Siirry sisältöön

Palveluhakemisto: Y

Yhdyskuntalautakunta 

Lautakunnat ja johtokunnat

Lautakunnan ja johtokunnan erona on se, että lautakunta on asetettu hoitamaan tehtäviä tietyllä hallinnonalan kokonaisuudella; johtokunta taas on asetettu liike- tai muun laitoksen tai rajatun tehtävän hoitamista varten.

Yleinen edunvalvonta 

Yleinen edunvalvonta

Tampereen oikeusaputoimisto huolehtii Tampereen kaupungin asukkaiden yleisestä edunvalvonnasta.

Yleinen hätänumero 

Soittaminen Hätäkeskuksen hätänumeroon 112

1. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.
2. Kerro, mitä on tapahtunut.
3. Kerro tarkka osoite ja kunta.
4. Vastaa kysymyksiin.
5. Toimi annettujen ohjeiden mukaan.
6. Lopeta puhelu vasta saatuasi luvan.

Yliopistot 

Avoin yliopisto-opiskelu

Avoimia yliopisto-opintoja voi opiskella kuka tahansa iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta omien motiiviensa ja tavoitteidensa mukaisesti.

Yliopistot

Uusi Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Tampereen yliopisto koostuu seitsemästä tiedekunnasta: informaatioteknologian ja viestinnän, johtamisen ja talouden, kasvatustieteiden ja kulttuurin, lääketieteen ja terveysteknologian, rakennetun ympäristön, tekniikan ja luonnontieteiden sekä yhteiskuntatieteiden tiedekunta.

Ympäristö 

Elintarvikevalvonta ja ympäristöterveys

Ympäristöterveydenhuollon tehtäviä ovat muun muassa elintarvikevalvonta, talous- ja uimaveden laadun valvonta, asumisterveys sekä tupakkalainsäädännön valvonta sekä eläinlääkintähuolto.

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen keskeisenä ajatuksena on sopeuttaa ihmisen toiminta maapallon luonnonvaroihin ja pitää yhteiskunnallinen ja taloudellinen kasvu luonnon asettamissa rajoissa. Tampereen kaupunki sitoutuu kestävän kehityksen mukaisesti ekologisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia näkökulmia tasapainottavaan kehitykseen.

Ympäristöluvat ja -ilmoitukset

Tampereen kaupunki ratkaisee pienten laitosten ympäristöluvat sekä eräät ojituksiin ja muihin pieniin vesilain mukaisiin asioihin liittyvät päätösasiat. Aluehallintovirasto (AVI) ratkaisee ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia lupa-asioita.

Ympäristönsuojelu

Tampereen kaupunki valvoo ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö.

Ympäristöterveyspalvelut

Ympäristöterveydenhuollon tavoitteena on varmistaa ihmisten ja eläinten elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus. Ympäristöterveydenhuollon tehtäviä ovat muun muassa elintarvikevalvonta, tupakka- ja kuluttajaturvallisuusvalvonta, talous- ja uimaveden laadun valvonta, asumisterveys sekä eläinlääkintähuolto.

Ympäristötietokeskus Moreenia

Moreenia on ympäristötiedon, -koulutuksen ja -tapahtumien keskus, joka neuvoo, opastaa ja välittää ajankohtaista ympäristötietoutta. Moreenian toiminnasta vastaa Ekokumppanit Oy.

Ystävyyskaupungit 

Ystävyyskaupungit

Tampereen ystävyyskaupunkitoiminta alkoi 1950-luvulla. Perinteistä ystävyyskaupunkitoimintaa ovat olleet erilaiset viralliset vierailut sekä kulttuuri-, urheilu- ja nuorisoyhteisöjen yhteistyö. Tällä hetkellä Tampereella on 18 ystäväkaupunkia.