Siirry sisältöön

Palveluhakemisto: M

Maahanmuuttajat 

Maahanmuuttajaneuvonta

Monikielinen neuvonta Mainiosta saat opastusta asumiseen, työhön, koulutukseen, oleskelulupiin sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvissä kysymyksissä. Asiakkaita palvellaan 16 eri kielellä. Kaikki neuvojat palvelevat myös suomeksi.

Maahanmuuttajien palvelut

Tampereella asuu yli 10 600 ulkomaan kansalaista noin 125 valtiosta. Pakolaisten ja paluumuuttajien ensivaiheen palvelut järjestetään Maahanmuuttajien alkuvaiheen sosiaalipalveluissa. Itsenäisesti Tampereelle muuttavien ihmisten (oleskeluluvan saaneiden) sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään alueellisissa palveluissa.

Maahanmuuttovirasto Migri on sisäasiainministeriön alainen virasto, joka käsittelee ja ratkaisee maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä Suomen kansalaisuuteen liittyviä asioita.

Maahanmuuttajien terveyspalvelut

Kiintiöpakolaisten ja paluumuuttajien ensivaiheen terveydenhoitajan vastaanotto toimii Hervannassa. Terveystarkastukset järjestetään uusille tulijoille ja hoitoa annetaan akuuteissa terveysongelmissa.

Maan ja lumen vastaanotto 

Maan- ja lumenvastaanottopaikat

Kaupungin maanvastaanottopaikoille voi tuoda puhtaita ylijäämämaita. Maanvastaanottopaikat ovat toiminnassa läpi vuoden. Lumenvastaanottopaikat avataan talvikaudeksi.

Maaseudun elinkeinotoiminta 

Maaseutuelinkeinoviranomainen

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluu maaseutuelinkeinoja koskevien lakien, asetusten ja päätösten täytäntöönpanosta huolehtiminen.

Oriveden kaupunki vastaa myös Juupajoen, Kangasalan ja Pälkäneen kuntien sekä Tampereen kaupungin maaseutuelinkeinojen halllinnosta ja viranomaispalveluista.

Maastomittaukset 

Maastotietopalvelut

Tampereen Infran paikkatietopalvelut tarjoaa mm. seuraavia palveluja: maastomittaukset, maa- ja kallioperä- sekä veteen liittyvät tutkimukset ja näytteiden otot, rakennustöiden valvontaprosessi, kiiinteistönmuodostamisprosessi, ilmakuvaus, satelliittipaikannukseen ja kiintopisteverkkoon liittyvät palvelut sekä digitaalisista lähtöaineistoista tuotettavat kartta- ja julkaisutuotteet sekä tietomallit.

Maauimala 

Maauimala

Tampereen maauimala on avattu Kalevan uintikeskuksen tuntumaan. Maauimala on avoinna syyskuun loppuun asti. Maauimalaan voi ostaa erillisen lipun tai yhdistelmälipun, jolla pääsee sekä Tampereen uintikeskukseen että maauimalaan.

Uimahallit

Tampereella on neljä uimahallia, jotka sijaitsevat Kalevassa, Pyynikillä, Tesomalla ja Hervannassa. Kesäisin käytössä on maauimala.

Mainosten ja opastaulujen sijoittaminen 

Mainoslaitteet

Sivuilta löytyy ohjeet erilaisten mainosten suunnitteluun ja sijoitteluun.

Maisematyöluvat 

Maisematyölupa

Maisematyölupaa edellyttävät oleelliset maisemaa pysyvästi muuttavat maanrakennustyöt ja puunkaadot. Maisematyölupapäätökset lähetetään tiedoksi ympäristökeskukseen.

Maisematyölupaa haetaan Lupapiste.fi:ssä.

Maistraatit 

Digi- ja väestötietovirasto

Maistraatit vastasivat alueensa väestötietojärjestelmästä, holhousasioista, kauppa ja -yhdistysrekisteristä sekä vesikulkuneuvorekisteristä vuoteen 2020 asti. Väestötietojärjestelmää ylläpitää vuodesta 2020 eteenpäin Digi- ja väestötietovirasto. Tietojen rekisteröinti perustuu kansalaisten ja viranomaisten lakisääteisiin ilmoituksiin. Väestötietojärjestelmän henkilötietoja ylläpidetään henkilön yksilöintiä sekä henkilö- ja perheoikeudellisen aseman ja toimivaltaisuuden selvittämistä varten. Väestötietojärjestelmään rekisteröidään myös tiedot rakennuksista ja huoneistoista. Kiinteistötiedot väestötietojärjestelmään tuodaan suoraan Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmästä. Virasto hoitaa myös julkisen notaarin palvelut ja kaupanvahvistuksen.

Mammografia 

Seulonnat

Seulonnoilla tarkoitetaan naisten irtosolunäytteitä ja mammografiatutkimuksia.

Matkailu 

Matkailuneuvonta

Visit Tampere -sivuilta löydät tietoa Tampereen seudun nähtävyyksistä, majoituspalveluista ja tapahtumista. Visit Tampere tarjoaa matkailuneuvontaa, vinkkejä ja paljon muuta. Sen kautta voi tiedustella ja varata kaupunkiopastuksia, yleisökiertoajeluita sekä kävelykierroksia. Visit Tampere palvelee ympäri vuoden puhelimitse, sähköpostitse sekä sosiaalisen median kanavissa.

Matonpesu 

Matonpesupaikat

Tampereen kaupungin alueella on kuntalaisten käytettävissä 19 matonpesupaikkaa.

Mediamuseo Rupriikki 

Mediamuseo Rupriikki

Mediamuseo Rupriikki on avattu lokakuussa 2015 Vapriikissa.

Meluntorjunta 

Merkittävin melun aiheuttaja Tampereella on tie- ja katuliikenne.
Liikennemelua voidaan vähentää ennen esimerkiksi joukkoliikenteen sekä
kävelyn ja pyöräilyn edistämisellä sekä ajonopeuksien vähentämisellä.
Tärkein tavoite onkin estää ja vähentää melun syntymistä.

Metsät 

Tampereen kaupunki omistaa metsiä noin 7500 hehtaaria. Tähän sisältyvät ulkoilumetsät, talousmetsät sekä retkeilykäyttöön tarkoitetut alueet.

Kaupungin metsien hoidosta, metsäsuunnittelusta ja puutavaran myynnistä vastaa kiinteistötoimi. Metsien hoidon toteuttaa pääosin Tampereen Infra.

Mielenterveyspalvelut 

Mielenterveyspalvelut

Mielenterveysongelmien hoito on sitä helpompaa, mitä varhaisemmassa vaiheessa niihin haetaan apua. Ota ensisijaisesti yhteyttä peruspalveluihin esim. terveysasemaasi tai neuvolaasi. Tampereella on myös useita ns. matalan kynnyksen palveluja, joihin ei tarvita lähetettä.

Moreenia 

Ympäristötietokeskus Moreenia

Moreenia on ympäristötiedon, -koulutuksen ja -tapahtumien keskus, joka neuvoo, opastaa ja välittää ajankohtaista ympäristötietoutta. Moreenian toiminnasta vastaa Ekokumppanit Oy.

Muistolaatat ja muistomerkit 

Muistolaatat ja muistomerkit

Tervetuloa tutustumaan Tampereen muistolaattoihin ja muihin muistomerkkeihin.

Museot 

Museopalvelut

Museopalvelut on osa kulttuuri- ja taideyksikköä. Museopalvelut, toiselta nimeltään Tampereen museot, vastaa kaupungin omistamista historiallisista museoista, taidemuseoista ja erikoismuseoista sekä niiden kokoelmista. Museopalvelujen ydintehtävä on hoitaa kokoelmien sisältämää kulttuuriperintöä, kartuttaa sitä sekä tehdä sitä tutuksi. Museopalvelut tukee myös kaupungissa toimivia yksityisiä museoita.

Sara Hildénin taidemuseo on oma yksikkönsä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen palveluryhmässä.

Museot

Tampereen kaupungin ylläpitämiä museoita ovat Amurin työläismuseokortteli, Museo Milavida, Muumimuseo, Sara Hildénin taidemuseo, Tampereen Taidemuseo sekä Museokeskus Vapriikki.

Vapriikki

Vapriikki on monipuolinen museokeskus Tammerkosken rannalla, joka tarjoaa nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Vuosittain ohjelmistossa on kymmenkunta näyttelyä, joiden teemat vaihtelevat historiasta tekniikkaan ja luonnontieteisiin.

Musiikkijuhlat 

Musiikkijuhlat

Tampereen musiikkijuhlien festivaaliperheen muodostavat Tampere Biennale, Tampereen Sävel ja Tampere Jazz Happening.

Muuttoilmoitus 

Muuttoilmoitus

Muuttoilmoitus tai postinjakelun keskeytys kannattaa tehdä hyvissä ajoin, jotta postisi tulee oikeaan osoitteeseen halutusta päivämäärästä lähtien.

Myrkytystapaukset 

Ensiapu ja päivystys

Kiireellistä hoitoa tarvitsevat hoidetaan ensisijaisesti oman alueen terveysasemalla. Terveysasemat ovat auki ma - to 8 - 16 ja pe 8 - 15.

Päivystysapu 116117 auttaa äkillisissä terveysongelmissa silloin, kun oma terveysasemasi on kiinni.

Ensiapu Acuta päivystää iltaisin, öisin ja viikoloppuisin: sinne voi hakeutua, jos hoito ei voi odottaa arkiaamuun oman terveysaseman aukeamista.

Myrkytykset, neuvonta

Myrkytystietokeskus vastaa puhelimessa ympäri vuorokauden äkillisten myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon liittyviin kysymyksiin. Keskus palvelee koko maata.

Ruokamyrkytykset, epäily