Siirry sisältöön

Palveluhakemisto: S

Sairaalat 

Hatanpään sairaala on 1.1.2018 alkaen osa Tampereen yliopistollista sairaalaa ja nimeltään Tays Hatanpää.

Tampereen kaupungin sairaalat ja poliklinikat löytyvät alla olevan linkin takaa.

Sairaankuljetus 

Yleinen hätänumero

Yleinen hätänumero on maksuton 112.

Sara Hildén -akatemia 

Sara Hildén -akatemia on vapaa-ajan oppilaitos, jonka päätehtävä on antaa kuvataiteen perusopetusta lapsille ja nuorille.

Sara Hildén -akatemian omistaa Tampereen kaupunki ja se kuuluu itsenäisenä yksikkönä Tampereen seudun työväenopistoon. Koulu aloitti toimintansa vuonna 1982 nimellä Tampereen kaupungin lasten ja nuorten kuvataidekoulu. Kuvataiteen perusopetus aikuisille aloitettiin syksyllä 2003.

Satamatoimisto 

Veneily ja vesiliikenne

Veneily-, venepaikka- ja vesiliikenneasioissa oikea tiedonlähde on satamatoimisto.

Seulonnat 

Hatanpään Rintaklinikka

Hatanpään Rintaklinikalla tehdään mammografiatutkimuksia sekä lääkäreiden lähetteellä että ikäkausitarkastuksina kutsun saaneille 50 - 68 -vuotiaille tamperelaisille ja orivesiläisille naisille.

Seulonnat

Seulonnoilla tarkoitetaan naisten irtosolunäytteitä ja mammografiatutkimuksia.

Seurakunnat 

Seurakunnat

Tampereella toimii useita rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia.

Seutuyhteistyö 

Tampereen kaupunkiseudun kunnat hiovat kaupunkiseutua viihtyisäksi ja toimivaksi. Kaupunkiseutu on Suomen kakkoskeskus, monipuolisin ja nopeimmin kasvava seutu, koti yli 390 000 asukkaalle ja sijoittumisalue 35 000 yritykselle. Seutuyhteistyötä organisoi Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä.

Siirretyt ajoneuvot 

Ajoneuvojen siirrot ja romuajoneuvot

Henkilö- tai pakettiauton viimeisellä omistajalla on oikeus toimittaa romuajoneuvonsa kustannuksitta tuottajanvastuun piiriin kuuluvaan järjestelmään hyväksytylle kerääjälle tai esikäsittelijälle ja edelleen romutettavaksi. Myös kunnat toimittavat romuajoneuvolain mukaisesti haltuunsa ottamat romuajoneuvot tuottajien vastaanottopisteisiin.

Sijais- ja tukiperheet 

Sijaisperheet

Haluaisitko sinä toimia sijaisvanhempana? Sijaisperheitä tarvitaan lapsille ja nuorille, joiden asuminen omassa kodissa on käynyt mahdottomaksi. Sijaisperheessä lapsi elää perheen jäsenenä, mikä antaa lapselle mahdollisuuden kokea vakaata perhe-elämää, luoda läheisiä ihmissuhteita ja oppia elämän perusasioita.

Sisäilmatutkimukset 

Asumisterveys

Asuminen ja terveys sivustoon on koottu tietoa asumisterveyteen vaikuttavista asioista.

Asunnontarkastukset

Asunnontarkastuksia tehdään asumisolosuhteista aiheutuvien
terveyshaittojen selvittämiseksi. Tarkastusten yhteydessä tehdään mm.
pintakosteusmittauksia. Asunnonnontarkastuksista kaupungilla vastaa viranomaispalvelujen ympäristöterveysyksikön terveydensuojeluryhmä. Lisätietoa saa Palvelupiste Frenckellistä.

Sisäinen tarkastus 

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa, joilla tuetaan kaupungin toiminnan tuloksellisuutta, omaisuuden turvaamista, lainmukaisuutta ja eettisyyttä sekä johtamisessa ja päätöksenteossa käytettävän tiedon oikeellisuutta ja riittävyyttä. Sisäinen tarkastus edistää toiminnallaan hyvän johtamis- ja hallintotavan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittymistä.

Sosiaaliasiamies 

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamies palvelee Tampereen, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Vesilahden, Ylöjärven, Valkeakosken ja Pälkäneen kuntia.

Sosiaalityö 

Sarviksen sosiaaliasema

Sarviksen sosiaaliaseman palveluita ovat esimerkiksi aikuissosiaalityö, maahanmuuttajien alkuvaiheen sosiaalipalvelut, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki ja sosiaalipalvelujen neuvonta.

Sosiaalipalvelujen neuvonta

Sosiaalipalvelujen neuvonta auttaa sekä puhelimitse että palvelupisteessä, kun tarvitset tietoa kaupungin palveluista ja etuuksista tai palveluohjausta ja asiointitukea.

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystys antaa kiireellistä ensiapua lastensuojelu- ja perhekriisitilanteissa sekä neuvoo ja ohjaa aikuisväestöä erilaisissa sosiaalisissa ongelmissa. Nuorten selviämisasema toimii viikonloppuöisin. Tampereen sosiaalipäivystys vastaa lastensuojelun sosiaalipäivystyksestä virka-ajan ulkopuolella koko Pirkanmaalla.

Sosiaalityö

Sosiaalityön palvelut kattavat sosiaaliasemilla tehtävän perussosiaalityön ohella myös sovittelu- ja vapaaehtoistyön, yhdyskuntatyön ja kuntouttavan työtoiminnan.
Sosiaalityön erityisenä painopisteenä on edistää heikoimmassa asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevien asiakkaiden toimintakykyä ja tervettä kehitystä.

Sotaveteraanit 

Rintamaveteraanien kuntoutus

Rintamaveteraaneja kuntoutetaan vuosittain kaupungin ja valtion määrärahoin. Rintamaveteraaneilla on mahdollisuus hakea laitoskuntoutusta, päiväkuntoutusta ja polikliinistä avokuntoutusta.

Sotainvalidit

Valtiokonttori myöntää ja maksaa Suomen sodissa vammautuneille tai sairastuneille henkilöille sekä heidän puolisoilleen, leskille tai muille omaisille sotilasvammalain mukaiset korvaukset.

Sovittelupalvelut 

Pirkanmaan sovittelutoimisto tarjoaa sovittelupalveluja koko Pirkanmaan alueelle rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain (L1015/2005) mukaisesti.

Sukupuolitaudit 

Sukupuolitautien vastaanotto

Hakeudu vastaanotolle, jos epäilet saaneesi sukupuolitaudin. Testaukseen eli hoitajan vastaanotolle on varattava aika etukäteen. Hoitaja varaa tarvittaessa lääkäriajan. Testausajan voi varata joko puhelimitse soittoaikoina, käymällä toimipisteessä sen aukioloaikoina tai sähköisesti verkossa.

Suomen kielen kurssit 

Maahanmuuttajille on tarjolla suomen kielen koulutusta joko kotoutumiskoulutuksena tai omaehtoisena opiskeluna. Omaehtoisia suomen kielen kursseja järjestävät monet eri tahot, kuten esimerkiksi Tampereen seudun työväenopisto, Ahjolan kansalaisopisto ja Tampereen aikuiskoulutuskeskus (TAKK). Tampereen seudulla järjestettäviä suomen kielen kursseja voi etsiä Finnishcourses.fi-kurssihaulla.

Suomen lippu 

Lippujen vuokraus

Tampere-talo vuokraa valtiolippuja sekä EU-lippuja lyhytaikaiseen liputustarpeeseen, kuten juhliin, kilpailuihin, kokouksiin ja näyttelyihin sekä ulkomaisten vieraiden tapaamisiin. Lippuja saa sekä ulko- että sisäliputukseen.

Liputusohjeita

Suomessa liputtamista valvoo sisäasiainministeriö. Käytännön liputusneuvonnan hoitaa Suomalaisuuden liitto. Haluttaessa anoa liputuslupaa Hämeensillalle ja Keskustorille ota yhteyttä konsernihallintoon.

Suun terveydenhuolto 

Hammashoito

Alle 18-vuotiaat, kutsujärjestelmässä olevat tamperelaiset kutsutaan määräajoin hammashoitoon. Lisätietoja kutsujärjestelmästä saa ajanvarauksesta. Yli 18-vuotiaiden ajat annetaan keskitetystä ajanvarauksesta. Käytössä on hoidon tarpeen mukainen jonotusjärjestelmä. Ensimmäisen ajan suuhygienistin tekemään hoidon tarpeen arviointiin voi varata myös sähköisen asoinnin kautta.

Hammaslääkäripäivystys

Välitöntä ja kiireellistä ensiapua tarvitsevien hammaslääkäripäivystys toimii Ensiapu Acutan yhteydessä Tampereen yliopistollisen sairaalan tiloissa.

Sähkölaitos 

Tampereen Sähkölaitos

Tampereen Sähkölaitos on johtava energiantoimittaja Pirkanmaalla. Työskentelemme vuonna 1888 alkaneella varmuudella, joka kattaa kaikki alan palvelut; sähkön ja kaukolämmön tuotannon, jakelun ja myynnin. Tämän lisäksi toimitamme maakaasua.

Särkänniemi 

Särkänniemen Elämyspuisto

Särkänniemen elämyspuisto on avoinna ympäri vuoden. Huvilaitteet ovat toiminnassa kesäaikaan.