Havainnekuva kaavaehdotuksen mukaisista rakennuksista ja toiminnoista. Kuvassa on urheilun ja palvelutoimintojen rakennuksia, kerrostaloja, säilyvä vanha jäähallin rakennus, yleisiä aukiotiloja sekä viheralueita.

Keskustelutilaisuus

9.11.2023 - 11.12.2023

Tutustu

Hakametsän urheilualueen asemakaavaehdotuksen esittelytilaisuus

Hakametsän urheilualueen asemakaavamuutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kaavaehdotus ja siihen liittyvää aineistoa on nähtävillä 9.11. - 11.12.2023. Voit tutustua suunnitelmiin internetissä, Tampereen palvelupisteessä sekä keskiviikkona 22.11.2023 järjestettävässä esittelytilaisuudessa.

Asemakaavamuutoksen myötä alueen kehittäminen uutena ja kaikille avoimena liikunnan, urheilun ja asumisen kokonaisuutena mahdollistuu. Asemakaavaluonnos oheisaineistoineen oli nähtävillä syyskuussa 2022. Valmisteluvaiheesta saadun palautteen ja tarkentuneiden selvitysten perusteella kaavaluonnosta on viety eteenpäin ja se on asetettu nyt nähtäville kaavaehdotuksena.

Kaavaehdotuksessa on esitetty, että vanha jäähalli saa suojelumerkinnän ja laaja alue Tartonpuiston pohjoisosaa säilyy. Urheilun toimintojen lisäksi alueelle on esitetty muun muassa asumista noin tuhannelle uudelle asukkaalle hyvien palvelujen ja joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Kerrostalojen kerrosluvut vaihtelevat viidestä kolmeentoista kerrokseen. Kaavan sivulla pääset tutustumaan tarkemmin nyt nähtävillä oleviin ehdotusvaiheen aineistoihin.

 

Paikka

Keltinkatu 2

Nähtävilläolon aikana järjestetään esittelytilaisuus. Asemakaavoittaja ja muita suunnittelijoita on tavattavissa:

  • keskiviikkona 22.11.2023
  • kello 13.30 - 18 välisen ajan
  • Hakametsän jäähallin lipunmyyntitoimistolla (osoite Keltinkatu 2)

Lyhyt yleisesittely asemakaavaehdotuksesta järjestetään tasatunnein kello 14, 15, 16 ja 17. Tervetuloa tutustumaan aineistoihin ja kuulemaan niistä lisää!

Muistutus kaavaehdotuksesta

Hakametsän urheilualueen asemakaavaehdotus ja siihen liittyvät aineistot ovat nähtävillä 9.11. - 11.12.2023. Mikäli haluat jättää suunnitelmista muistutuksen, toimita se nähtävilläolon aikana kaupungin kirjaamoon. Tutustu kaavan aineistoihin ja katso tarkemmat ohjeet muistutuksen toimittamisesta kaavan omalta sivulta.

Tutustu kaavan aineistoihin

Sivun kuva: Arkkitehdit Kontukoski Oy, Arkkitehtitoimisto Ahonen ja Kangasvieri Oy, Heikkinen & Kangasaho Arkkitehdit Oy