Siirry sisältöön

Tukiperheeksi hakeutuminen

Tukiperheeksi pyrkivien soveltuvuus tehtävään arvioidaan valmennuksen aikana. Valmennuksen avulla halutaan varmistua siitä, että tukiperheellä on riittävästi valmiuksia kohdata erilaisesta elämäntilanteesta tuleva lapsi ja hänen läheisensä.

Tukiperheeksi hakeudutaan Perhehoito Luotsin kautta. Valmennuksen aikana perheitä tavataan sekä Luotsin toimistolla että kotikäynnillä. Tapaamisissa annetaan lisätietoa toiminnasta ja kartoitetaan perheen toiveita ja valmiuksia toimia tukiperheenä.

Tukiperheitä pyydetään toimittamaan taustaansa koskevia selvityksiä, koska kyse on lasten kanssa tehtävästä työstä. Lisäksi Perhehoito Luotsi hankkii perheen kotikunnalta lausunnon perheen soveltuvuudesta tehtävään. Tukiperheen oman elämäntilanteen tulee olla vakaa. Tukiperheenä toimimisen esteitä ovat esimerkiksi perheen oma lastensuojeluasiakkuus, mielenterveys- tai päihdeongelma.

Kun tukiperhe on valmennettu ja hyväksytty tehtävään, tukiperheeseen ohjataan sellainen lapsi (tai sisarukset), jonka tarpeisiin tukiperhe sopisi vastaamaan. Aloitusneuvottelussa lapsi ja hänen vanhempansa, tukiperhe, lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä ja Luotsin sosiaalityöntekijä sopivat tukisuhteen käytännön asioista. Tukisuhde voi alkaa!

Tukiperheen kanssa tehdään perhehoitolain mukainen toimeksiantosopimus. Toiminnasta maksetaan pieni palkkio ja kulukorvaus. Luotsi järjestää tukiperheille jatkokoulutusta ja tarvittaessa työnohjausta. Pulmatilanteissa tukiperhettä auttavat Luotsin sosiaalityöntekijät sekä lapsen asioista vastaava työntekijä.

Oletko kiinnostunut tukiperhetoiminnasta? Lähetä yhteydenottolomake, niin olemme sinuun yhteydessä:

Tukiperheeksi?


Hakemuksen voi täyttää tietokoneella, tulostaa, allekirjoittaa ja sen jälkeen lähettää Luotsiin osoitteeseen Perhehoito Luotsi, Karhunkatu 45 H 1, 33520 Tampere.

Luotsin logo.