Kysely

7.11.2022 - 30.11.2022

Osallistu

Kysely Tampereen päihdetilanteesta

Tampereen päihdekyselyllä selvitetään tamperelaisten ja muiden täällä liikkuvien havaintoja päihteiden, tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä rahapelaamisen aiheuttamista haitoista sekä näkemyksiä niiden ehkäisystä. Vastauksia käytetään Tampereen ehkäisevän päihdetyön kehittämisessä.

Päihdekyselyssä selvitetään tamperelaisten havaintoja heidän kotialueensa alkoholin, huumeiden, tupakkatuotteiden ja nuuskan käytöstä sekä rahapelaamisen tilanteesta. Erityisesti kyselyssä selvitetään alaikäisten päihteiden ja tupakkatuotteiden käyttöä. 

Kyselyssä selvitetään lyhyesti myös vastaajan omaa päihteiden, tupakkatuotteiden ja rahapelaamisen tilannetta. Vastaajilla on lisäksi mahdollisuus esittää näkemyksensä siitä, mihin Tampereella pitäisi keskittyä ehkäisevässä päihdetyössä tulevina vuosina.

Kyselyyn voivat vastata eri-ikäiset ja eri puolilla kaupunkia asuvat tamperelaiset sekä muut täällä liikkuvat. 

Verkossa olevaan kyselyyn vastataan nimettömästi. Vastaamiseen kuluu 5-10 minuuttia. Kysely on saatavilla myös englanniksi. Kyselylomakkeita on paperisena muun muassa hyvinvointikeskuksissa.

Päihdekyselyn tuloksista kerrotaan joulukuun aikana.

Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Johanna Heine
Puhelin:
040 195 1709