Siirry sisältöön

Sijaisperheeksi hakeutuminen

Haemme jatkuvasti uusia sijaisperheitä. Toimintaan mukaan tuleville uusille perheille järjestetään useita PRIDE-ennakkovalmennusryhmiä joka vuosi.

Hae valmennukseen toimittamalla Luotsiin "Hakemus perhehoitajaksi" -lomake. Luotsin sosiaalityöntekijä ottaa Sinuun yhteyttä hakemuksen saatuaan ja sopii tapaamisen, jossa saat lisää tietoa sijaisvanhemmuudesta ja sijaisvanhemmille annettavasta valmennuksesta. Tämän jälkeen voit päättää valmennukseen osallistumisesta. Päätös sijaisperheeksi ryhtymisestä tehdään valmennuksen lopussa. Samalla tehdään yhteinen suunnitelma siitä, millaisia lapsia perheeseen voi tulla.

Toimitteko jo sijaisperheenä tai oletteko jo saaneet valmennuksen? Siinä tapauksessa voitte hakeutua Luotsin sijaisperherinkiin hakemuslomakkeen lähettämällä. Tutustutaan ja mietitään yhdessä, millainen lapsi voi saada kodin teidän perheestä!

Voitte tulla valmennukseen, kun

  • olet(te) 25 - 60 -vuotiaita
  • jos teillä on lapsia, kuopuskin on täyttänyt 3 vuotta
  • kaikki perheenjäsenet hyväksyvät sijaisperheeksi ryhtymisen
  • perheellänne ei ole lastensuojelun tai toimeentulotuen tarvetta tai asiakkuutta
  • eikä pulmallista päihteiden käyttöä
  • olette hyvässä kunnossa fyysisesti ja psyykkisesti
  • elämäntilanne on tasainen (ei isoja elämänmuutoksia meneillään)
  • teillä ei ole rikostaustaa.

Ennen valmennuksen alkua varmistetaan, että valmennettavan perheen elämäntilanne mahdollistaa valmennukseen paneutumisen.

Sijaisperhevalmennukseen osallistuvien tulee toimittaa Luotsiin terveydentilaansa koskeva lääkärinlausunto. Lisäksi Luotsin työntekijä pyytää perheen kotikunnasta sosiaalitoimen lausunnon soveltuvuudesta sijaisperheeksi ja poliisilta hakijaa koskevan otteen poliisiasiain tietojärjestälmästä.

Muita edellytyksiä

Jos sijaisperheessä on kaksi aikuista, on tärkeää, että molemmat osallistuvat valmennukseen ja sijoituksen aikaiseen työskentelyyn. Luotsissa toimeksiantosopimus tehdään perheen molemmille aikuisille.

Sijaisvanhemmaksi hakeutuvilta edellytetään suomen kielen taitoa, joka mahdollistaa lastensuojelun sisällöllisten kysymysten käsittelyn ja keskustelun tunteista, ajatuksista ja uskomuksista niin valmennuksen aikana kuin sijoitetun lapsen kanssa. Näitä keskustelutaitoja voi myös harjoitella!

Sijoitettu lapsi tapaa omia vanhempiaan ja muita läheisiään sijoituksen aikana. Jotta tapaamismatkat eivät muodostu liian pitkiksi, haemme pitkäaikaisia sijaisperheitä pääasiassa Pirkanmaan alueelta. Päivystävä sijaisperhe voi asua enimmillään tunnin ajomatkan päässä Tampereelta.

Sijoituksen alussa on tärkeää, että lapsi saa rauhassa tutustua uuteen kotiin ja uusiin perheenjäseniin. Tällä tavoin lapsi kiinnittyy sijaisperheeseen ja lapsen ja sijaisvanhempien välille muodostuu vahva suhde. Pitkäaikaisessa sijaisperheessä edellytetäänkin, että sijaisvanhempi hoitaa lasta kotona vähintään sijoituksen ensimmäisen vuoden ajan. Myöhemmin, kun tilanne on vakiintunut, sijaisvanhemmuuden voi yhdistää työskentelyyn kodin ulkopuolella. Päivystävässä sijaisperheessä toisen sijaisvanhemman tulee olla kotona koko päivystystoiminnan keston ajan.

Perhehoitajana voi toimia 68 vuoden ikään asti.

Perhehoidettavien määrä

Perhehoitolain mukaan sijaisperheeseen voidaan sijoittaa enimmillään neljä lasta kerrallaan. Määrään lasketaan mukaan perheen omat alle kouluikäiset lapset ja muut samassa taloudessa asuvat erityistä hoitoa tai huolenpitoa tarvitsevat henkilöt. Jos sijaisvanhempia on kaksi ja vähintään toisella heistä on tehtävään soveltuva koulutus, voi sijoitettuja lapsia olla enimmillään kuusi.

Perhehoito Luotsissa harkitaan sijaisperheeseen sijoitettavien lasten määrää huolellisesti yhdessä sijaisperheen kanssa. Tavoitteena on turvata jokaiselle perheessä asuvalle lapselle riittävä määrä aikuisen aikaa ja yksilöllistä huomiota. Päätoiminen perhehoitajuus mahdollistetaan kilpailukykyisillä hoitopalkkioilla. Lisätietoja: puhelin 040 800 4200.


Onko sinulla kysyttävää?

Olethan rohkeasti yhteydessä, autamme mielellämme!

  • Puhelin: 040 800 4200
  • Sähköposti: luotsi(at)tampere.fi

Luotsin logo.