Uusi kasvu syntyy verkostoissa

Uusi kasvu syntyy verkostoissa -hanke on Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen koordinoima strateginen kehittämishanke. Hanke toteutetaan yhdessä Tampereen seudun ammattiopisto Tredun, Uusyrityskeskus Ensimetrin ja start up -yhteisö Tribe Tampereen kanssa. 

Hankkeen kohderyhmää ovat pirkanmaalaiset

  • työttömät työnhakijat ja työttömyysuhan alaiset henkilöt sekä vastavalmistuneet ja valmistumisvaiheessa olevat opiskelijat sekä kv-osaajat ja kv-taustaiset opiskelijat jotka kaipaavat tukea alueen työelämään kiinnittymiseen
  • yrittäjyydestä kiinnostuneet henkilöt sekä sivutoimiset itsensätyöllistäjät, yksinyrittäjät, kevytyrittäjät
  • alueen työnantajat, joilla on osaavan työvoiman pulaa ja halu ratkaista näitä haasteita erilaisilla työllistämisen keinoilla

Hanke tarjoaa kohderyhmän henkilöasiakkaille ja asiakasryhmille palveluja, joilla tuetaan uuden työn ja yrittäjyyden syntymistä. Palvelut muotoillaan asiakkaiden tarpeiden mukaan. Ne toteutetaan ryhmissä ja ovat asiakkaille maksuttomia.

Hankeen tavoitteena on

  • edistää työnhakijoiden työllistymistä ja valmiutta muutoksiin työn murroksessa
  • toteuttaa ennaltaehkäisevää työllisyydenhoitoa
  • muotoilla uudelleen julkisia työllisyys- ja alkavan yrittäjän palveluja ja niiden järjestämistapaa

Keskeisiä toimenpiteitä ovat

  • toimivien verkostojen ja ryhmäytymismahdollisuuksien luominen
  • työllistymistä ja uuden yrittäjyyden syntymistä edistävän pre-ekosysteemin luominen 
  • ryhmämuotoisina toteutettavien palvelujen muotoileminen
  • ohjausmallien rakentaminen verkostojen orkestrointiosaamisen tueksi 

Hanke toteutetaan ajalla 1.3.2021 – 31.8.2023 ja sitä rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto.
Uusi kasvu syntyy verkostoissa -hankkeen kotisivu

Lisätietoja

Projektipäällikkö Jaakko Pohjolainen
Projektisuunnittelija Tiina Keskinen