Siirry sisältöön

Palveluhakemisto: O

Ohjattu liikunta 

Erityisryhmien liikunta

Liikuntapalvelut järjestää erityisliikuntaa, joka soveltuu vammaisille ja pitkäaikaissairaille aikuisille ja lapsille.

Ohjattu liikunta

Liikuntapalvelut järjestää ohjattua liikuntaa eri-ikäisille. Tarjolla on myös sovellettua liikuntaa eri ryhmille.

Urheiluseurat Tampereella

Alla olevalta sivulta löydät oman lajisi tamperelaiset urheiluseurat.

Ohje- ja johtosääntöjä sekä työjärjestyksiä 

Säännöt ja ohjeet

Tampereen kaupungin uusi hallintosääntö tuli voimaan 1.1.2018, jolla korvattiin aiemmat johtosäännöt. Hallintosäännössä määrätään kaupungin eri viranomaisista, niiden toiminnasta ja toimivallan jaosta.

Toimintasäännöt ovat hallintosääntöä yksityiskohtaisempia. Niillä varmistetaan, että lainsäädäntöä ja hallintosääntöä noudatetaan ja että tavoitteet toteutuvat ja toiminta on tuloksellista.

Oikeusapu 

Pirkanmaan ja Tampereen oikeusaputoimistot kuuluvat 1.10.2016 lukien Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin. Molemmat toimistot palvelevat sekä tamperelaisia että ympäristökuntien asukkaita ilman kuntarajoituksia.

Omaishoidon tuki 

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuen avulla turvataan paljon hoitoa tarvitsevan henkilön kotona selviytyminen. Tuki on harkinnanvarainen etuus ja sitä myönnetään talousarviossa annetun määrärahan puitteissa. Tampereella omaishoidon tukea voidaan myöntää vain niille hakijoille, joiden hoito on erittäin vaativaa ja/ tai sitovaa.

Omakotitontit 

Omakotitonttien myynti ja vuokraus

Tampereen kaupungin vuokrattavista ja myytävistä tonteista sekä hakuajasta ilmoitetaan kaupungin virallisilla ilmoitusvälineillä.

Tontit

Tampereen kaupungin pientalotontit jaetaan arpomalla hakijoiden kesken.

Ongelmajätteet 

Vaarallinen jäte

Lajittele vaaralliseen jätteeseen maalit, liimat, lakat, liuottimet, ohenteet sekä kemikaalit, joilla on vaaraominaisuus, jäteöljyt ja öljynsuodattimet, akut, loisteputket ja energiansäästölamput.

Säilytä vaaralliset jätteet alkuperäisissä pakkauksissaan.

Ooppera 

Tampereen Ooppera

Tampereen Ooppera toimii vierailijavoimin ja orkesterina on Tampere Filharmonia. Vuosittainen noin 10.000 katsojan yleisön keräävä mittava produktio esitetään keväisin Tampere-talossa.

Opastetut kiertoajelut ja -kävelyt 

Matkailuneuvonta

Visit Tampere -sivuilta löydät tietoa Tampereen seudun nähtävyyksistä, majoituspalveluista ja tapahtumista. Visit Tampere tarjoaa matkailuneuvontaa, vinkkejä ja paljon muuta. Sen kautta voi tiedustella ja varata kaupunkiopastuksia, yleisökiertoajeluita sekä kävelykierroksia. Visit Tampere palvelee ympäri vuoden puhelimitse, sähköpostitse sekä sosiaalisen median kanavissa.

Opastetut kiertoajelut ja -kävelyt

Opastetuista kiertoajeluista ja kävelykierroksista saa tietoja Visit Tampereeen nettisivuilta. Visit Tampereesta voit tilata oppaan ryhmälle ympäri vuoden.

Opiskeluun liittyviä palveluja 

Ammatillinen koulutus

Ammatillista koulutusta tarjoavat muun muassa Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu), Tampereen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus (TAKK) sekä Tampereen palvelualan ammattiopisto. Ammatillisen koulutuksen sivulta löytyy linkkejä muiden tamperelaisten ammatillista koulutusta tarjoavien tahojen sivuille.

Ammattikorkeakoulut

Tampereella on kaksi ammattikorkeakoulua, TAMK ja Polamk (Poliisiammattikorkeakoulu).

Avoin yliopisto-opiskelu

Avoimia yliopisto-opintoja voi opiskella kuka tahansa iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta omien motiiviensa ja tavoitteidensa mukaisesti.

Korkeakoulut

Uusi Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat monialaisen Tampereen korkeakouluyhteisön. Tutkimuksen ja opetuksen painopisteitä ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta.

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon tehtävä on huolehtia kokonaisvaltaisesti Tampereella sijaitsevien oppilaitoksien opiskelijoiden terveydestä.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS tarjoaa terveydenhuoltolain mukaiset opiskeluterveyden palvelut perustutkintoa suorittaville yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille. Vuoden 2021 alusta YTHS huolehtii korkeakouluopiskelijoiden lisäksi myös ammattikorkeakouluopiskelijoiden perusterveydenhuollon palveluista.

Oppilaan erityinen tuki

Oppilaan tuki pyritään järjestämään yleisopetuksen yhteydessä aina kun se on oppilaan edun mukaista. Opetusjärjestelyt toteutetaan mahdollisuuksien mukaan niin, että oppilas saa tarvitsemaansa tukea lähikoulussaan.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, johon kuuluu työssä oppiminen työpaikalla ja tietopuoliset opinnot soveltuvassa oppilaitoksessa.

Perusopetus

Perusopetusta annetaan Tampereella pääosin kaupungin ylläpitämissä peruskouluissa. Suomenkielisen perusopetuksen lisäksi järjestetään myös vieraskielistä perusopetusta, monikielisten oppilaiden perusopetusta sekä painotettua ja joustavaa perusopetusta. Perusopetusta järjestetään alueellisen jaon mukaisesti itäisellä, keskisellä ja läntisellä yhteistoiminta- ja oppilasalueella.

Osallistuminen 

Alueverkostot

Alueverkostot ovat Tampereen kaupungin kaikille avoimia ryhmiä, joissa asukkaat, yhdistykset, yritykset ja palvelujen järjestäjät pääsevät yhdessä kehittämään alueen palveluita ja toimintaa. Tampereen kaupunki on jaettu viiteen alueeseen, joista jokaisella toimii oma alueverkosto. Alueverkostojen omien kokoontumisten lisäksi niiden toimintaan kuuluvat myös kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja pormestarin asukasillat.

Asukasillat

Sekä pormestari että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja valtuuston jäsenet järjestävät yhteisiä asukasiltoja, joissa he tapaavat tamperelaisia. Tilaisuuksien tavoitteena on mahdollistaa suora keskusteluyhteys asukkaiden ja kaupungin johdon välillä.

Kuntalaisaloite

Jokaisella kuntalaisella on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteiden tulee käsitellä yhteisiä asioita eikä aloitteena siksi voi tehdä esimerkiksi tiedusteluja tai
henkilökohtaisia hakemuksia ja anomuksia.

Kuntalaisaloitteen tehdäksesi sinun tulee olla kunnan jäsen. Myös alle 18-vuotias voi tehdä kuntalaisaloitteen.

Osoitenumerointi 

Osoitepalvelu

Sijaintiosoitteiden antaminen uusille kohteille ja vanhojen osoitteiden
muuttaminen tarvittaessa kuuluvat kaupunkimittauksen tehtäviin.