Siirry sisältöön

Palveluhakemisto: L

Laboratoriot 

Laboratoriopalvelut

Tampereen kaupunki ostaa laboratoriopalvelut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistamalta Fimlab Laboratoriot Oy:ltä. Asiakkaalla on oltava Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen lääkärin lähete ennen näytteenottoa ja tutkimusta.

Ladut 

Tampereen kaupunki tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet maastohiihtoon. Tampereen latukarttapalvelu kertoo latujen reaaliaikaiset kuntotiedot.

Lahjoitus- ja tukirahasto 

Lahjoitus- ja tukirahasto

Tampereen kaupungin lahjoitus- ja tukirahaston apurahat ovat haettavina vuosittain kesäkuussa. Hakijan kotipaikan on oltava Tampere.

Lainhuuto 

Lainhuuto, lainhuutotodistus

Lainhuudon myöntämiseksi kutsutaan menettelyä, jossa merkitään julkiseen rekisteriin kiinteistön tai sen osan uusi omistaja.

Laivaliikenne 

Laivaliikenne

Tamperetta ympäröivät kaksi järveä Näsijärvi ja Pyhäjärvi tarjoavat ihanteelliset maisemat laivaristeilyille.

Lapset 

Esiopetus

Kunnan järjestämä lakisääteinen esiopetus on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkamista.

Lapsen huolto, asuminen ja tapaamiset

Lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta vanhemmat voivat laatia sopimuksen perheoikeudellisten palvelujen lastenvalvojan luona. Jos vanhemmat eivät pysty sopimaan asiaa, he voivat viedä asian käräjäoikeuden päätettäväksi.

Lastenvalvojat vastaavat avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden tunnustamiseen ja selvittämiseen liittyvistä asioista. He hoitavat lasten huoltoon, asumiseen ja tapaamiseen sekä elatukseen liittyvät sopimusasiat.

Lapsiasiamies

Tampereen kaupungilla työskentelee lapsiasiamies. Lapsiasiamies koordinoi kaupungin lapsiasiamiestoimintaa eli eri toimijoiden muodostamaa yhteistyöverkostoa, joka edistää lasten ja nuorten asemaa.

Lapsiperheen tuet

Lapsen syntyessä ja kasvaessa vanhemmilla on oikeus erilaisiin Kelan maksamiin etuuksiin sekä lakisääteisiin perhevapaisiin.

Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityöhön voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen, asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa, lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteessa tai lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa.

Lasten Parlamentti

Tampereen Lasten Parlamentti on tamperelaisille 7-12 –vuotiaille suunnattu lasten oma vaikuttamiskanava. Lasten Parlamentti toimii eri tavoin koko kaupungin laajuisesti ja sen toiminnan tavoitteena on saada aktiivinen ja innostunut osallisuuskulttuuri osaksi tamperelaisten lasten elämää.

Lasten ja nuorten poliklinikka

Lasten ja nuorten poliklinikalla toimivat lastentautien erikoislääkäri, lastenneurologian erikoislääkäri ja terveydenhoitaja. Alle 16-vuotiaita tamperelaisia ja orivesiläisiä lapsia voidaan lähettää poliklinikalle lastenneuvoloista, kouluterveydenhuollosta ja terveysasemilta lasten kasvuun ja kehitykseen sekä lasten oireisiin ja sairauksien hoitoon liittyvissä ongelmissa.

Lasten kotihoidontuet

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden mukaan perheillä on mahdollisuus hakea lapselle kunnallista päivähoitopaikkaa, kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea. Lastenhoidon tukien avulla lasta voi hoitaa kotona jompi kumpi vanhemmista tai esim. kotiin palkattu hoitaja.

Lasten päivähoito

Lasten päivähoito tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista.

Lastenkulttuuri

Lastenkulttuurisivuilta löytyy mm. lasten oma tapahtumakalenteri.

Rulla on värikäs ja virikkeellinen lastenkulttuurikeskus, joka sijaitsee kulttuuritalo Laikussa (Keskustori 4). Lapset saavat taiteilla, esitellä töitään ja osallistua erilaisiin tapahtumiin ja työpajoihin. Rullassa on esillä erilaisia lapsille suunnattuja näyttelyitä.

Lastensuojelu

Jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, voi ottaa yhteyttä joko lastensuojelupäivystykseen, sosiaalipäivystykseen tai lapsiperheiden sosiaalityöhön. Lapsi tai nuori itse, vanhemmat, sukulaiset tai naapurit voivat hakea apua. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä.

Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan kiireellisesti sijoitetun, hallinto-oikeuden väliaikaisella määräyksellä sijoitetun tai huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä oman kodin ulkopuolella joko perhehoitona tai laitoshoitona.

Leikkipaikat

Leikkipaikat on jaettu varusteidem monipuolisuuden, alueen laajuuden sekä sijainnin perusteella lähileikkipaikkoihin ja alueleikkipaikkoihin. Tampereella oli vuonna 2018 puistoissa yhteensä 237 leikkipaikkaa. Lisäksi Tampereella on lasten liikennepuisto Kalevassa.

Leikkitoiminta ja kerhot

Leikkitoimintakeskuksissa, kerhoissa ja avoimissa perhekerhoissa järjestetään monipuolista toimintaa perheille ja alle kouluikäisille lapsille, jotka eivät ole päivähoidossa.

Äitiys- ja lastenneuvolat

Äitiysneuvola palvelee perhettä raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan aikana. Äiti on neuvolan kirjoissa kolme kuukautta synnytyksen jälkeen, vastasyntynyt lapsi siirtyy kahden viikon ikäisenä lastenneuvolan seurantaan. Lastenneuvolat palvelevat alle kouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään.

Laskettelurinteet 

Mustavuori

Liikuntapalvelut on vuokrannut Mustavuoren laskettelurinteen Mustavuori Oy:lle.

Lautakunnat ja johtokunnat 

Lautakunnat ja johtokunnat

Lautakunnan ja johtokunnan erona on se, että lautakunta on asetettu hoitamaan tehtäviä tietyllä hallinnonalan kokonaisuudella; johtokunta taas on asetettu liike- tai muun laitoksen tai rajatun tehtävän hoitamista varten.

Leikkipaikat 

Leikkipaikat

Leikkipaikat on jaettu varusteidem monipuolisuuden, alueen laajuuden sekä sijainnin perusteella lähileikkipaikkoihin ja alueleikkipaikkoihin. Tampereella oli vuonna 2018 puistoissa yhteensä 237 leikkipaikkaa. Lisäksi Tampereella on lasten liikennepuisto Kalevassa.

Leikkitoiminta ja kerhot 

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokkien oppilailla on mahdollisuus hakea aamu- ja iltapäivätoimintaan mikäli molemmat vanhemmat ovat töissä tai opiskelemassa.

Harrastava iltapäivä -toiminnan kerhot koululaisille (HIP)

Harrastava Iltapäivä -toimintaa (HIP) järjestetään kaikilla peruskouluilla. Lisäksi eri puolilla kaupunkia järjestetään HIP-koulujen lapsille ja nuorille suunnattuja avoimia harrastekerhoja.

Kesäkerhot

Tampereella järjestetään kesäkerhotoimintaa eri puolilla kaupunkia. Toimintaa järjestävät pääasiassa Tampereen kaupungin yhteistyökumppanit. Kerhot on tarkoitettu alakouluikäisille, ikärajat vaihtelevat eri järjestäjillä. Kerhopäivien ohjelmassa on mm. ulkoilua, pelejä, liikuntaa ja käden taitoja.

Leikkitoiminta ja kerhot

Leikkitoimintakeskuksissa, kerhoissa ja avoimissa perhekerhoissa järjestetään monipuolista toimintaa perheille ja alle kouluikäisille lapsille, jotka eivät ole päivähoidossa.

Lentoasema 

Tampere-Pirkkalan lentoasema

Tampere-Pirkkalan lentoasema sijaitsee Pirkkalan kunnassa kaupungin eteläpuolella. Matka keskustasta kentälle on noin 17 kilometriä. Tampere-Pirkkalan lentoasemalla toimii kaksi terminaalia.

Liikenne 

Aikataulut ja neuvonta

Katujen kunnossapito

Katujen kunnossapidosta on kaupungilla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla omat velvollisuutensa. Ne määräytyvät katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaista.

Katujen kunnossapitoon (esim. auraus, hiekoitus) liittyviä asioita voi selvittää kysymällä kaupunkiympäristön kehittämisen asiakaspalvelusta Palvelupiste Frenckellistä.

Liikenne- ja katusuunnittelu

Liikennesuunnittelu on osa maankäytön suunnittelua. Maankäytön suunnittelun perustana ovat koko kaupunkiseudun ja kaupungin kehittämistarpeet, jotka on mainittu kaupunkistrategiassa.

Liikennemerkit

Tampereen Infran Liikennemerkit vastaa liikennemerkkien ja ajoratamerkintöjen toteuttamisesta ja kunnossapidosta. Liikennemerkkitoimisto valmistaa, välittää ja vuokraa liikennemerkkejä sekä liikenteenohjauslaitteita.

Liikennevalot

Liikennevaloja koskevaa palautetta voi lähettää Palvelupiste Frenckelliin. Kaikki Tampereen kaupungin liikennevalot ovat jatkuvassa vikapäivystyksessä. Akuuteissa vikatilanteissa liikennevalopäivystäjän puhelinnro 050 596 9090.

Liikennevalot.info-sivustolla on tietoa liikennevaloista, niiden suunnittelusta ja esim. vihreästä aallosta ja joukkoliikenne-etuuksista.

Pysäköinti

Tampereen kaupungin alueella on noin 4000 maksullista
kadunvarsipysäköintipaikkaa. Pysäköintimaksujen suuruus vaihtelee riippuen siitä, pysäköidäänkö ydinkeskustassa vai keskusta-alueen ulkopuolella.

Tilapäiset liikennejärjestelyt

Katu- tai yleisellä alueella työskenneltäessä pitää katulupahakemukseen
liittää työkohteen tilapäinen liikennejärjestelysuunnitelma. Lupa haetaan katutilavalvonnasta.

Liikunta 

Lajiseurat

Tamperelaiset liikuntalajien seurat löytyvät linkin kautta.

Liikuntahallit ja -paikat

Liikuntapalvelut jakaa hallinnoimiinsa tiloihin käyttövuoroja joko vakiokäyttöön tai yksittäisiin vuoroihin. Vakiokäyttöön tarkoitetut käyttövuorot sekä tapahtumiin tarkoitetut vuorot haetaan kirjallisesti käyttövuorohakemuksella. Vapaita tiloja voi selata Timmi-tilanvarausjärjestelmästä, jota kautta voi hakea yksittäistä vuoroa myös sähköisesti. Sähköinen hakeminen Timmi-järjestelmässä vaatii rekisteröitymisen.

Liikuntapaikat Tampereella

Liikuntatapaikat ovat kaikkien kaupunkilaisten käytettävissä. Kuitenkin sisäliikuntatilojen ja palloilukenttien vuorot jaetaan pääsääntöisesti yhteisöjen käyttöön.

Liikuntapalvelut

Liikunta- ja nuorisopalvelut kuuluvat liikunta- ja nuorisoyksikköön. Palveluyksikkö on osa kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen palveluryhmää. Palveluyksikköä johtaa liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja.

Ohjattu liikunta

Liikuntapalvelut järjestää ohjattua liikuntaa eri-ikäisille. Tarjolla on myös sovellettua liikuntaa eri ryhmille.

Liput ja liputus 

Lippujen vuokraus

Tampere-talo vuokraa valtiolippuja sekä EU-lippuja lyhytaikaiseen liputustarpeeseen, kuten juhliin, kilpailuihin, kokouksiin ja näyttelyihin sekä ulkomaisten vieraiden tapaamisiin. Lippuja saa sekä ulko- että sisäliputukseen.

Liputusohjeita

Suomessa liputtamista valvoo sisäasiainministeriö. Käytännön liputusneuvonnan hoitaa Suomalaisuuden liitto. Haluttaessa anoa liputuslupaa Hämeensillalle ja Keskustorille ota yhteyttä konsernihallintoon.

Logistiikkapalvelut 

Logistiikkapalvelut

Tuomi Logistiikka Oy on Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin omistama yhteishankinta- ja logistiikkayhtiö. Tarjoamme omistajillemme hankinta-, materiaali-, kuljetus- sekä henkilöliikennepalveluita

Luistelu 

Jäähallit

Tampereen kaupunki ylläpitää kuutta jäähallia. Maksuttomia yleisöluisteluita on tarjolla syys- ja kevätkaudella Hervannan jäähallissa sekä Tesoman jäähallissa. Yleisöluisteluvuorot ovat pääsääntöisesti käytössä elokuun puolivälistä maaliskuun loppuun.

Luistelukentät

Sääolojen salliessa puistojen peli- ja lähikenttiä jäädytetään talvisin luistelukäyttöön. Puistokenttien lisäksi on koulujen pihojen jääkenttiä sekä ulkojääkaukaloita ja avojääkenttiä. Kentät ovat käyttökunnossa silloin, kun ne ovat valaistuina illalla.

Tekojääradat

Koulukadun tekojäärata on jääurheilun käytössä marraskuusta maaliskuuhun.

Lukiot 

Aikuislukio

Aikuislukiossa lukion voi suorittaa iltaopintoina. Aikuislukiossa voi myös kirjoittaa ylioppilaaksi ammattitutkinnon pohjalta sekä suorittaa yksittäisten lukioaineiden oppimääriä ja kursseja.

Lukiot

Tampereen kaupunki tarjoaa lukio-opetusta noin 3 200:lle päivälukion ja noin 800 aikuislukion oppilaalle.

Lumen vastaanottopaikat 

Maan- ja lumenvastaanottopaikat

Kaupungin maanvastaanottopaikoille voi tuoda puhtaita ylijäämämaita. Maanvastaanottopaikat ovat toiminnassa läpi vuoden. Lumenvastaanottopaikat avataan talvikaudeksi.

Luvat 

Kalastus ja ravustus

Tampereen kaupungin omistamilla vesialueilla on jokaisella kaupungissa asuvalla oikeus kalastaa. Kalastamisessa ja ravustamisessa sellaisilla yhteisillä vesialueilla, joissa kaupunki on osakkaana, noudatetaan asianomaisten kalastuskuntien päätöksiä. 18 – 64-vuotiailla pitää olla tosite kalastuksenhoitomaksun suorittamisesta. Kalastuksen valvontaa kaupungin vesialueilla hoitaa kalastuksen valvoja.

Rakennusluvat

Rakennusten rakentaminen, oleelliset korjaukset ja muutokset sekä kaupunkikuvaan tai -ympäristöön vaikuttavat toimenpiteet vaativat luvan.

Tutkimusluvat

Kaikkiin Tampereen kaupungin yksiköissä tehtäviin tutkimuksiin tarvitaan lupa. Tutkimusluvat-sivulta löytyvät tutkimuslupahakemukset sekä hakemusten palauttamista koskevat ohjeet.

Ympäristöluvat ja -ilmoitukset

Tampereen kaupunki ratkaisee pienten laitosten ympäristöluvat sekä eräät ojituksiin ja muihin pieniin vesilain mukaisiin asioihin liittyvät päätösasiat. Aluehallintovirasto (AVI) ratkaisee ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia lupa-asioita.

Lääkäripäivystys 

Ensiapu ja päivystys

Kiireellistä hoitoa tarvitsevat hoidetaan ensisijaisesti oman alueen terveysasemalla. Terveysasemat ovat auki ma - to 8 - 16 ja pe 8 - 15.

Päivystysapu 116117 auttaa äkillisissä terveysongelmissa silloin, kun oma terveysasemasi on kiinni.

Ensiapu Acuta päivystää iltaisin, öisin ja viikoloppuisin: sinne voi hakeutua, jos hoito ei voi odottaa arkiaamuun oman terveysaseman aukeamista.

Terveyspalvelujen neuvonta ja ajanvaraus

Sairastuttuasi ota yhteyttä terveyspalvelujen neuvontaan. Sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeesi ja varaa tarvittaessa ajan lääkärille. Ajanvaraus lääkärille on mahdollista klo 7 - 22, ei yöaikaan.

Löytöeläimet 

Kadonneet eläimet

lmoitukset Tampereella löydetyistä kissoista, koirista ja muista pieneläimistä tehdään Boondock's oy:n eläinhoitolaan, josta voi myös tiedustella kadonneita eläimiä.

Löytötavarat 

Löytötavarat

Linja-autoihin unohtuneet tavarat, matkakortteja lukuunottamatta, toimitetaan Pirkanmaan Löytötavaratoimistoon maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Linja-autoista talteen otetut Tampereen matkakortit toimitetaan joukkoliikenteen asiakaspalveluun, Palvelupiste Frenckelliin, jossa niitä säilytetään vuoden ajan.

Poliisi ylläpitää löytötavaratoimintaa koko maassa.
Löytötavaralaki edellyttää, että löytötavaroista on ilmoitettava omistajalle tai ne on toimitettava poliisille.