Mielenterveys- ja päihdeneuvosto

Kaupunginhallitus on 31.1.2022 asettanut mielenterveys- ja päihdeneuvoston. Jäseniksi on nimetty 11 asiantuntijajäsentä siten, että heistä neljä on Tampereen kaupungin palvelujen työntekijöitä, kuusi järjestöjen edustajia ja yksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin edustaja. Tampereen kaupungin työntekijäjäsenet on valittu yhteistyössä eri palveluryhmien kesken. Järjestöjen edustajat on valittu kutsuttuina järjestöjen päihde- ja mielenterveysverkoston kautta. Lisäksi neuvostoon on valittu neljä luottamushenkilöjäsentä.

Päihde-​ ja mielenterveysneuvosto on neuvoa antava toimija,​ jolla ei ole päätöksentekovaltaa. Neuvoston tehtävänä on

  • toimia yhteisenä keskustelufoorumina, jonka toiminta tukee julkisen ja kolmannen sektorin mielenterveys- ja päihdetyön koordinointia, kehittämistä ja mahdollisten yhteisten hankkeiden toteuttamista.
  • tukea vuorovaikutuksen syntymistä eri toimijoiden sekä kuntalaisten välillä.
  • työskennellä yhteistyössä päihdeasiamiehen ja asiakasraadin kanssa.
  • osallistua muiden neuvostojen ja neuvottelukuntien tavoin aktiivisesti kaupungin päätöksentekoon antamalla lausuntoja itseään kiinnostavista kysymyksistä.
  • käsitellä muun muassa ajankohtaisia päihde-​ ja mielenterveysasioita,​ mahdollisia aloitteita,​ nykytilaa ja palveluiden käyttäjien kokemuksia.
  • tehdä esityksiä päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämiseksi.

Mielenterveys- ja päihdeneuvoston työtä koordinoi sosiaali- ja terveyspalvelujen psykososiaalisen tuen palveluryhmä. Neuvoston esittelijänä toimii päihde- ja maahanmuuttajapalveluiden palvelupäällikkö ja neuvoston sihteerinä toimii palveluryhmän nimeämä henkilö.

Kokoonpano 1.2. - 31.12.2022

Puheenjohtaja
Aila Dündar-Järvinen, herastuomari, kehitysvammahoitaja

Varapuheenjohtaja
Miika Joenperä, Tampereen A-Kilta Ry

Jäsenet
Tanja Airaksinen, palvelupäällikkö, päihde- ja maahanmuuttajapalvelut, Tampereen kaupunki

Heli Norolahti, kehittäjäsosiaalityöntekijä, päihde- ja maahanmuuttajapalvelut, Tampereen kaupunki

Jenni Heikkinen, kokemusasiantuntija, päihde- ja maahanmuuttajapalvelut, Tampereen kaupunki

Jaana Ylänen, hyvinvointikoordinaattori, sivistyspalvelut, Tampereen kaupunki

Katia Laakso, Sopimusvuori Ry

Anu-Susanna Kallio, Taimi Ry

Anne Ovaska, A-Klinikkasäätiö

Eeva-Kaisa Hohenthal, Siltavalmennus

Sinikka Särkkä, omaiskokemusasiantuntija, Pirkanmaan mielenterveysomaiset Finfami Ry

Jarmo Romu, osastonhoitaja, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Meri Lust, nuoriso-ohjaaja

Kari-Pekka Rauhala, lähihoitaja, ohjaaja

Mika Arramies, sote-yrittäjä, työnohjaaja

Esittelijä

Tanja Airaksinen, palvelupäällikkö

Esittelijäsihteeri Palvelupäällikkö Heli Norolahti
Päivitetty 1.12.2022