukset
       2. Miten ja minne voi täydennysrakentaa
       3. Hyödyt ja kannustimet
       4. Esimerkkejä Tampereelta
       5. Aineistot
   3. Rakentaminen
    1. Kiinteistönmuodostus ja mittauspalvelut
     1. Kiinteistönmuodostus
      1. Tonttijako
      2. Tontin lohkominen
      3. Rasitetoimitukset
      4. Kiinteistönmääritys
      5. Yleisen alueen lohkominen
      6. Kiinteistörekisterin pitäjän päätökset
      7. Lohkominen ja muut kiinteistötoimitukset
      8. Maksut
     2. Osoitenumerointi
     3. Rakennusvalvontamittaukset
    2. Tontit
     1. Omakotitontit
      1. Hakumenettely
       1. Ohjeita tontin saaneille
      2. Haettavat tontit
       1. Jatkuvassa haussa olevat tontit
      3. Sähköinen tonttihaku
      4. Tonttiarvonnan tulokset
     2. Rivi- ja kerrostalotontit
      1. Hakumenettely
      2. Haettavat tontit
       1. Hervantajärven (Lintuhytti) tonttien asiakirjat
       2. Kämmenniemen tonttien asiakirjat
       3. Vuoreksen (Rimmi) tonttien asiakirjat
       4. Vuoreksen (Harjanne) tonttien asiakirjat
       5. Linnainmaan tonttien asiakirjat
       6. Vuoreksen (Aurinkorinne) tonttien asiakirjat
       7. Vuoreksen (Virolainen) tonttien asiakirjat
       8. Härmälän tonttien asiakirjat
       9. Ranta-Tampellan tonttien asiakirjat
       10. Takahuhdin tonttien asiakirjat
      3. Luovutetut yhtiömuotoiset tontit
     3. Ryhmärakennuttaminen
    3. Rakennusvalvonta
     1. Arkistopalvelut
     2. Rakentamiseen tarvittavat luvat
      1. Vähäiset hankkeet
      2. Rakennuslupa
       1. Suunnittelijat
       2. Suunnittelun lähtötiedot
       3. Naapurien kuuleminen
       4. Tontille asetettava tiedotustaulu
       5. Lupahakemuksen täyttäminen ja liitteet
       6. Rasitteiden perustaminen
       7. Lupahakemuksen käsittely
      3. Purkamislupa
       1. Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta
      4. Maalämpölupa
      5. Maisematyölupa
      6. Maa-aineslupa
      7. Käyttötarkoituksen muutos
      8. Luvaton rakentaminen
      9. Ohjeita luvan hakemiseen
     3. Rakennustyönaikainen valvonta
      1. Rakennuttajan vastuu
      2. Työnjohtajat
      3. Rakennuksen paikan merkintä tontille
      4. Erityissuunnitelmien toimittaminen
      5. Rakennustyön aloittamisen edellytykset
      6. Aloituskokous
      7. Katselmukset
      8. Loppukatselmus ja rakennuksen käyttöönotto
     4. Rakennetun ympäristön kunnossapito
      1. Rakennusten turvallisuus ja kunnossapito
     5. Lait ja ohjeet
      1. Rakennusjärjestys
      2. Tonttien aitaaminen
      3. Mainoslaitteet rakennuksissa
      4. Piharakennelmat
      5. Julkisivumuutokset
      6. Hulevesien johtaminen
      7. Rakenna ja asu terveesti -opas
      8. Pientaloja koskevat kaupunkikuvalliset ohjeet
      9. Rakennetekniikan ohjeet
       1. Palokatkot
      10. Puiden istutus ja kaato rakennetuilla tonteilla
      11. Rintamamiestalon julkisivumuutokset
      12. Suunnitelmasta taloksi -opas
      13. Vesihuollon ohjeet
      14. Asuinkerrostalon suunnitteluohje
      15. Laaturyhmäohje rakennushankkeeseen ryhtyvälle
     6. Lomakkeet
     7. Maksut
     8. Päätöksenteko
     9. Yhteystiedot
   4. Ympäristö ja luonto
    1. Luonnonsuojelu
     1. Esimerkkejä tärkeistä suojeltavista lajeista
     2. Lintujärvet
     3. Luonnonsuojelualueet
      1. Halimasjärvi
      2. Myllypuro
      3. Peltolammi-Pärrinkoski
      4. Pyynikki
      5. Soukonvuori
      6. Vaakkolammi
      7. Vattula
      8. Villilänsaari
      9. Viikinsaari
      10. Muut alueet
     4. Rasonhaan perintömetsä
     5. Solkivuoren suojelu- ja hoitometsä
    2. Luonnon virkistyskäyttö
     1. Luontoretket
    3. Kestävä kehitys
     1. Ympäristöpolitiikka ja ilmastotavoitteet
      1. Kestävä Tampere 2030 -tiekartta
     2. Kestävät toimintatavat
      1. Kestävän kehityksen toimenpidesitoumus
      2. Kestävät hankinnat
      3. Ekokompassi
      4. Ympäristökasvatus
     3. Selvitykset ja raportit
     4. Yhteystiedot
    4. Metsät
     1. Metsien hoidon toimintamalli
     2. Metsien hoitoluokat
     3. Metsäsuunnitelmat
     4. Metsien ja maiseman hoito
    5. Puistot ja viheralueet
     1. Puistot
      1. Emil Aaltosen puisto
      2. Hatanpään arboretum
       1. Ruusutarha
       2. Arboretum
       3. Hatanpään kartanopuisto
       4. Vihilahdenpuisto
      3. Heinäpuisto
      4. Hämeenpuisto
      5. Kirjailijanpuisto
      6. Kirjastonpuisto
      7. Koskipuisto
      8. Näsinpuisto
      9. Ratinanniemi
      10. Sorsapuisto
       1. Sorsapuiston lintukierros
      11. Pyynikin kirkkopuisto
      12. Wilhelm von Nottbeckin puisto
     2. Leikkipaikat
      1. Leikkipaikkojen omavalvonta
     3. Koirapuistot
     4. Maisemaniityt ja -pellot
      1. Rukkamäenpuiston lampaat
      2. Arvoniityt
     5. Suunnitelmat
      1. Hyväksytyt suunnitelmat
       1. Kenttä- ja ulkoliikuntaympäristöt 2015-2025
      2. Nähtävillä olevat suunnitelmat
     6. Kansallinen kaupunkipuisto
     7. Asukaskyselyt
      1. Väinö Linnan puiston ideakilpailu
      2. Vuolteentorin ideakilpailu
     8. Viheralueiden hoitoluokitus
     9. Viheralueohjelma
     10. Yhteystiedot ja palaute
    6. Ympäristönsuojelu
     1. Alueellinen jätehuoltolautakunta
      1. Ajankohtaista
      2. Tehtävät ja toiminta
      3. Jätehuoltolautakunnan kokoonpano
      4. Jätehuoltomääräykset
      5. Jätemaksut
      6. Asumisessa syntyvät lietteet
      7. Jätteenkuljetustietojen raportointi
      8. Lomakkeet
      9. Yhteystiedot
      10. Usein kysyttyä
     2. Ilmanlaatu
      1. Ilmanlaatutiedotus
     3. Jätevalvonta
      1. Yleisötapahtuman jätehuolto
     4. Meluntorjunta
     5. Vesiensuojelu
      1. Haja-asutuksen jätevesi
     6. Luvat ja ilmoitukset
     7. Maksut
     8. Ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräykset
     9. Avustukset omaehtoiseen ympäristönsuojeluun
    7. Julkaisut ja selvitykset
     1. Meluselvitys 2017
    8. Lintujen talviruokinta
   5. Kaupunkisuunnittelu- ja rakentamishankkeet
    1. Tampereen taidemuseon alue
     1. Suunnittelukilpailu (Design competition)
    2. Vuores
    3. Hiedanranta
     1. Suunnittelu
      1. Yleissuunnittelu
      2. Kansainvälinen ideakilpailu
     2. Kehitysalusta
      1. Kiertotalouden kokeilut
      2. Urban Nature Labs
      3. Hiedanranta MaaS
      4. Nollakuidun hyödyntäminen
     3. Väliaikainen Hiedanranta
     4. Info
      1. Hiedanrannan historia
      2. Kuvapankki
      3. Hankinnat ja kilpailutukset
   6. Elintarvikevalvonta ja ympäristöterveys
    1. Eläinlääkintähuolto
    2. Elintarvikevalvonta
     1. Yhteystiedot
     2. Ajankohtaista
     3. Elintarvikehuoneistot ja niistä ilmoittaminen
     4. Liikkuvat elintarvikehuoneistot
     5. Laitokset
     6. Kontaktimateriaalit
      1. Ohjeita kontaktimateriaalien käytöstä
     7. Valitukset ja ruokamyrkytysepäilyt
     8. Omavalvonta
     9. Lomakkeet
    3. Terveydensuojelu
     1. Ilmoitusta edellyttävät tilat ja toiminnat
     2. Ilmoituslomakkeet
     3. Uimavesien laadun valvonta
      1. Uimarannat
      2. Uima-allasvesi
      3. Talviuintipaikat
    4. Tupakkavalvonta
  2. Kulttuuri ja vapaa-aika
   1. Kirjastot
    1. Aukiolot ja yhteystiedot
     1. Poikkeavat aukiolot
     2. Asiointi omatoimikirjastoissa
     3. Pääkirjasto Metso
     4. Hervannan kirjasto
     5. Härmälän kirjasto
     6. Kaukajärven kirjasto
     7. Kirjastoautot
     8. Kirjaston kotipalvelut
     9. Koilliskeskus
     10. Koivistonkylän kirjasto
     11. Koukkuniemen kirjasto
     12. Kämmenniemen kirjasto
     13. Lielahden kirjasto
     14. Messukylän kirjasto
     15. Nekalan kirjasto
     16. Peltolammin kirjasto
     17. Sampolan kirjasto
     18. Terälahden kirjasto
     19. Tesoman kirjasto
     20. Tietotorit
      1. Hervannan tietotori
      2. Lielahden tietotori
      3. Sampolan tietotori
     21. Henkilökunnan yhteystiedot
     22. Tietoa meistä
     23. Esteetön kirjasto
    2. Tapahtumat
    3. Lainaus ja palautus
     1. Kaukopalvelu
     2. Käyttösäännöt
    4. Kokoelma ja tiedonhaku
     1. Tietokannat ja e-aineistot
    5. Kurssit ja opetus
     1. Tietotekniikka ja internet
     2. Monilukutaito ja vinkkaus
    6. Asiakaskoneet ja laitteet
     1. Asiakaskoneiden käyttö
     2. Digitointi ja editointi
     3. Makerspace Tekomo
    7. Varattavat tilat
     1. Pääkirjaston salit ja kokoustilat
     2. Lähikirjastojen salit ja kokoustilat
     3. Musiikkitilat
     4. Näyttelytilat
    8. Kirjoituskilpailut
     1. Pirkanmaan kirjoituskilpailu
     2. Hervannan kirjoituskilpailu
    9. Maahanmuuttajan palvelut
   2. Kulttuuri
    1. Museot ja muu kulttuuritarjonta
    2. Lapsille
     1. Ryhmille
     2. Taiteen perusopetus
      1. Opetustoimiluvan hakeminen
     3. Vauvoille ja taaperoille
     4. Lastenkulttuurin tekijöille
     5. Mun taide -kurssit
     6. Lasten Pirkkaset
     7. Lastenkulttuurikeskus Rulla
    3. Nuorille
    4. Ikäihmisille
     1. Eläkkeelle
     2. Museoiden senioripäivät
    5. Monikulttuurinen toiminta
     1. Pohjoismaiset ystävyyskaupungit
     2. Viro-viikot
    6. Aineistoja ja julkaisuja
     1. Verkkonäyttelyt
     2. Kulttuuriraitit
     3. Kaupunginosakirjat
    7. Kulttuurin tekijöille
     1. Tuotantotuet
     2. Kulttuurisen kehitysvammaistyön verkosto
    8. Museoiden yhteystiedot
    9. Linkkejä kulttuuri- ja harrastusyhteisöihin
    10. Yhteystiedot
    11. Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE
     1. Konkarit - ikäihmisten museopalveluja
     2. Taidekaari-kulttuurikasvatusohjelma
     3. MOMU - monikulttuurisia museopalveluja
     4. Vauvojen värikylpy
     5. Kulttuuri- ja liikuntaluotsitoiminta
     6. Yhteystiedot
    12. Tesoman kulttuurikummi
   3. Liikunta
    1. Liikkeelle ryhmässä
     1. Liikuntaryhmät
      1. Kertamaksulliset jumpat ja saliryhmät
     2. Uimakoulut
     3. Erityisryhmille
     4. Hakuohjeet
    2. Oma harjoittelu
     1. Liikuntaluotsit
     2. Liikuntaneuvonta
     3. Vinkkejä oman kunnon kohottamiseen
     4. Liikuntaseurojen yhteystiedot
    3. Liikuntapaikat
     1. Sisäliikuntapaikat
      1. Hervannan vapaa-aikakeskus
       1. Liikuntatilat
       2. Muut tilat
      2. Ikurin liikuntahalli
      3. Jäähallit
       1. Tampereen jäähalli
       2. Hakametsä 3 ja Tesoma 2
       3. Hervannan jäähalli
       4. Tampereen harjoitusjäähalli
       5. Tesoman jäähalli
      4. Kaukajärven vapaa-aikatalo
      5. Nääshalli
       1. Tietoa Nääshallista
       2. Linkit
      6. Pyynikin palloiluhalli
      7. Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
      8. Tampereen stadion
       1. Historia
        1. Tapahtumia vuosien varrelta
        2. Ennätyksiä
       2. Linkit
       3. Tapahtumien järjestäminen
      9. Tesoman palloiluhalli
      10. Uimahallit
       1. Tampereen uintikeskus
        1. Toimitilat
       2. Hervannan uimahalli
       3. Pyynikin uimahalli
       4. Tesoman uimahalli
       5. Uimahallien sisäänpääsymaksut
       6. Nettilataus
     2. Ulkoliikuntapaikat
      1. Beachvolleykentät
      2. Frisbeegolfradat
      3. Hiihtoladut
      4. Iso-Vilusen skeitti-, BMX- ja trial-pyöräilypuisto
      5. Jäämäet
      6. Kaukajärven soutu- ja melontastadion
      7. Kaupin urheilupuisto
      8. Koulukadun kenttä ja tekojäärata
      9. Laskettelurinteet
      10. Luistelukentät
      11. Peli-, palloilu- ja yleisurheilukentät
      12. Rullalautailupaikat
      13. Talviuintipaikat
      14. Tammelan stadion
      15. Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
      16. Tampereen stadion
      17. Teiskon moottoriurheilukeskus
      18. Tenniskentät
      19. Uimarannat
       1. Uimavesien lämpötilat
      20. Ulkokuntosalilaitteet
    4. Käyttövuorojen hakeminen
     1. Vakiovuorojen hakeminen
     2. Yksittäisvuorojen hakeminen
      1. Timmi-varausjärjestelmän käyttöoikeussopimus
     3. Hinnastot
    5. Avustukset ja projektituet
    6. Julkaisut
    7. Yhteystiedot
    8. Mestariurheilijat
    9. Tampereen Liikuntasanomat
     1. Arkisto
    10. Liikuntapalvelujen asiakaspalvelu
   4. Ulkoilu ja retkeily
    1. Ulkoilureitit
    2. Retkeilymajat ja ulkoilualueet
     1. Ulkoilumajat
    3. Retkeilyohjeet
    4. Veneily
     1. Venepaikat
      1. Venepaikkojen vuokrat
      2. Veneiden talvisäilytys
     2. Jätehuolto
     3. Veneiden kuljetus
     4. Veneilijän palvelut
    5. Kalastus ja ravustus
   5. Vuokrattavat tilat
   6. Matkailu
   7. Tapahtumat
  3. Liikenne ja kadut
   1. Liikenne- ja katusuunnittelu
    1. Katusuunnitelmat
     1. 19.6. - 3.7.2017
     2. 15.3. - 29.3.2017
    2. Hämeenkatu
     1. Katusuunnitelma
     2. Aikaisemmat suunnitelmat ja selvitykset
      1. Liikennemallivideo
     3. Yhteystiedot
    3. Raitiotie
     1. Hankkeen eteneminen ja aikataulu
     2. Suunnitelmat ja selvitykset
      1. Yleissuunnitelman tarkistukset
      2. Vaikutusten arviointiin liittyvät erillisraportit
      3. Toteutussuunnitelman liitteet
     3. Osallistuminen ja vuorovaikutus
      1. Raitiovaunun muotoilu
     4. Käsittelyt luottamuselimissä
     5. Kuvapankki
     6. Yhteystiedot
     7. Raitiotieallianssi
    4. Rantatunneli
     1. Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
     2. Yleissuunnitelma
     3. Tiesuunnitelma
     4. Asemakaavoitus
     5. Usein kysyttyä
     6. Yhteystiedot
     7. Rakentamisen aikataulu
    5. Keskustan liikenneverkko
    6. Liikenneturvallisuus
   2. Katujen rakentaminen ja kunnossapito
    1. Katuluvat
    2. Investoinnit
    3. Katujen kunnossapito
     1. Ympärivuotinen kunnossa- ja puhtaanapito
     2. Talvikunnossapito
      1. Jalkakäytävien talvihoito pientaloalueilla
      2. Maan ja lumen vastaanotto
      3. Pysäköintirajoitukset
      4. Tekstiviesti- ja verkkopalvelu kadun talvihoitotöistä
     3. Kunnossapitoluokat ja urakka-alueet
     4. Palaute ja vikailmoitukset
      1. Kunnossapitokyselyt
    4. Yksityistiet
    5. Ulkovalaistus
    6. Hämeensillan uudistaminen
   3. Joukkoliikenne
    1. Aikataulut
   4. Pysäköinti
    1. Ajoneuvojen siirrot
     1. Ilmoita hylätystä ajoneuvosta
     2. Kuulutukset
     3. Tilastot
    2. Asukas- ja yrityspysäköinti
    3. Invapysäköinti
    4. Liityntäpysäköinti
    5. Linja-autojen pysäköinti
    6. Maksuvyöhykkeet
    7. Moottoripyörän ja mopon pysäköinti
    8. Pysäköinninvalvonnan tilastot
    9. Pysäköinninvalvonta yksityisellä alueella
    10. Pysäköintitalot
    11. Pysäköintivirhemaksu
   5. Pyöräily ja jalankulku
    1. Pyöräilyn ja jalankulun edistäminen
    2. Pyörämatkailu
    3. Pyöräpysäköinti
    4. Reitit ja kartat
    5. Suunnitelmat ja selvitykset
    6. Talvipyöräily
  4. Varhaiskasvatus ja koulutus
   1. Varhaiskasvatus
    1. Paikan hakeminen ja irtisanominen
     1. Hakulomake ja -ohjeet
    2. Neuvonta
    3. Verkkoasiointi
    4. Lomakkeet
    5. Joustava päivähoito
     1. Päivähoitopaikkatakuu
     2. Tilapäinen päivähoito
     3. Päivähoito muusta kunnasta
     4. Isyysvapaa ja päivähoito
    6. Kotona hoitamisen tuet
    7. Kerhot ja leikkitoiminta
     1. Kerhot
     2. Leikkitoimintakeskukset
     3. Avoimet perhekerhot
     4. Palvelusetelillä tuetut kerhot
    8. Päiväkotihoito
     1. Kunnalliset päiväkodit
      1. Etelä
      2. Kaakko
      3. Keskusta
      4. Koillinen
      5. Länsi
      6. Päiväkotiruokailu
     2. Ilta- ja vuorohoitopäiväkodit
     3. Vieraskieliset päiväkodit ja ryhmät
     4. Yksityiset päiväkodit
    9. Perhepäivähoito
     1. Omassa kodissaan hoitava perhepäivähoitaja
     2. Kolmiperhepäivähoito
     3. Ryhmäperhepäivähoito
      1. Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit
     4. Perhepäivähoidon johtajat
     5. Yksityinen perhepäivähoito
    10. Yksityinen päivähoito
     1. Yksityiset päiväkodit
     2. Päiväkotihoito palvelusetelillä
      1. Palvelusetelipäiväkodit
     3. Yksityiset perhepäivähoitajat
     4. Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit
     5. Hoitajan palkkaaminen kotiin
     6. Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä
     7. Ohjaus ja valvonta
     8. Palvelun tuottajaksi ryhtyminen
      1. Hakeminen päiväkotihoidon palvelusetelituottajaksi
      2. Hakeminen avoimen varhaiskasvatustoiminnan palvelusetelituottajaksi
    11. Asiakasmaksut
     1. Hoitoaikaperusteinen palvelu
    12. Kasvun ja oppimisen tuki
     1. Tuki ja konsultaatio
     2. Kuljetukset
     3. Monikulttuurisuus
     4. Integroidut ryhmät varhaiskasvatuksessa
    13. Tietoa varhaiskasvatuksesta
     1. Usein kysyttyä
     2. Lasten hyvinvointi
     3. Varhaiskasvatussuunnitelma
      1. Vasu vartissa
     4. Arviointi ja laatu
    14. Yhteystiedot
    15. Töihin päivähoitoon
    16. Päiväkotitilojen vuokraaminen
    17. Varhaiskasvatuksen toiminta- ja loma-ajat
   2. Esiopetus
    1. Esiopetuspaikat
     1. Esiopetuspaikat lukuvuonna 2018–2019
     2. Esiopetuspaikat lukuvuonna 2017-2018
     3. Esiopetuspaikat lukuvuonna 2016-2017
    2. Asiakasmaksut
    3. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö
    4. Usein kysyttyä
   3. Perusopetus
    1. Kouluun ilmoittautuminen
    2. Perusopetuksen koulut
     1. A-H
     2. I-K
     3. L-N
     4. O-R
     5. S-V
    3. Opiskelu
     1. Opetussuunnitelmat
     2. Suomenkielinen perusopetus
      1. Vuosiluokat 1. - 2.
      2. Valinnat eri vuosiluokilla
       1. Vieraiden kielten opetus
     3. Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa
     4. Vieraskielinen perusopetus
      1. Hakeminen
      2. Vieraskielistä perusopetusta antavat koulut
     5. Monikieliset oppilaat
      1. Tietoa koulunkäynnistä Suomessa
      2. Valmistava opetus
      3. Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetus
      4. Nivelryhmä
      5. Oppilaan oman äidinkielen opetus
       1. Oman äidinkielen opetussuunnitelmat
      6. Yhteydenottolomake
     6. Siirtyminen 7. luokalle
     7. Painotettu opetus
     8. Yksityinen perusopetus
     9. Joustava perusopetus
     10. Oppilaan arviointi
     11. Oppilaanohjaus
     12. Kotiopiskelu
     13. Mitä 9. luokan jälkeen?
    4. Aamu- ja iltapäivätoiminta
     1. Hakeminen
     2. Toimintamaksut
     3. Yksityiset toimijat
     4. Kesäkerhot
     5. Usein kysyttyä
     6. Toiminnan taustaa
     7. Yhteystiedot
    5. Harrastava iltapäivä -toiminta
     1. Ala- ja yhtenäiskoulujen kerhotarjonta
     2. Yläkoulujen harrastustarjonta
     3. HIP-toiminnan taustaa
    6. Oppilaan tukeminen ja hyvinvointi
     1. Oppilaan tuki
     2. Oppilashuolto
      1. Koulukuraattorit ja -psykologit
       1. Yhteystiedot
     3. Turvallisuus
     4. Koulutapaturmat
    7. Kodin ja koulun yhteistyö
    8. Koulumatkat, koulukuljetus
    9. Yhteystiedot
    10. Yleistietoa
   4. Lukiokoulutus
    1. Yhteystiedot
    2. Hakeminen lukioon
    3. Lukio-opinnot
    4. Opiskelijahuolto
   5. Ammatillinen koulutus
   6. Korkeakoulutus
   7. Avoin opetus, kurssit
   8. Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen verkkoasiointi
   9. Koulutilat, koulurakentaminen
    1. Hankkeet ja uudistukset
     1. Kouluverkon kehittäminen
      1. Keskisen alueen kouluverkko
     2. Vuorestalo, Vuoreksen koulukeskus
     3. Tampereen kansainvälinen koulu
    2. Muutos- ja perusparannustyöt
    3. Kunnossapito
    4. Koulutilojen vuokraaminen
     1. Koulujen vuokrattavat luokkatilat
   10. Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa
   11. Koulujen työ- ja loma-ajat
   12. Opiskeluhuolto
    1. Yhteystiedot
   13. Päiväkotien ja koulujen palveluverkkoselvitys
  5. Sosiaali- ja terveyspalvelut
   1. Hätätilanteet ja päivystys
    1. Apteekit
    2. Debriefing eli jälkipuinti
    3. Sosiaalipäivystys
    4. Yleinen hätänumero 112
   2. Terveyspalvelut
    1. Terveysasemat ja aikuisneuvolat
     1. Terveysasemien yhteystiedot
      1. Hae oma terveysasemasi
      2. Hatanpään terveysasema
      3. Hervannan terveysasema
      4. Kaukajärven terveysasema
      5. Kämmenniemen terveysasema
      6. Lielahden terveysasema
      7. Linnainmaan terveysasema
      8. Omapihlaja Hervanta
      9. Omapihlaja Kehräsaari
      10. Tammelakeskuksen terveysasema
      11. Tesoman terveysasema
      12. Tipotien terveysasema
     2. Terveysasemien ajanvaraus
      1. Ajanvaraus verkossa terveysasemille
      2. Yhteydenotot Linnainmaan ja Tipotien terveysasemille
     3. Terveysasemien palvelut
      1. Pitkäaikaissairaan hoito
      2. Reseptien uusiminen
      3. Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanotto
      4. Terveysaseman ja lääkärin vaihtaminen
       1. Terveysasemien kilpailukyky 2016
      5. Terveyskeskuslääkäriksi Tampereelle?
      6. Toimenpide- ja konsultaatiotoiminta
      7. Virtsatietulehdus
     4. Aikuisneuvolat
      1. Aikuisneuvoloiden yhteystiedot
     5. Työterveyslääkäri
    2. Suun terveydenhuolto
     1. Ajanvaraus hammashoitoloihin
     2. Suun terveydenhuollon verkkoasiointi
     3. Hammashoitolat
     4. Palvelut eri-ikäisille
      1. Monihuonemalli
     5. Esitteet ja lomakkeet
     6. Näin hoidat suusi terveyttä
     7. Yksityiset hammashoitopalvelut
     8. Kiireellisen ensiavun kriteerit
    3. Omahoito ja terveysneuvonta
     1. Diabetes
     2. Hoitotarvikkeet
      1. Hoitotarvikejakelun verkkoasiointi
     3. Itsehoidon neuvontapäivät ja itsehoitopisteet
     4. Rokotukset ja tartuntataudit
      1. Influenssarokotukset
     5. Ryhmäneuvonta
      1. Arkeen Voimaa -ryhmät
      2. Painonhallinta- ja elintaparyhmät
      3. Tupakasta vieroitusryhmät
      4. Valtimotautipotilaiden ryhmäohjaus
     6. Seksuaaliterveys
      1. Ehkäisy
       1. Jälkiehkäisy
       2. Raskaana vai ei?
       3. Ehkäisyneuvola
        1. Ajanvaraus verkossa
       4. Ehkäisyn aloitus ja uusiminen
      2. Raskaudenkeskeytys
      3. Sukupuolitaudit
       1. Ajanvaraus verkossa sukupuolitautien vastaanotolle
       2. Hiv-testit
       3. Klamydian ja tippurin etätestaus
      4. Seksuaalisuus ja parisuhde
     7. Seulonnat
     8. Terveystarkastukset
      1. Ajanvaraus verkossa
     9. Terveystietoa verkossa
    4. Neuvolat
    5. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
     1. Kouluterveydenhuolto
      1. Yhteystiedot ja ajanvaraus
       1. Vuosiluokat 1. - 6.
       2. Vuosiluokat 7. - 9.
       3. Erityiskoulut
       4. Ajanvaraus verkossa
      2. Terveystarkastukset
      3. Avoin vastaanotto
      4. Oppilashuolto
      5. Koulutapaturmat
      6. Lomakkeet
     2. Opiskeluterveydenhuolto
      1. Ajankohtaista
      2. Ajanvaraus ja neuvonta
       1. TAMK
       2. Tredu
        1. Hepolamminkadun toimipiste
        2. Koivistontien ja Ajokinkujan toimipisteet
        3. Santalahden toimipiste
       3. TAKK
        1. Nirva
       4. Lukiot
       5. Muut koulut
        1. Poliisiammattikorkeakoulu
       6. Tullinkulman tiimi 1
       7. Tullinkulman tiimi 2
       8. Tullinkulman tiimi 3
       9. Tekstiviestitoiminto opiskeluterveydenhuollossa
       10. Ajanvaraus verkossa
      3. Yhteystiedot
      4. Sairaanhoito
       1. Reseptien uusiminen
       2. Tapaturmat
      5. Terveydenhoito
       1. Terveystarkastus
       2. Ammatinvalinta ja terveys
       3. Todistukset
       4. Rokotukset
        1. Perusrokotukset
       5. Tuberkuloosi
       6. Oppilaitosten terveydelliset olot
       7. Opiskelijahuoltotyö
       8. Terveysneuvonta
        1. Tupakoinnin lopettaminen
       9. Muistilista ulkomaille
       10. Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoille
        1. Veritapaturma-toimintaohje opiskelijalle
        2. Verelle altistuneen tutkimukset ja toimenpiteet
       11. Elintarvikealan opiskelijoille
      6. Hammashoito
      7. Päihteet
      8. Mielenterveys
       1. Linkit
      9. Seksuaalisuus ja seksuaaliterveys
      10. Usein kysyttyä
       1. Siitepölyallergia
       2. Virtsatietulehduksen hoito
       3. Käsi-ihottuman hoito
       4. Nuuska
       5. Päänsärky
       6. Uni ja opiskelija
       7. Hiivatulehduksen hoito
       8. Liikuntavammojen ensiapu
       9. Astma
       10. Tupakointi ja siitä luopuminen
       11. Flunssan hoito
       12. Laktoosi-intoleranssi
       13. Osteoporoosi eli luukato
      11. Lomakkeet
      12. Uuden opiskelijan muistilista
      13. Asiakasmaksut
      14. Palaute
    6. Kuntoutus ja terapia
     1. Apuvälineet
     2. Fysioterapia
      1. Aikuisten fysioterapia
      2. Neuvolaikäisten fysioterapia
      3. Kouluikäisten fysioterapia
       1. Ajanvaraus verkossa
     3. Toimintaterapia
      1. Ohjausvideot
     4. Puheterapia
      1. Lasten puheterapeutit
      2. Esi- ja perusopetusikäisten puheterapeutit
      3. Aikuisten puheterapeutit
      4. Kaksikielisyys-esitteet
      5. Mitä puheterapia on? Mitä puheterapeutti hoitaa?
      6. Tukiviittomat, pelit ja kuvakommunikaatio
      7. Äänenhuolto
     5. Ravitsemusterapia
     6. Lääkinnällinen kuntoutus
     7. Kuntoutus sairaaloissa
     8. Rintamaveteraanien kuntoutus
      1. Ohjeita rintamaveteraanien kuntoutusta hakevalle
    7. Kuvantaminen (röntgen)
    8. Laboratoriot
    9. Sairaalat ja poliklinikat
     1. Psykogeriatrian poliklinikka ja psykogeriatrinen kotikuntoutus
     2. Psykogeriatriset osastot
     3. Rauhaniemen sairaala
      1. Potilasopas
      2. Osastot
      3. Kuntoutus
      4. Sosiaalityö
     4. Kotiutustiimi
     5. Diabetesvastaanotto
      1. Ajanvaraus verkossa
      2. Silmänpohjakuvaukset
     6. Lasten ja nuorten poliklinikka
     7. Saattohoito
     8. Erikoissairaanhoidon palveluseteli
    10. Terveyspalvelut oman kunnan ulkopuolella
   3. Mielenterveys- ja päihdepalvelut
    1. Mielenterveyspalvelut
     1. Hoitoon hakeutuminen
     2. Lapset ja lapsiperheet
      1. Neuvolapsykologit
     3. Nuoret
      1. Nuorisoneuvolan psykologi
      2. Psykiatrinen sairaanhoitaja yläkoulussa
      3. Nuorisopsykiatrian poliklinikka
     4. Aikuiset
      1. Terveysasemien psykologit ja psykiatriset sairaanhoitajat
      2. Aikuisten neuropsykologinen työ
      3. Psykiatria- ja päihdekeskus
      4. Sarviksen psykiatria
      5. Tipotien psykiatria
      6. Psykiatrinen intensiiviyksikkö
      7. Päiväsairaalat
       1. Päiväsairaala 1
       2. Päiväsairaala 2
       3. Päiväsairaala 3
      8. Liikkuva psykiatrinen työryhmä
      9. Psykiatriset sairaalat
     5. Ikäihmiset
     6. Maahanmuuttajat
      1. Tietoa mielenterveyden häiriöistä eri kielillä
     7. Psykoterapia
      1. Palvelusetelintuottajaksi hakeminen
     8. Asumispalvelut
     9. Järjestöjen palvelut
     10. Mielenterveyskahvila
    2. Päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakasohjausyksikkö
    3. Päihdepalvelut
     1. Matalan kynnyksen paikat
      1. Päihtyneiden päivätoimintakeskus Huoltsu
      2. Vertaistuki
     2. Hoitoon hakeutuminen
     3. Katkaisuhoito
      1. Konsti - kotiin suunnattu tuki päihde- ja mielenterveysongelmaisille
     4. Päihdekuntoutus
      1. Laitoskuntoutus
      2. Korvaushoito
     5. Asumispalvelut
      1. Tampereen asumispäivystys ja asumisyksiköt
     6. Ehkäisevä päihdetyö
     7. Alkoholi ja terveys
    4. Aineistot
   4. Sosiaalinen tuki ja toimeentulo
    1. Aikuissosiaalityö
     1. Sosiaalinen kuntoutus ja osallisuutta vahvistava työtoiminta
    2. Asumispalvelut
    3. Lähisuhde- ja perheväkivalta
     1. Lähisuhdeväkivaltatyön työpari ja ehkäisyverkosto
    4. Maahanmuuttajien palvelut
     1. Maahanmuuttajainfo
      1. Mainio videochat
       1. Videochat suomeksi
       2. Videochat englanniksi
       3. Videochat venäjäksi
       4. Videochat arabiaksi
       5. Videochat somalin kielellä
       6. Videochat kiinaksi
     2. Maahanmuuttajien alkuvaiheen palvelut
      1. Tietoa lasten ja nuorten terveyspalveluista eri kielillä
     3. Yksin saapuvat alaikäiset
      1. Jälkihuolto
     4. Tampereen vastaanottokeskus
     5. Tulkki- ja käännöspalvelut
      1. Tulkkaukset
       1. Tulkkauskielet
       2. Tulkin tilaus
       3. Asioimistulkin ammattisäännöstö
      2. Käännökset
      3. Asiakaskoulutus
      4. Palveluiden hinnat
      5. Lainsäädäntö
     6. Asumisen opas maahanmuuttajalle
      1. Asumisen sanasto
      2. Asunnon hakeminen ja muuttaminen
      3. Asunnon käyttö ja kunnossapito
      4. Asumisen säännöt ja naapurisuhteet
    5. Omaishoidon tuki
     1. Tuen hakeminen
     2. Lisätietoa tuesta
     3. Aikuisten tuen palkkioluokat
     4. Lasten ja nuorten tuen palkkioluokat
     5. Omaishoidon palvelusetelit
    6. Rikos- ja riita-asioiden sovittelu
    7. Sosiaalinen luotto
     1. Usein kysyttyä
    8. Talous- ja velkaneuvonta
     1. Talous tasapainoon
     2. Perinnän eteneminen ja luottotietojen menetys
     3. Velkojen järjestelykeinot
     4. Yrittäjän maksuvaikeudet
     5. Conseils en matière de finances et de dettes
     6. Ekonomi- och skuldrådgivning
    9. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki
     1. Toimeentulotuen verkkoasiointi
     2. Aktiivipassi
   5. Lapsiperheiden palvelut
    1. Adoptio
    2. Äitiys- ja lastenneuvolat
     1. Äitiysneuvoloiden yhteystiedot
     2. Lastenneuvoloiden yhteystiedot
     3. Ajanvaraus verkossa
     4. Perheenlisäystä odottavan ABC
      1. Perhevalmennuksen tietopaketti
     5. Lisätietoa pienen lapsen vanhemmille
     6. Esitteet ja lomakkeet
     7. Hyvinvointineuvola
     8. Vanhemmus- ja parisuhdetapaamiset
    3. Perheneuvola
    4. Perheiden talo
    5. Lasten terapiapalvelut
     1. Neuropsykiatriset erityisvaikeudet
      1. Tunnistaminen
      2. Arjen selviytymiskeinot
      3. Palvelut
      4. Nepsy-oppaat ja -kuvat
      5. Linkit ja kirjallisuusvinkit
    6. Lapsiperheiden sosiaalityö
     1. Tuen tarpeen arviointi
     2. Tuki perheelle
      1. Tukihenkilötoiminta
     3. Yhteystiedot
      1. Palvelualueet
    7. Kotipalvelu ja perhetyö
     1. Kotipalvelu
      1. Palvelualueet
      2. Kotipalvelua palvelusetelillä
       1. Palvelusetelituottajaksi hakeminen
     2. Perhetyö
      1. Perhepiste Nopea
    8. Perheoikeudelliset palvelut
     1. Isyyden selvittäminen ja vahvistaminen
     2. Eron jälkeinen perheasioiden sovittelu
     3. Lapsen huolto, asuminen ja tapaamiset
      1. Olosuhdeselvitys tuomioistuimelle
     4. Lapsen elatus
     5. Valvotut tapaamiset
     6. Yhteystiedot
    9. Lastensuojelu
     1. Lastensuojeluilmoitus
      1. Ilmoitusvelvolliset
     2. Avohuolto
      1. Lastensuojelun sosiaalityön yhteystiedot
       1. Palvelualueet
     3. Sijaishuolto
      1. Kiireellinen sijoitus
      2. Huostaanotto
       1. Sijais- ja jälkihuollon sosiaaliasema
      3. Perhetukikeskukset
       1. Päiväperho
       2. Kissanmaan perhetukikeskus
       3. Kuusikon perhetukikeskus
       4. Leinolan perhetukikeskus
      4. Perhehoito
      5. Voikukkia-vertaistukiryhmä
     4. Jälkihuolto
     5. Sijaisperheeksi? Tukiperheeksi?
      1. Sijaisperheet
       1. Perhehoidon muodot
       2. Sijaisperheeksi hakeutuminen
       3. Valmennus
       4. Sijaisperheiden tuki
      2. Tukiperheet
       1. Tukiperheeksi hakeutuminen
      3. Perhehoito Luotsi
       1. Yhteystiedot
       2. Materiaalipankki
      4. Ostopalvelut Luotsi
       1. Hankinta- ja sopimusasiat
     6. Mistä lastensuojelussa on kyse?
    10. Ero lapsiperheessä
     1. Ennen eroa
     2. Kun eroon on päädytty
     3. Miten lasten käy?
   6. Nuorten palvelut
    1. Nuorisoneuvola
     1. Ajanvaraus verkossa
    2. Nuorten talo Ohjaamo
    3. Etsivä työ
   7. Ikäihmisten palvelut
    1. Kotitori-palvelupiste
    2. Kotona asuvalle
     1. Kotihoito
      1. Palvelujen hakeminen
      2. Kaupungin kotihoidon asiakkaana
      3. Kotihoidon maksujen arviolaskuri
      4. Kotihoidon tukipalvelut
       1. Kauppapalvelu
       2. Kotiateriapalvelut
       3. Saunapalvelut
       4. Siivouspalvelu
       5. Turvapalvelut
      5. Palvelutalon kotihoito
     2. Palveluja kotona asuvalle
      1. Gerontologinen avososiaalityö
      2. Kotihoidon lääkäritoiminta idän ja etelän alueella
      3. Kotikuntoutus
      4. Kuvapuhelupalvelu
     3. Päiväkeskukset
      1. Kaupungin päiväkeskukset
      2. Muut päiväkeskukset
     4. Perhehoito
     5. Lyhytaikainen asumispalvelu
      1. Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli
      2. Kuntouttava päivätoiminta ja lyhytaikainen jakso
     6. Asunnon korjausavustus
     7. Senioritalot
    3. Virkistystoiminta
     1. Palvelukeskukset
      1. Kaupungin omat palvelukeskukset
       1. Lielahden palvelukeskus
       2. Nekalan palvelukeskus
       3. Pappilanpuiston palvelukeskus
       4. Pispan palvelukeskus
       5. Pohjolan palvelukeskus
      2. Sopimussuhteiset palvelukeskukset
      3. Palvelukeskuskortti
     2. Korttelikerho
     3. Elonpolkuja-verkosto
      1. Tapahtumakalenteri
      2. Jäsenyhteisöt
      3. Linkit
     4. Järjestötoiminta
    4. Palveluliikenne ja kuljetustuet
     1. Palveluliikenne
     2. Kuljetustuki huonokuntoisille ikääntyneille
     3. Vaikeavammaisten kuljetustuki
    5. Asumispalvelut ja laitoshoito
     1. Palveluasuminen
      1. Ostopalveluyksiköt
      2. Palveluasumisen palveluseteli
     2. Tehostettu palveluasuminen
      1. Kaupungin tuottama
       1. Jukola-Impivaara
       2. Palvelukoti Pohjola
       3. Pispa
       4. Palvelukoti Toukola
      2. Ostopalveluyksiköt
      3. Tehostetun palveluasumisen palveluseteli
     3. Koukkuniemen vanhainkoti
      1. Hoitoon hakeutuminen ja asiakasmaksut
      2. Pitkäaikaishoito ja palvelut
      3. Osastojen suorat puhelinnumerot
    6. Terveys ja sairaalapalvelut
     1. Kuntoutus
      1. Apuvälineet
      2. Yksilöllisen fysioterapian palveluseteli
     2. Muistisairaudet
      1. Asumispalvelut ja laitoshoito
     3. Kaatumis- ja osteoporoosivastaanotto Kaaos
     4. Virtsankarkailu
    7. Taloudelliset etuudet
     1. Edunvalvonta
     2. Kela
     3. Verotus
    8. Veteraanit
    9. Palvelusetelit
     1. Palvelusetelilaskurit
      1. Palveluasumisen palvelusetelin arviolaskuri
      2. Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arviolaskuri
     2. Tietoa palveluntuottajille: hakemuslomakkeet ja ohjeet
    10. Vanhusneuvosto
     1. Jäsenet
     2. Toiminta
      1. Vuosi 2018
      2. Vuosi 2017
      3. Vuosi 2016
      4. Vuosi 2015
      5. Toimintasäännöt
     3. Eläkeläisvaltuusto
     4. Tavoitteet
     5. Yleistä vanhusneuvostoista
     6. Tee ehdotus
    11. Ikäihmisten palvelujen hallinto
    12. Päättäjät jalkautuvat vanhustyön arkeen
     1. #trejalkautuu Twitterissä
    13. Vanhustenviikko
     1. #trevanhukset Twitterissä
    14. Elämän puu -juliste
   8. Vammaisten palvelut
    1. Liikkuminen
     1. Yksityisautoilu
    2. Asuminen
     1. Asunnon muutostyöt
     2. Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
     3. Palveluasuminen
    3. Tuki päivittäisiin toimintoihin
     1. Apuvälineet
     2. Avustajapalvelut
      1. Henkilökohtainen apu
      2. Vaikeavammaisen lyhytaikainen avustajapalvelu
     3. Sopeutumisvalmennus
     4. Ravinto- ja vaatekustannukset
    4. Kehitysvammaisten palvelut
     1. Asuminen
      1. Tilapäishoito
     2. Työ- ja päivätoiminta
      1. Wärjäämö
     3. Perhehoito
    5. Viittomakielisten palvelut
    6. Palvelujen hakeminen
     1. Kirjallinen hakeminen
     2. Vammaispalvelujen verkkoasiointi
      1. Tietoa verkkoasioinnista selkosuomeksi
       1. Ohjeita Omapalvelun käyttöön
       2. Vammaispalveluhakemuksen liitteet
       3. Kuljetuspalveluhakemuksen liitteet
       4. Autoavustushakemuksen liitteet
      2. Viittomakieliset videot Omapalvelusta
      3. Toisen puolesta asiointi
     3. Vammaispalvelutoimisto
     4. Vammaispalvelujen aluehaku
   9. Asiakasmaksut
    1. Maksukatto
    2. Kotihoidon maksut
    3. Lääkärintodistukset
    4. Palveluasumisen ja päiväkeskusten maksut
    5. Sairaala- ja laitospalvelujen maksut
    6. Sotaveteraanien maksuttomat palvelut
    7. Suun terveydenhuollon asiakasmaksut
    8. Terveysasemien asiakasmaksut
   10. Asiakkaan ja potilaan oikeudet
    1. Potilasasiamies
    2. Sosiaaliasiamies
    3. Muistutus-, tarkastuspyyntö- ja muut lomakkeet
    4. Vanhusasiamies
    5. Valvontakoordinaattorit
    6. Hoitotakuu
     1. Hoitotakuun toteutuminen
    7. Odotusajat sosiaalipalveluihin
   11. Neuvonta
    1. Sosiaalipalvelujen neuvonta
    2. Terveyspalvelujen neuvonta
   12. Yhteystiedot
    1. Sarviksen sosiaaliasema
    2. Tipotien sosiaali- ja terveysasema
     1. Palvelut yksiköittäin
     2. Palvelut kerroksittain
   13. Verkkoasiointi
    1. Terveyspalvelujen ajanvaraus
     1. Viittomakielinen video ajan varaamisesta verkossa
    2. Terveyspalvelujen lomakkeet
    3. Terveyspalvelujen viestipalvelut
    4. Omakanta: Potilastiedon arkisto
    5. Omakanta: Sähköinen resepti
    6. Sosiaalipalvelut
     1. Päätösten sähköinen tiedoksianto
    7. Muut asiointipalvelut
    8. Usein kysytyt kysymykset
    9. Toisen puolesta asiointi
   14. Oriveden sosiaali- ja terveyspalvelut
    1. Terveyspalvelut
    2. Lasten ja nuorten terveyspalvelut
    3. Sosiaalipalvelut
    4. Ikäihmisten palvelut
    5. Odotusajat sosiaalipalveluihin
   15. Valinnanvapauskokeilu
    1. Valitse terveysasema
    2. Usein kysytyt kysymykset
    3. Palveluntuottajaksi hakeminen
    4. Aineistot
    5. Suun terveydenhuollon valinnanvapaus
   16. Palvelusetelit
  6. Työ ja yrittäminen
   1. Yrittäminen
    1. Hankinnat
    2. Yksityiset sosiaalipalvelut
    3. Yritystontit
    4. Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen
   2. Työllisyyspalvelut
    1. Palvelut työnhakijalle
     1. Näin asioit kanssamme
    2. Palvelut työnantajalle
     1. Taloudellinen tuki työnantajalle
    3. Tapahtumat
    4. Usein kysyttyä
    5. Yhteystiedot
    6. Työllisyyskokeilu
  7. Tampereen kaupunki
   1. Ajankohtaista
    1. Tiedotteet
    2. Artikkelit
    3. Tapahtumat
     1. Muut tapahtumakalenterit
     2. Talvilomalla tapahtuu
     3. Tampereen päivä
     4. Suora lähetys
   2. Organisaatio
    1. Pormestari Lauri Lyly
     1. Pormestarin puheet
    2. Apulaispormestarit
    3. Konsernihallinto
     1. Konserniohjausyksiköt
     2. Sisäinen tarkastus
     3. Lapsiasiamies
     4. Maahanmuuttajatyö
      1. Maahanmuuttajatyön yhdyshenkilöitä
     5. Vammais- ja esteettömyysasiamies
    4. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
     1. Ammatillinen koulutus
     2. Lukiokoulutus
     3. Työllisyyspalvelujen palveluryhmä
     4. Yritys- ja yhteiskuntasuhteet
      1. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
      2. Kansainväliset asiat
      3. Kaupunkimarkkinointi ja suhdetoiminta
     5. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka
      1. Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot
      2. Kiinteistötoimi
      3. Tilaomaisuuden hallinta
     6. Kehitysohjelmat
    5. Hyvinvoinnin palvelualue
     1. Avo- ja asumispalvelut
      1. Asiakastyytyväisyys
       1. Vuosittainen asiakaskysely
      2. Projektit
       1. Koukkuniemi 2020
       2. Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP)
       3. TampereSenior
        1. Ikäihmisten palvelujen uudistaminen
       4. ODA: Omat digiajan hyvinvointipalvelut
       5. Asunnottomuuden ennaltaehkäisy
       6. Ikäneuvo
       7. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Pippuri
       8. Yhteinen keittiö
       9. Sote-järjestäjän työkalut
       10. Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi
     2. Kasvatus- ja opetuspalvelut
      1. Projektit
       1. Liikkuva koulu Tampere
       2. Tampereen seudun Maailmankoulu-projekti
        1. Tavoitteet
        2. Materiaalipankki
       3. Vieraskielisen opetuksen verkostoprojekti FIS-STEPS
     3. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
      1. Kirjasto ja kansalaisopistoyksikkö
      2. Kulttuuri- ja taideyksikkö
       1. Museopalvelut
      3. Liikunta- ja nuorisoyksikkö
      4. Sara Hildénin taidemuseo
      5. Projektit
       1. Kulttuuri ankkurina sosiaali- ja terveyspalveluissa
        1. Perhekurssit
    6. Kaupunkiympäristön palvelualue
    7. Konsernipalveluyksikkö Koppari
    8. Liikelaitokset ja yhtiöt
    9. Tarkastustoimi
     1. Tarkastuslautakunta
     2. Henkilökunta
     3. Tilintarkastaja
   3. Päätöksenteko
    1. Kaupunginvaltuusto
     1. Kaupunginvaltuuston kokoonpano
     2. Valtuustoryhmät
     3. Valtuustoaloitteet
     4. Valtuuston kokousten radiolähetykset
     5. Valtuuston kokousten videolähetykset
      1. Suora lähetys
    2. Kaupunginhallitus
     1. Konsernijaosto
     2. Tarkastustoimikunta
    3. Lauta- ja johtokunnat
     1. Sosiaali- ja terveyslautakunta
     2. Sivistys- ja kulttuurilautakunta
     3. Elinvoima- ja osaamislautakunta
     4. Asunto- ja kiinteistölautakunta
     5. Yhdyskuntalautakunta
     6. Yhdyskuntalautakunnan ympäristö-ja rakennusjaosto
     7. Alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto
     8. Alueellinen jatehuoltolautakunta
     9. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
     10. Tarkastuslautakunta
     11. Keskusvaalilautakunta
     12. Tampereen Infra liikelaitoksen johtokunta
     13. Tampereen kaupunkiliikenne liikelaitoksen johtokunta
     14. Tampereen Vesi liikelaitoksen johtokunta
     15. Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta
     16. Sara Hildenin taidemuseon johtokunta
     17. Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto
    4. Luottamushenkilöt
     1. Lakisääteiset sidonnaisuusilmoitukset
    5. Toimikunnat, neuvottelukunnat ja säätiöt
     1. Elinkeinorahaston toimikunta
     2. Kadunnimitoimikunta
     3. Kaupunkikuvatoimikunta
     4. Kiinteistötoimitusten uskotut miehet
     5. Lahjoitus- ja tukirahaston toimikunta
     6. Luovan kirjallisen työn palkitsemistoimikunta
     7. Maahanmuuttajaneuvosto
     8. Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta
     9. Tampereen seudun ammattiopiston ammatilliset neuvottelukunnat
     10. Tampereen seudun ammattiopiston näyttötoimikunta
     11. Tampereen seudun ammattiopiston opiskelija-asioiden neuvottelukunta
     12. Teknisen luovuuden palkitsemistoimikunta
     13. Tiederahaston toimikunta
     14. Vammaisneuvosto
     15. Vanhusneuvosto
     16. Nuorisovaltuusto
    6. Säännöt ja toimivallan siirtopäätökset
     1. Johtosäännöt
     2. Toimintasäännöt
     3. Toimivallan siirtopäätökset
     4. Muut
    7. Osallistu ja vaikuta
     1. Vaikuttamiskanavat
      1. Alueellinen osallistuminen
       1. Etelän alueverkosto
       2. Kaakon alueverkosto
       3. Koillisen alueverkosto
       4. Lännen alueverkosto
      2. Asukasillat
      3. Neuvostot
      4. Tampereen seuraparlamentti
      5. Järjestöedustamo
     2. Kuntalaisaloite
     3. Kansanäänestysaloite
     4. Vaalit
     5. Palautteet ja kysymykset
     6. Materiaalipankki
     7. Äänestä kuntavaaleissa 2017
   4. Talous ja strategia
    1. Strategia
     1. Strategia tiivistetysti
     2. Strategian valmistelumateriaalia
     3. Strategian toteuttaminen ja seuranta
      1. Tampereen pulssi
     4. Ohjelmat ja suunnitelmat
    2. Talousarvio
     1. Talousarvio 2016
     2. Talousarvio 2015
     3. Talousarvio 2014
    3. Tilinpäätös
    4. Toiminnan ja talouden seuranta
    5. Toimintamalli
    6. Tampereen palvelumalli
     1. Etelän alue
     2. Kaakkoinen alue
      1. Lasten ja nuorten palvelut
     3. Keskustan alue
      1. Lasten ja nuorten palvelut
     4. Koillinen alue
      1. Lasten ja nuorten palvelut
     5. Lännen alue
      1. Lasten ja nuorten palvelut
     6. Aineistot
     7. Taustaa palvelumallityölle
    7. Sote- ja maakuntauudistus Tampereella
     1. Sote- ja maakuntauudistus Pirkanmaalla
      1. Osallistujat
   5. Tietoa Tampereesta
    1. Arkistot
     1. Asiakaspalvelu
     2. Toiminta
     3. Yksityisarkistot
    2. Avoin data
     1. Avoin data -lisenssi
     2. Vastaukset datatoiveisiin
     3. Sovellukset
     4. Tilaa uutiskirje
    3. Historia
     1. Tampereen perustuskirja
      1. Kuvia perustuskirjasta
      2. Perustuskirjan teksti
    4. Kartat
    5. Kuvat
     1. Kuvagalleriat
      1. Tampereen päivä 2015
      2. Itsenäisyyspäivän juhla 6.12.2013
      3. Tampereen päivä 2013
      4. Tampereen Valoviikot 2012
      5. Tampereen päivä 2016
     2. Panoraamat
      1. Raatihuone
       1. Kevytversiot
      2. QuickTime-ohjeet
     3. Nettikamerat
    6. Palkinnot
     1. Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkinto
     2. Teknisen luovuuden palkinto
     3. Vuoden aikuinen -palkinto
     4. Vuoden kulttuuriteko -palkinto
     5. Vuoden vapaaehtoistoimija -palkinto
    7. Reilun kaupan kaupunki
     1. Reilu kauppa
     2. Reilun kaupan kaupungin kriteerit
    8. Seutuyhteistyö
     1. Orivesi - Tampere -yhteistoiminta
     2. Seutuselvitys
      1. Kuntakohtaiset tutkimusaineistot
    9. Tietonäköala
     1. Hyvinvointikertomus
    10. Tutkimukset ja julkaisut
     1. Tutkimukset
     2. Julkaisut
   6. Ohjelmat
    1. Keskustahanke
     1. Tampereen keskustan kehittämisohjelma
     2. Amurin täydennysrakentaminen
     3. Asemakeskus
      1. Suunnittelukilpailu
     4. Eteläpuiston suunnittelu
     5. EU-GUGLE
     6. Keskustori
     7. Valoviikot uudistuvat
     8. Ranta-Tampella
     9. Särkänniemen alue
     10. Tammelan täydennysrakentaminen
     11. Tampereen Kansi ja Areena
     12. Tullin alue
      1. Tullikamarin aukion kilpailu
     13. Korttelisuunnitelmat
    2. Kumppanuus 2020
   7. Yhteystiedot ja asiointi
    1. Verkkoasiointi
     1. Virallinen sähköinen asiointi
     2. Tietosuoja
    2. Alueelliset palvelut
     1. Keinupuiston lähitori
     2. Koilliskeskus
     3. Kuuselan lähitori
     4. Lielahtikeskus
     5. Me-talo
     6. Peurankallion lähitori
     7. Tammelan lähitori
     8. Tesoman hyvinvointikeskus
    3. Asiointi- ja neuvontapisteet
     1. Kassapalvelut
     2. Katutilavalvonta
     3. Kuluttajaneuvonta
     4. Palvelupiste Frenckell
    4. Kirjaamot
    5. Avustukset ja apurahat
     1. Apurahat ja stipendit
      1. Ammattitaiteilijoiden stipendit
      2. Lahjoitus- ja tukirahasto
      3. Tiederahasto
     2. Toiminta-avustukset
      1. Aiemmat toiminta-avustuspäätökset
      2. Avustusten maksaminen
     3. Muut avustukset
     4. Yleisiä ohjeita avustustoiminnasta
     5. Avustustoiminnan uudistaminen
    6. Luvat
    7. Laskutus ja maksaminen
     1. Laskujen tietosisältö
     2. Verkko-ostolasku kaupungille
     3. Lasku kaupungilta
     4. Lisätietoa laskuportaalista
    8. Viestintä
     1. Päätoimiset tiedottajat
     2. Tiedotusvastaavat
     3. Internet
      1. RSS-syötteet ja rajapinnat
      2. Mobiilipalvelut
      3. Videoneuvottelut
     4. Lehdet
      1. Tampere-lehti
       1. Tampere-lehdet 2012 - 2015
       2. Tampere-lehdet 2002 - 2011
      2. Vilkku
       1. Vilkut 2014 - 2016
       2. Vilkut 2006 - 2013
     5. Markkinointiviestintä
     6. Materiaalipankki
     7. Intranet (Loora)
    9. Usein kysytyt kysymykset
     1. Asuminen ja rakentaminen
     2. Koulutus ja opiskelu
     3. Hallinto ja talous
     4. Kaavoitus ja ympäristö
     5. Kulttuuri ja museot
     6. Liikenne ja kadut
     7. Liikunta ja vapaa-aika
     8. Perhe- ja sosiaalipalvelut
     9. Terveyspalvelut
     10. Muut
  8. Ikäihmiset
  9. Maahanmuuttajat
  10. 6Aika
   1. 6Aika - avoimet innovaatioalustat
   2. 6Aika - avoin osallisuus ja asiakkuus
   3. 6Aika - Näyttämöt ja kasvunpajat
   4. Avoin data ja rajapinnat
   5. Game Time
   6. LIIRA - Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat
   7. Massadatasta liiketoimintaa
   8. TUTTU-6Aika
  11. Nuorisotakuu
   1. Ohjaamo Tampere -projekti
  12. Lapset ja lapsiperheet
  13. Palaute
  14. Nuoret
  15. Yrittäjät
  16. Matkailijat
  17. Palveluhakemisto
  18. Työttömät työnhakijat
  19. Onnettomuuden sattuessa
  20. Tampereen päivä
   1. Perjantai 29.9.
   2. Lauantai 30.9.
   3. Sunnuntai 1.10.
   4. In English
  21. Smart Tampere
   1. Digiohjelma
    1. Digiasiakaspalvelu
    2. Digitaaliset oppimisympäristöt
    3. Digitaaliset palvelut työllisyyspalveluissa
    4. Joukkoliikenteen digihankinnat
    5. Kaupunkitilat 24/7 käyttöön
    6. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
    7. Varhaiskasvatuksen viestintä ja digitaaliset oppimisympäristöt
   2. Ekosysteemiohjelma