Siirry sisältöön

Valmennus

Sijaisperheiksi aikovat saavat lakisääteisen ennakkovalmennuksen. Luotsissa sijaisperheiden valmennus tapahtuu ryhmämuotoisena PRIDE-valmennuksena. Koulutuksessa perehdytään ennakolta sijaisvanhemman tehtävään. Samalla arvioidaan perheen soveltuvuutta sijaisperheeksi.

Valmennusryhmiä pidetään useita vuodessa ja niihin voi ilmoittautua jatkuvasti. PRIDE-valmennus on noin puoli vuotta kestävä prosessi, joka koostuu ryhmätapaamisista (24 h), niihin liittyvistä kotitehtävistä sekä perhekohtaisista tapaamisista valmentajien kanssa.

PRIDE-valmennusryhmät kokoontuvat virka-ajan ulkopuolella arki-iltaisin tai lauantaipäivinä. Perhekohtaiset tapaamiset järjestetään virka-ajalla. Valmentajana toimii perhehoidon sosiaalityöntekijä yhdessä kokeneen sijaisvanhemman kanssa. Valmennuksen aikana perheellä on mahdollisuus miettiä omaa halukkuuttaan ja valmiuttaan ryhtyä sijaisperheeksi. Päätös sijaisvanhemmaksi ryhtymisestä tehdään valmennuksen lopuksi.

PRIDE-valmennus on perheelle maksuton. Perhehoito Luotsin valmentamat sijaisperheet sitoutuvat olemaan Luotsi-kuntien käytössä kahden vuoden ajan valmennuksen päättymisestä. Tänä aikana perhe ei voi hakea sijoitettua lasta muiden sijoittajien kautta.

Sijaisperheen valmiudet

PRIDE-valmennuksessa sijaisvanhemmuudessa tarvittavia tietoja ja taitoja kutsutaan valmiuksiksi, jotka on koottu viiteen kategoriaan:

  1. Suojella ja hoivata lasta
  2. Tukea lapsen yksilöllistä kehitystä
  3. Tukea lapsen suhteita syntymävanhempiinsa ja turvata lapsen muiden läheisten ihmissuhteiden jatkuminen
  4. Sitoutua lapseen ja toimia hänelle luotettavana aikuisena tarvittaessa koko elämän ajan
  5. Tehdä yhteistyötä lapsen asioissa

Sijaisvanhemmuuteen kasvaminen on prosessi. Sijaisvanhempana on tärkeää kyetä tarkastelemaan itseään ja omaa toimintaansa sekä keskustelemaan omasta itsestään, perheestään ja kokemuksistaan.

Pride-valmennuksesta löydät lisätietoa Pesäpuu ry:n verkkosivuilta: