Siirry sisältöön

Palveluhakemisto: A

Adoptio 

Adoptio on oikeudellinen toimenpide: sen vahvistamisen myötä lapsi saa adoptioperheessä oikeudellisesti saman aseman kuin biologinen lapsi ja vastaavasti lapsen oikeudellinen suhde hänen aikaisempiin vanhempiinsa ja heidän sukulaisiinsa katkeaa. Adoptio on purkamaton.

Aikataulut 

Aikataulut ja neuvonta

Aikuiskoulutus 

Ammatillinen koulutus

Ammatillista koulutusta tarjoavat muun muassa Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu), Tampereen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus (TAKK) sekä Tampereen palvelualan ammattiopisto. Ammatillisen koulutuksen sivulta löytyy linkkejä muiden tamperelaisten ammatillista koulutusta tarjoavien tahojen sivuille.

Yleissivistävä koulutus

Lukiokoulutus antaa paitsi hyvän yleissivistyksen ja kielitaidon, myös valmiuksia itsensä kehittämiseen ja jatko-opiskeluun.

Tampereen seudun työväenopisto järjestää koulutusta kielissä, taideaineissa, kädentaidoissa, tietotekniikassa, ihmis- ja yhteiskunnallisissa sekä terveyttä edistävissä aineissa.

Aikuisneuvonta 

Aikuisneuvolat

Aikuisneuvolat vastaavat oman lähialueensa aikuisväestön neuvolapalveluista. Aikuisneuvonta ehkäisee, tunnistaa ja hoitaa aikuisväestön yleisiä sairauksia yhteistyössä terveysasemien kanssa.

Aikuisten terveystarkastukset 

Aikuisneuvolat

Aikuisneuvolat vastaavat oman lähialueensa aikuisväestön neuvolapalveluista. Aikuisneuvonta ehkäisee, tunnistaa ja hoitaa aikuisväestön yleisiä sairauksia yhteistyössä terveysasemien kanssa.

Kutsuntavelvollisten terveystarkastukset

Vuosittain tehdään lakisääteinen terveystarkastus kutsuntavelvollisille, joita ovat miehet, jotka kyseisenä vuonna täyttävät 18 vuotta tai ovat saaneet aiemmissa kutsunnoissa terveydellisistä syistä lykkäystä ja määrätty uudelleen tarkastettavaksi tai saaneet Suomen kansalaisuuden varsinaisen kutsuntaiän jälkeen.

Työttömien terveystarkastukset

Työttömäksi jääneillä tai toistuvasti lyhytaikaisissa työsuhteissa olevilla on mahdollisuus hakeutua maksuttomaan terveystarkastukseen.

Ajokortit 

Ajokortit

Tieliikenteeseen liittyvien henkilölupien myöntämistä koskeva toimivalta siirtyi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille 1.1.2016. Trafin asiakaspalvelutehtävistä huolehtii Ajovarma Oy:n palvelupisteet.

Ajoneuvojen siirrot 

Ajoneuvojen siirrot ja romuajoneuvot

Henkilö- tai pakettiauton viimeisellä omistajalla on oikeus toimittaa romuajoneuvonsa kustannuksitta tuottajanvastuun piiriin kuuluvaan järjestelmään hyväksytylle kerääjälle tai esikäsittelijälle ja edelleen romutettavaksi. Myös kunnat toimittavat romuajoneuvolain mukaisesti haltuunsa ottamat romuajoneuvot tuottajien vastaanottopisteisiin.

Aktiivipassi 

Aktiivipassi

Jos olet 18 vuotta täyttänyt ja saanut vähintään 10 kuukautta toimeentulotukea viimeisen 12 kuukauden aikana, sinulla on oikeus saada itsellesi aktiivipassi.

Aktiivipassi ladataan Tampereen joukkoliikenteen matkakorttiin. Sillä voi kulkea kaupungin
joukkoliikenteen busseilla (vyöhyke A-B) ja maksaa käynnit kaupungin uimahalleissa ja kuntosaleilla. Lisäksi kortilla pääsee ilmaiseksi kaupungin taidemuseoihin.

Alkoholiongelmat 

Päihdepalvelut

Päihteisiin liittyvää ensiapua annetaan terveysasemilla niiden aukioloaikoina: ma - to klo 8 - 15.30 ja pe klo 8 - 15. Sosiaalipäivystys neuvoo päihteiden väärinkäyttäjiä ja siellä toimii viikonloppuna nuorten selviämisasema. Päihdeongelmaan apua hakevan kannattaa ottaa yhteyttä sosiaali- tai terveyspalveluihin tai Ensiohjaus Ensioon.

Aloitteet 

Kuntalaisaloite

Jokaisella tamperelaisella on oikeus tehdä aloitteita kaupungin
toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteiden tulee käsitellä yhteisiä
asioita eikä aloitteena siksi voi tehdä esimerkiksi tiedusteluja tai
henkilökohtaisia hakemuksia ja anomuksia.

Alueellinen hätäkeskus 112 

Soittaminen Hätäkeskuksen hätänumeroon 112

1. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.
2. Kerro, mitä on tapahtunut.
3. Kerro tarkka osoite ja kunta.
4. Vastaa kysymyksiin.
5. Toimi annettujen ohjeiden mukaan.
6. Lopeta puhelu vasta saatuasi luvan.

Alueellinen vaikuttaminen 

Aluekoordinaattorit

Alueverkostot eli yhteistyöryhmät toimivat etelän, kaakon ja lännen palvelualueilla. Ne ovat kaupungin henkilöstön, yhdistysten, yritysten ja muiden aluetoimijoiden foorumi, jossa vaihdetaan tietoa ja ideoidaan yhteistyötä. Toiminta on kaikille avointa ja mukaan pääsee aluekoordinaatorin kautta.

Aluepelastuslaitos 

Aluepelastuslaitos

Pirkanmaan pelastuslaitos, sen vakinainen ja toimenpidepalkkainen henkilöstö yhdessä 50 sopimuspalokunnan kanssa, huolehtii onnettomuuksien ennaltaehkäisystä, pelastustoiminnasta ja varautumisesta poikkeusoloihin kaikkiaan 22 kunnan alueella.

Soittaminen Hätäkeskuksen hätänumeroon 112

1. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.
2. Kerro, mitä on tapahtunut.
3. Kerro tarkka osoite ja kunta.
4. Vastaa kysymyksiin.
5. Toimi annettujen ohjeiden mukaan.
6. Lopeta puhelu vasta saatuasi luvan.

Ammatillinen koulutus 

Ammatillinen koulutus

Ammatillista koulutusta tarjoavat muun muassa Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu), Tampereen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus (TAKK) sekä Tampereen palvelualan ammattiopisto. Ammatillisen koulutuksen sivulta löytyy linkkejä muiden tamperelaisten ammatillista koulutusta tarjoavien tahojen sivuille.

Amurin työläismuseokortteli 

Amurin työläismuseokortteli

Amurin työläismuseokorttelissa voi tutustua tamperelaisen työväen asumismuotoon 1880-luvulta lähtien aina 1970-luvulle asti. Kahvila Amurin Helmi tarjoaa tunnelmallisessa ympäristössä maukkaita oman leipomon leipomuksia.

Antaverkka 

Antaverkan leiri- ja kurssikeskus

Antaverkan kurssi- ja leirikeskus sijaitsee Näsijärven rannalla, Ylöjärvellä n. 20 km Tampereelta. Luonnonläheinen ympäristö antaa upeat puitteet järjestää monipuolista leiri- ja kurssitoimintaa lapsille sekä nuorille.

Apulaispormestarit 

Apulaispormestarit vastaavat lautakuntien puheenjohtajina palveluiden tilaamisesta. He toimivat lautakuntien puheenjohtajina, johtavat asioiden käsittelyä lautakunnan kokouksissa ja määräävät lautakunnalle esiteltävien asioiden valmistelun suuntaviivoista. Valtuusto valitsee apulaispormestarit keskuudestaan valtuustokaudeksi. He ovat päätoimisia luottamushenkilöitä ja kuuluvat myös konsernihallinnon johtoryhmään. Apulaispormestareiden toimikausi on sama kuin valtuuston toimikausi.

Apurahat ja avustukset 

Apurahat ja avustukset

Tampereen kaupungin myöntämiä stipendejä ja apurahoja ovat ammattitaiteilijoiden stipendit, lahjoitus- ja tukirahaston apurahat ja tiederahaston tiedeapurahat.

Apuvälineet 

Apuvälinelainaus

Apuvälineitä lainataan maksutta kotona asuville tamperelaisille. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan potilaan apuvälineiden hankinnasta vastaa kyseinen laitos.

Arboretum 

Kasvilajipuisto Arboretum

Hatanpään arboretum sijaitsee noin kolme kilometriä Tampereen keskustasta etelään Hatanpään sairaalan läheisyydessä. Arboretumiin on kerätty pääasiassa sellaisia kasveja, jotka menestyvät Tampereen alueella ja sen ympäristössä, mutta monia harvinaisia ja eksoottisiakin kasveja sieltä löytyy.

Arkeologia 

Arkeologiset kohteet

Argeologiset kohteet eli kiinteät muinaisjäännökset ovat ympäristössä säilyneitä ihmisen toiminnan monimuotoisia jälkiä kivikaudelta jopa 1900-luvun alkuun. Kulttuuriympäristöyksikkö suojelee Pirkanmaan muinaisjäännöksiä monipuolisen toimintamallin pohjalta ja maakunnan arkeologista työtä kehitetään sekä viranomais- että asiantuntijatoimintana.

Arkistot 

Kaupunginarkisto

Tampereen kaupunginarkisto huolehtii kaupungin asiakirjahallinnosta ja arkistotoimesta.

Kuva-arkistot

Vapriikin kuva-arkisto välittää historiallisia kuvia Tampereelta ja Pirkanmaalta. Siiri-tietokannassa voit selailla Tampereen museoiden esine- ja kuvakokoelmia. Solmu on Tampereen museoiden sosiaalinen museopalvelu, joka toimii nettigallerioiden tavoin. Tampereen alpumit on sivusto, jossa kuka tahansa voi julkaista Tampere-aiheisia valokuvia.

Asemakaavoitus 

Asemakaavoitus

Asemakaavalla määritellään yksityiskohtaisesti kunkin alueen käyttötarkoitus, esimerkiksi rakennusten, leikkipaikkojen ja pysäköintialueiden sijainti tontilla, rakennusten korkeus ja kerrosala sekä kohteesta riippuen tarvittaessa jopa kattomuoto, räystäslinjan tarkka korkeusasema ja julkisivumateriaali.

Kaavoitusta koskeviin tiedusteluihin vastataan Palvelupiste Frenckellissä.

Asukaspysäköinti 

Asukaspysäköinti

Tampereen keskustassa on määrätyillä alueilla asukas- ja yrityspysäköintipaikkoja, joihin voi lunastaa enintään 1 vuoden kerrallaan voimassa olevia pysäköintitunnuksia Tampereen kaupungin pysäköinninvalvonnan toimistosta (Frenckellinaukio 2 A).

Asuminen 

Asuminen

Vuokra-asunnoista ja asuntojen hakuun tai siihen liittyviin kysymyksiin vastataan Asuntotorilla. Asumisoikeusasunnon hakuun tarvittavan järjestysnumeron saa Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot -yksiköstä.

Asumisoikeusasunnot

Asumisoikeusasunto on vaihtoehto vuokra- tai omistusasumiselle. Maksamalla asumisoikeusmaksuna 15 % asunnon hankintahinnasta ja sen jälkeen kuukausittain käyttövastiketta saat oikeuden hallita asuntoa aivan kuin se olisi omistusasunto. Luopuessasi asumisoikeudesta, saat takaisin sijoittamasi asumisoikeusmaksun rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna.

Asumispäivystys ja tukiasuminen

Asumispäivystys tarjoaa lyhytaikaista, tilapäistä matalan kynnyksen asumispalvelua, joka on tarkoitettu asunnottomille tamperelaisille. Asumispäivystyksessä asuminen on väliaikaista ja sieltä siirrytään mahdollisimman nopeasti päihdekuntoutukseen, muuhun asumispalveluun tai omaan kotiin. Kuntoutuville asiakkaille on tarjolla tukiasumista ja palveluasumista.

Asumisterveys

Asuminen ja terveys sivustoon on koottu tietoa asumisterveyteen vaikuttavista asioista.

Asunnontarkastukset

Asunnontarkastuksia tehdään asumisolosuhteista aiheutuvien
terveyshaittojen selvittämiseksi. Tarkastusten yhteydessä tehdään mm.
pintakosteusmittauksia. Asunnonnontarkastuksista kaupungilla vastaa viranomaispalvelujen ympäristöterveysyksikön terveydensuojeluryhmä. Lisätietoa saa Palvelupiste Frenckellistä.

Asuntotori

Asuntotorilta saat tietoa Tampereella sijaitsevista vuokra- ja asumisoikeusasunnoista. Tietoa löytyy myös opiskelijoille ja vanhuksille suunnatuista asunnoista. Asuntotorilla on omat palvelupisteet VTS-kodeilla, Tampereen Vuokra-Asunnot Oy:llä ja Tampereen Kotilinnasäätiöllä. Lisäksi sieltä saa yli 10 muun yhteisön asuntoesitteitä sekä tietoa näiden yhteisöjen asunnoista.

Energiankäytön neuvonta

Korjaus- ja energia-avustukset

Vuonna 2017 kaikkien korjausavustusten käsittely siirtyy Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle. Avustuksia vuonna 2017 myönnetään iäkkään ja vammaisen henkilön asuntojen korjauksiin sekä taloyhtiöille hissin rakentamiseen ja esteettömyyden parantamiseen.

Palveluasuminen

Palvelutalot ja ryhmäkodit tarjoavat sopivan asunnon ja tarpeelliset palvelut niille, jotka eivät enää selviä omassa kodissaan, mutta jotka eivät ole laitoshoidon tarpeessa.

Tampereen kaupunki tarjoaa tamperelaisille ikäihmisille asumispalveluja palvelukodeissa ja -taloissa yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa. Tampereella toimii myös yksityisiä palvelu- ja hoitokoteja, joihin hakeudutaan suoraan.

Vuokra-asunnot

Vuokra-asunnoista ja asuntojen hakuun tai siihen liittyviin kysymyksiin vastataan Asuntotorilla.

Ateriapalvelut 

Kotiateriapalvelu

Kotiateriapalvelu on yksi kaupungin järjestämistä kotihoidon tukipalveluista. Ateria tuodaan asiakkaan kotiin tai asiakas hakee valmiin ruoka-annoksen esim. palvelukeskuksesta. Tiedustelut kotiateriapalvelusta oman asuinalueen kotihoidon asiakasohjaajalta.

Aurinkopaneelit 

Julkisivumuutoksiin vaaditut luvat

Julkisivumuutos on yleensä luvanvarainen, jos se olennaisesti muuttaa rakennuksen julkisivua tai kaupunkikuvaa. Luvanvaraisuuteen vaikuttavat mm. rakennuksen sijainti, tyyppi, tyyli, ikä ja ympäristön ominaisuudet.

Avioero 

Avioero

Perheasioiden sovittelu on vapaaehtoinen keskustelumahdollisuus avio- tai avoeroa miettiville, erojärjestelyjä tekeville, jo eronneille ja puolisoille, jotka päätyvät jatkamaan yhdessä. Sovittelupalvelu on tarkoitettu tamperelaisille perheille, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia.

Avoimet työpaikat 

Avoimet työpaikat

Tampereen kaupungilla avoimet työpaikat löytyvät kaupungin verkkosivuilta. Niitä haetaan rekrytointijärjestelmä Imurin kautta. Sivuilta löytyy tietoa myös harjoittelupaikkojen hausta, oppisopimuspaikoista sekä palkkatuetusta työstä ja niihin hakemisesta.

Valtakunnallinen työpaikkatarjonta löytyy TE-toimiston sivuilta.