Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun Siirry suoraan hakuun Siirry suoraan hakuun
Julkaistu 30.6.2020 8.00

Seurassa-näyttely Sara Hildénin taidemuseossa

Sara Hildénin taidemuseon kutsumat kuusi Tampereen Taiteilijaseuran taiteilijaa esittäytyvät 12. syyskuuta avautuvassa Seurassa-näyttelyssä, joka liittyy taiteilijaseuran 100-vuotisjuhlavuoteen.

Museon kutsumat taiteilijat ovat Sara Hildénin säätiön kokoelmataiteilijoita, joilla on vahva taiteilijaidentiteetti ja pitkä ura: Tomas Byström, Tuula Lehtinen, Osmo Rauhala, Teemu Saukkonen, Jyrki Siukonen ja Ilkka Väätti.

Tomas Byström (s. 1951) yhdistelee maalauksissaan todellisuutta ja fantasiaa: häntä kiehtoo totuuden ja mielikuvituksen raja. Todellisuutta hän kuvaa toisinaan valokuvantarkasti. Kuvasto pohjautuu ornamentteihin sekä kasvi- ja eläinmaailman aiheisiin. Byström työskentelee usein sarjallisesti, ja hänen teoksille on ominaista tarkka ja yksityiskohtainen maalausjälki.

Tuula Lehtinen (s. 1956) tunnetaan monipuolisena taiteilijana, joka hyödyntää grafiikan eri tekniikoita, mutta myös posliinia ja mosaiikkia. Viime aikoina hän on ollut kiinnostunut erityisesti maalaamisesta. Lehtinen pohtii taiteessaan kauneuteen liittyvää problematiikkaa ja haluaa osoittaa, että taide voi olla kaunista ja silti vakavasti otettavaa. Hän on työskennellyt paljon julkisen taiteen hankkeiden parissa. Hän pyrkii tuomaan taidetta ja arkkitehtuuria lähemmäs toisiaan.

Osmo Rauhala (s. 1957) maalaa ymmärtääkseen paremmin itseään ja ympäristöään. Työskentelyssään hän yhdistää taiteen ja tieteen diskurssia. Hänen kehittämänsä merkkijärjestelmän vastinparina ovat luonto ja sivilisaatio: eläin edustaa luontoa, sivilisaatio ilmenee geometrisina muotoina. Kuvasto pohjautuu taiteilijan omiin havaintoihin, pohjoismaiseen mytologiaan ja esihistoriallisiin luolamaalauksiin.

Teemu Saukkosen (s. 1954) taiteen läpäisevänä teemana on fyysisyys, joka ilmenee paksuina väripintoina ja teosten suurena kokona. Uusimmissa maalauksissa hän on käsitellyt katoavaisuutta sekä ihmisen ja luonnon välistä suhdetta. Saukkonen tunnetaan myös innokkaana matkailijana, joka on hyödyntänyt taiteessaan ajassa olevia taiteellisia, yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia virikkeitä.

Jyrki Siukosen (s. 1959) estetiikka palautuu yhtä aikaa lapsuuden leikkeihin ja laajaan kulttuurihistorian tuntemukseen. Usein uusi teos lähtee kehittymään vasta näyttelytilan asettamien reunaehtojen mukaan. Siukosen teokset luetaan usein käsitetaiteen piiriin: hän luo asioiden välisiä yhteyksiä ja yhdistelee tarkoin rajauksin visuaalista sekä verbaalista kuvastoa.

Ilkka Väätti (s. 1955) on taidemaalari ja graafikko sekä maalausta ja veistotaidetta yhdistävien arkkitehtonisten mallien eli arkkitektonien rakentaja. Hänen monikerrokselliset teoksensa liikkuvat maalauksen ja kuvanveiston välimaastossa. Teokset näyttävät abstrakteilta, mutta niistä jokaisella on taide- ja kulttuurihistoriallinen alkukuvansa, joita etsiessään Väätti työskentelee tutkijan tapaan.

Seurassa-näyttely Sara Hildénin taidemuseossa 12.9.2020–17.1.2021.

Lisätietoja

Näyttelypäällikkö
Sarianne Soikkonen
puhelin 040 801 6088
sähköposti [email protected]

Näyttelyamanuenssi (tutkimusvapaalla)
Saara Heikinheimo
puhelin 040 829 9750
sähköposti [email protected]