Hyppää sivuvalikkoon

Tiedolla johtaminen ja alueellinen eriarvoistuminen

Kesäinen maisema Pispalasta

Tiedolla johtamisen kokonaisuus jatkaa ja syventää Lapsiperheiden edistynyt analytiikka -hankkeessa saatujen tulosten käyttöönottoa ja tiedolla johtamisen kokonaisuutta. Tavoitteena on saada aikaan pysyviä muutoksia kunnan eri toimijoiden palveluissa. Palvelut tuodaan ihmisen lähelle eri elämäntilanteisiin. Analysoitu tieto auttaa entistä paremmin ja nopeammin tunnistamaan erilaisia palvelutarpeita ja niiden muutoksia. Näin toimintaa voidaan kehittää ennakoivasti.  

Tiedolla johtamisen kokonaisuus rakentuu monipuolisen ja analysoidun tiedon hyödyntämiseen kehitysohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Uudella tavalla analysoidulla tiedolla palveluja kehitetään siten, että lasten, nuorten ja lapsiperheiden tosiasiallinen yhdenvertaisuus toteutuu. Tämä tarkoittaa, että arki on entistä turvallisempi ja toimivampi erilaisilla asuinalueilla. Samalla ymmärrys Tampereella asuvien lapsiperheiden moninaisuudesta ja erilaisista palveluntarpeista eri elämäntilanteissa kasvaa.  

Kokonaisuuteen liittyy vahvasti myös alueellisen eriarvoistumisen tunnistaminen ja sen huomioiminen palveluiden kehittämisessä. Tässä merkittävässä roolissa ovat alueiden eri palveluiden ammattilaiset sekä asukkaat. Kehitämme yhdessä uudenlaista tiedon keräämisen, seurannan ja analysoinnin työkalua, joka mahdollistaa kaikkien osallistumisen.  

Mitä teemme? 

  • Kehitetään edistyneen analytiikan (tekoälyn) keinoin lapsiperhetiedon hyödyntämistä. 
  • Luodaan ymmärrystä asuinalueista, niissä elävistä lapsiperheistä ja erilaisista elämäntapahtumista 
  • Hyödynnetään luotua tietoa toiminnan strategisessa johtamisessa kaupunkitasoisesti ja alueellisesti.  
  • Vahvistetaan monipuolisesti yhdessä tekemistä, keskiössä on ihminen, jolle tarjotaan erilaisia kohdennettuja palveluita.  
  • Teemme vahvasti yhteistyötä erilaisten tiede-, innovaatio- ja kehitysyhteisöjen kanssa.

Lapsiperheiden edistynyt analytiikka (LEA) -hankkeen (2020–2021) tulokset

Valtakunnallisessa hankkeessa luotiin ainutlaatuista tilannekuvaa Tampereen, Ylöjärven, Vantaan, Porin, Vaasan ja Laihian lapsiperheiden hyvinvoinnista. Aineisto koottiin kymmenestä valtakunnallisesta rekisterilähteestä, ja se kattaa yhteensä lähes 80 000 lapsiperhettä kuuden kunnan alueelta. Loppuseminaarissa käsiteltiin lapsiperhetiedon syntyä, siitä saatuja tuloksia ja kuultiin asiantuntijoiden kommenttipuheenvuoroja.

Katso loppuseminaarin 25.11.2021 tallenne alta.

Yhteystiedot

Tanja Jurvanen
Projektipäällikkö
Puhelin:
040 806 3513
Lauri Ikola
Projektisuunnittelija
Puhelin:
040 867 3988
Päivitetty 2.8.2023