Kysely

27.5.2022 - 31.7.2022

27.5.2022 - 31.7.2022

Vastaa ja kerro kantasi

Vastaa kyselyyn lomarakennusten käyttötarkoituksen muuttamisesta pysyvään asumiseen Pohjois-Tampereella 31.7.2022 mennessä

Yleiskaavoituksen työohjelman 2021-2025 mukaisesti Tampereen kaupunki on käynnistänyt selvityksen lomarakennusten käyttötarkoituksen muuttamisesta pysyvään asumiseen Pohjois-Tampereella. Selvitykseen liittyen kartoitetaan alueen loma-asukkaiden sekä lomarakennusten ja rakentamattomien lomarakennuspaikkojen omistajien halukkuutta käyttötarkoituksen muuttamiseen sekä mielipiteitä muuttamisen puolesta ja vastaan.

Kaikille avoin nettikysely on vastattavissa 31.7.2022 asti. Vastaamisen on arvioitu kestävän 10-15 minuuttia.

Kiinnostus lomarakennusten käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseen asumiseen on lisääntynyt. Tampereella poikkeamispäätöksiä käyttötarkoituksen muutoksiin on myönnetty niillä lomarakennuspaikoilla, jotka ovat todistettavasti alun perin asuinkäyttöön tarkoitettuja.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa:

Kaavoitusarkkitehti Anna-Maria Niilo-Rämä
Puhelin:
040 355 9907

Sähköpostiosoite on muotoa [email protected] (ä=a)

Strateginen yleiskaava linjaa käyttötarkoituksen muutoksia

Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan mukaan käyttötarkoituksen muutokset ovat jatkossa mahdollisia myös kyläalueilla ja palvelujen saavutettavuuden kannalta suotuisilla alueilla, mikäli rakennuspaikan pinta-ala on vähintään 5000 neliömetriä tai keskitettyyn viemäriverkostoon liitettynä vähintään 2000 neliömetriä. Strateginen yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.4.2021, mutta valituksen vuoksi se ei ole vielä lainvoimainen eikä uusia periaatteita voida vielä noudattaa.

Pohjois-Tampereen strategisesta yleiskaavasta päätettäessä kaupunginvaltuusto hyväksyi toivomusponnen, jossa edellytetään laajempaa selvitystä loma-asuntojen käyttötarkoituksen muutoksista pysyvään asumiseen ja asia on kirjattu myös pormestariohjelmaan vuosille 2021-2025. Näiden perusteella selvityksen laatiminen on sisällytetty yleiskaavoituksen työohjelmaan vuosille 2021-2025.

Tavoitteena on kartoittaa halukkuutta käyttötarkoituksen muutoksiin

Käynnissä olevan kyselyn tarkoituksena on kartoittaa nykyisten loma-asukkaiden, lomarakennusten omistajien sekä rakentamattomien, kaavassa osoitettujen lomarakennuspaikkojen maanomistajien halukkuutta käyttötarkoituksen muutokseen. Tarkoituksena on ennen kaikkea saada käsitys halukkuuden kokonaismäärästä ja sijainnista Pohjois-Tampereella, esimerkiksi kyläalueiden läheisyydessä. Tärkeää olisi saada myös mielipiteitä käyttötarkoituksen muuttamisen puolesta ja vastaan. Tietoa voidaan käyttää laadittavan selvityksen vaikutusten arvioinnissa. Kyselyn vastauksena annettavia yksittäisen kohteen tietoja ei julkisteta eikä niitä tulevaisuudessa käytetä mahdollisessa lomarakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen luvittamisessa.

Kysely on jaettu eri osioihin ja jokaisen osion lopussa on mahdollisuus vapaaseen kommentointiin. Ensimmäisessä osiossa kysytään vastaajan taustatietoja, sitten tietoja lomarakennuspaikasta ja nykyisestä lomarakennuksesta sekä käyttötarkoituksen muutoksesta. Lopuksi on vielä työntekoon ja palveluihin liittyvät osiot. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakollista vastata. Vastaamisen on arvioitu kestävän 10-15 minuuttia.

Vastauksia toivotaan loma-asukkailta ja vakituisilta asukkailta

Vaikka kysely on enemmän suunnattu alueen loma-asukkaille, vastauksia toivotaan myös alueen vakituisilta asukkailta. Eli mikäli lomarakennusta ei ole, voi kyselyyn vastata soveltuvin osin. Tällaisia ovat esimerkiksi käyttötarkoituksen muutos -osion kysymykset loma- ja vakituisen asumisen hyödyistä ja haitoista.

Kiitos ajastasi ja mukavaa kesää!