Teknisen luovuuden palkitsemistoimikunta

Teknisen luovuuden palkitsemistoimikunta päättää teknisen luovuuden palkitsemiseen varatun määrärahan jakamisesta. Määräraha jaetaan yhden tai useamman tamperelaisen henkilön kesken vuosittain.

Palkinnon jakamista harkitessaan toimikunta soveltaa seuraavia yleisiä periaatteita: Teknisellä luovuudella tarkoitetaan kykyä omaperäisiin ja uusiin ratkaisuihin tekniikan soveltamisessa käytäntöön. Palkintoa ei ole tarkoitettu varsinaisen tieteellisen työn tukemiseen vaan käytännön tason teknisen luovuuden ja osaamisen palkitsemiseen.

Lisätietoja teknisen luovuuden palkitsemistoimikunnan toiminnasta ja teknisen luovuuden palkinnosta löydät alla olevan linkin kautta.

Teknisen luovuuden palkitsemistoimikunnan kokousaikataulu

Toimikunta kokoontuu tarvittaessa.

Teknisen luovuuden palkitsemistoimikunnan kokoonpano toimikaudella 2021–2023

Puheenjohtaja
Katja Karintaus

Jäsenet
Marja Kaikkonen
Jouni Kaipainen
Auli Korhonen
Janne Seppälä
Harri Uusi-Rajasalo

Teknisen luovuuden palkitsemistoimikunnan yhteystiedot

Sihteeri Johdon assistentti Miia Anttila
Puhelin:
040 484 3111
Päivitetty 7.6.2022