Siirry sisältöön

Materiaalipankki

Sijais- ja tukiperheeksi hakeutuminen

Kun hakemus on saapunut Luotsiin, Luotsin sosiaalityöntekijä ottaa yhteyttä ja sopii tapaamisen, jossa teille annetaan lisää tietoa sijaisvanhemmuudesta ja sijaisvanhemmille annettavasta valmennuksesta.

Perhehoidon toimintaohje

Toimintaohje opastaa ja tukee perhehoidon laadukasta toteuttamista. Siitä löytyy tietoa mm. toimeksiantosopimuksesta, palkkioista, kulukorvauksista, vapaapäivistä sekä lapsen hoitoon ja kasvatukseen saatavasta tuesta.

Lomakkeet

Voit lähettää palkkiolomakkeet Luotsin toimistoon joko perinteisellä postilla tai sähköpostilla. Muistathan, että tietoturvasyistä sähköiseen versioon laitetaan lapsesta vain etunimi. Kun lomake on toimitettu kuun loppuun mennessä, ovat palkkiot maksussa seuraavan kuun 15. päivä.

Lomakkeet palautetaan osoitteeseen
Perhehoito Luotsi, Karhunkatu 45, 33520 Tampere
TAI luotsi(at)tampere.fi

Pitkäaikaisille sijaisperheille

Päivystäville sijaisperheille

Perhehoidon lomittajille

Tukiperheille

Verokortit

Perhehoitajia eli pitkäaikaisia ja päivystäviä sijaisperheitä, tukiperheitä ja perhehoidon lomittajia pyydetään toimittamaan verokorttinsa suoraan Tampereen kaupungin palkanlaskentaan:

Monetra Pirkanmaa Oy, Palkat, PL 1003, 33101 Tampere
TAI sähköpostitse palkat.pirkanmaa(at)monetra.fi

Verokortissa lukee, tuleeko se esittää alkuperäisenä vai riittääkö kopio tai esittäminen (kuva).

Palkanlaskennan asiakaspalvelu 040 180 8475 palvelee myös muissa palkkioihin ja korvauksiin liittyvissä tiedusteluissa.

Perhehoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset

Päätoimisilla perhehoitajilla on oikeus hyvinvointi- ja terveystarkastukseen joka toinen vuosi. Terveystarkastuksen suorittaa perhehoitoon perehtynyt terveydenhoitaja ja siihen sisältyy perusverikokeet. Terveystarkastukset ovat perhehoitajalle vapaaehtoisia ja maksuttomia. Halutessasi osallistua terveystarkastukseen ole yhteydessä Perhehoito Luotsin toimistoon, puhelin 040 670 1221 saadaksesi ajanvarauksen yhteystiedot.