Siirry sisältöön

Sijaisperheeksi hakeutuminen

Haemme jatkuvasti uusia sijaisperheitä. Toimintaan mukaan tuleville uusille perheille järjestetään useita PRIDE-ennakkovalmennusryhmiä joka vuosi.

Valmennukseen hakeudutaan toimittamalla Luotsiin "Hakemus perhehoitajaksi" -lomake. Luotsin sosiaalityöntekijä ottaa hakemuksen saapumisen jälkeen yhteyttä ja sopii tapaamisen, jossa kerrotaan lisää sijaisvanhemmuudesta ja sijaisvanhemmille annettavasta valmennuksesta.

Aiemmin valmennetut ja sijaisperheenä jo toimivat perheet voivat hakeutua Luotsin sijaisperherinkiin hakemuslomakkeen lähettämällä.

Kriteerit perheen hyväksymiselle sijaisperhevalmennukseen

Sijaisperhevalmennus ei sovellu, jos

  • hakija on alle 25-vuotias tai yli 63-vuotias.
  • hakija on raskaana tai perheessä on alle 3-vuotias lapsi.
  • joku perheenjäsenistä ei halua toimintaan mukaan.
  • perheellä on lastensuojelun tai toimeentulotuen asiakkuus.
  • perheenjäsenellä on päihdeongelma.
  • hakijalla on toimintakykyyn vaikuttavia fyysisiä tai psyykkisiä sairauksia.
  • perheellä on kriisi tai suuri muutos omassa elämäntilanteessa (esim. kuolemantapaus lähipiirissä, muutto toiselle paikkakunnalle).
  • hakijalla on rikosrekisteri.

Sijaisperhevalmennukseen osallistuvien tulee toimittaa rikosrekisteriote ja terveydentilaansa koskeva lääkärinlausunto. Lisäksi Luotsin työntekijä pyytää perheen kotikunnasta sosiaalitoimen lausunnon soveltuvuudesta sijaisperheeksi ja poliisilta hakijaa koskevan otteen poliisiasiain tietojärjestälmästä.

Muita edellytyksiä

Sijoitettu lapsi tapaa omia vanhempiaan ja muita läheisiään sijoituksen aikana. Säännöllisten tapaamisten mahdollistamiseksi Luotsi hakee pitkäaikaisia sijaisperheitä Pirkanmaalta tai enimmillään 100 - 150 kilometrin etäisyydeltä Luotsi-alueelta. Päivystävä sijaisperhe voi asua enimmillään tunnin ajomatkan päässä Tampereelta.

Pitkäaikaisessa perhehoidossa edellytetään, että sijaisvanhempi sitoutuu hoitamaan lasta kotona vähintään sijoituksen ensimmäisen vuoden ajan. Näin tuetaan lapsen kiinnittymistä sijaisperheeseen ja suhteen muodostumista lapsen ja sijaisvanhempien välille. Tilanteen vakiinnuttua perhehoitaja voi olla työssä kodin ulkopuolella. Päivystävässä sijaisperheessä toisen sijaisvanhemman tulee olla kotona koko päivystystoiminnan keston ajan.

Perhehoitajana voi toimia korkeintaan 68 vuoden ikään asti.

Perhehoidettavien määrä

Kahden vanhemman sijaisperheeseen voidaan sijoittaa enimmillään neljä lasta kerrallaan. Määrään lasketaan mukaan perheen omat alle kouluikäiset lapset ja muut samassa taloudessa asuvat erityistä hoitoa tai huolenpitoa tarvitsevat henkilöt. Yksin sijaisvanhempana toimivalle perhehoitajalle Luotsi sijoittaa enimmillään kaksi lasta.


Onko sinulla kysyttävää?

Olethan rohkeasti yhteydessä, autamme mielellämme!

  • Puhelin: 040 800 4200
  • Sähköposti: luotsi(at)tampere.fi

Luotsin logo.