Kaksi henkilöä keskustelee keskenään.

Kansalaispaneeli

Kansalaispaneelissa osallistujat käyvät yhteiskunnallisesta aiheesta tasaveroista keskustelua, jossa he kertovat omiin kokemuksiin pohjautuvista näkemyksistään.

Keskustelujen tarkoituksena on syventää kaikkien osallistujien ymmärrystä aiheesta ja saada muodostettua siitä kokonaiskuva. Keskusteluissa ei väitellä eikä tavoitella yksimielisyyttä eikä pyritä löytämään ratkaisua mihinkään tiettyyn kysymykseen.

Keskusteluista saatu asukaskokemustieto on arvokasta aineistoa, jota kaupungin suunnittelijat käyttävät yhdessä tilastotietojen kanssa.
 

Suuri seutukeskustelu

Tampereella kokeiltiin kansalaispaneelia vuoden 2022 keväällä. Tamperelaisia ja muita Tampereen kaupunkiseudun asukkaita kutsuttiin mukaan suureen seutukeskusteluun, jossa osallistuja kertoivat, miten he liikkuvat arjessaan ja millaiset asiat vaikuttavat siihen. Samalla he pohtivat liikkumisensa tulevaisuutta.

Suuri seutukeskustelu oli kaksivaiheinen. Helmi–maaliskuussa 2022 käytiin aiheesta pienryhmäkeskusteluja. Maalis–huhtikuussa keskustelu siirtyi verkkokeskusteluksi Otakantaa.fi-palvelussa. Kaikki keskustelijat olivat sitoutuneet hyvän, rakentavan ja kunnioittavan keskustelun pelisääntöihin.

Suuressa seutukeskustelussa toteutui kaikkiaan 57 keskusteluryhmää, joihin osallistui 400 seudun asukasta. Keskustelut käytiin etätilaisuuksina 5–10 osallistujan ryhmissä. Mukana oli myös kirjuri sekä keskustelunohjaaja, joka oli käynyt Erätauko-koulutuksen.

Keskustelujen tuloksista laadittiin kooste, joka lähetettiin kaikille keskusteluun osallistuneille ja julkaistiin Tampereen kaupungin ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän verkkosivuilla.

Keskustelun tuloksia on esitelty kesän ja syksyn 2022 aikana Tampereen kaupunkiseudun kuntien päättäjille sekä liikennejärjestelmän kehittäjille, jotka hyödyntävät niitä tulevina vuosina.

Kansalaispaneeli ja suuri seutukeskustelu toteutettiin osana Tampereen kaupunkiseudun digitaalinen kansalaispaneeli -hanketta (2021–2022). Se on Tampereen kaupungin ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhteishanke, joka on saanut valtiovarainministeriöltä Kuntien digikannustin -rahoitusta.

Kansalaispaneeli ja suuri seutukeskustelu ovat osa valtakunnallista Hyvin sanottu -hanketta, jonka tavoitteena on suomalaisen keskustelukulttuurin vahvistaminen ja turvallisten keskusteluympäristöjen luominen.

Suuren seutukeskustelun tuloksia esitellään myös Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän verkkosivuilla.

Suunnittelija Johanna Kurela
Puhelin:
040 849 3614

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/kansalaispaneeli

Päivitetty 4.11.2022