Ilmakuva Eteläpuiston alueesta Pyhäjärveltä kohti Hämeenpuistoa kesällä. Taustalla näkyy Näsijärvi.

Kysely

21.3.2024 - 18.4.2024

Osallistu

Eteläpuiston asemakaavaa ja puistosuunnittelua koskeva kysely

Eteläpuiston asemakaavaan liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineistoa on nähtävillä 18.4.2024 asti. Vastaa kyselyyn ja vaikuta suunnitteluun! Kyselyn tuloksia hyödynnetään asemakaavan ja siihen liittyvän puistosuunnitelman laatimisessa.

Eteläpuiston kaavoittaminen on käynnistynyt alun perin vuonna 2015, jolloin tavoitteena oli asuntovaltainen täydennysrakentaminen. Nyt asemakaavatyötä jatketaan uusin tavoittein kehittämällä Eteläpuistoa viher- ja virkistysalueena kaikkien kaupunkilaisten käyttöön.

Miten voin osallistua suunnitteluun?

Voit vastata Eteläpuiston kehittämistä koskevaan kyselyyn, jossa kartoitetaan käyttäjien nykyisiä toiveita. Kyselyn vastaukset huomioidaan asemakaavatyön ja puistosuunnittelun seuraavissa vaiheissa. Voit myös toimittaa asemakaavaa koskevan mielipiteen kaupungin kirjaamoon.

Kyselyyn vastaaminen

Verkkokyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia. Kyselyssä voi tehdä karttamerkintöjä, joiden määrästä riippuen vastaamiseen voi halutessaan varata myös enemmän aikaa.

Mielipiteen toimittaminen

Asemakaavan aloitusvaihetta koskevan mielipiteen voi toimittaa kaupungin kirjaamoon nähtävilläolon aikana, eli 18.4.2024 mennessä. Katso tarkemmat ohjeet mielipiteen toimittamisesta asemakaavan omalta sivulta.

Kuva: Suomen Ilmakuva Oy