Ilmakuva Hervannan kampusalueesta Hepolamminkadun suunnasta.

Kysely

9.3.2023 - 11.4.2023

Vastaa ja kerro kantasi

Vastaa elinkeinoalueiden kyselyyn

Elinkeinoalueiden visioraportista voi antaa palautetta 11.4.2023 mennessä joko vastaamalla kyselyyn tai lähettämällä vapaa palaute sähköpostitse kaupungin kirjaamoon [email protected]

Yritysalueet ovat tärkeä osa Tampereen kehittämistä elinvoimaisena ja monipuolisena kaupunkina. Siksi yritysalueille laaditaan jatkossa aluekohtaisia visioita, jotka ilmaisevat yleisellä tasolla alueilla tavoiteltua kehityksen suuntaa. Visioinnin pilottialueina toimivat Hankkion ja Nekalan perinteiset yritysalueet, joille laadittiin vuoden 2022 aikana visioluonnokset vuorovaikutteisesti yhdessä alueiden toimijoiden kanssa.

Elinkeinoalueiden visiotyön luonnosraportti on nähtävillä samaan aikaan Kantakaupungin vaiheyleiskaavan 2021-2025 luonnosaineiston kanssa.

Elinkeinoalueiden visiotyön raporttiluonnoksesta on laadittu kysely, jossa voit antaa palautetta vastaamalla valmiisiin kysymyksiin tai avoimina vastauksina. Voit myös liittää liitetiedoston vastaukseesi. Vastaa kyselyyn 11.4.2023 mennessä. Kyselyn vastaukset käsitellään elinkeinoalueiden visiotyön palautteena ja ne menevät suoraan kaupungin kirjaamoon ja tiedoksi valmisteleville asiantuntijoille.

Tutustu visiotyön luonnosraporttiin ja anna palautetta