Hyppää sivuvalikkoon

Lapsiystävällinen kunta

Lapsi lukemassa kuvakirjaa.

Lapsiystävällinen kunta -malli on UNICEFin kunnille tarjoama työväline. Malli auttaa kuntaa tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja kunnan hallinnossa ja lasten arjen palveluissa. Se auttaa kuntia varmistamaan, että erityisesti heikommassa asemassa olevien lasten oikeudet toteutuvat. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Suomessa mallia on toteutettu vuodesta 2012 lähtien.

Miten malli toimii?

  • Mallin avulla kunta tunnistaa, millä lapsen oikeuksien osa-alueilla sillä on kehitettävää.
  • Malli auttaa kuntaa määrittelemään, mitä sen tulee tehdä, jotta lasten oikeudet toteutuisivat kunnassa mahdollisimman perusteellisesti.
  • Lisäksi malli auttaa kuntaa seuraamaan työn edistymistä systemaattisesti.

Työtä ohjaa kuntaan perustettu koordinaatioryhmä, johon kuuluu viranhaltijoita kunnan eri toimialoilta sekä lasten ja nuorten, kuntapäättäjien ja kolmannen sektorin edustajia.

Miten lapset ja nuoret osallistuvat kehittämistyöhön?

Lasten ja nuorten osallisuus on tärkeä osa käytännön kehittämistyötä. Koordinaatioryhmän lisäksi kehittämistyöhön osallistuu 12–18-vuotiaista nuorista koostuva ryhmä. Ryhmä kokoontuu kuukausittain ja sen tehtävänä on myös seurata ja arvioida työn etenemistä. Kehittämistyössä kuullaan myös lasten parlamenttia ja nuorisovaltuustoa.

Lapsia ja nuoria on mukana Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön eri vaiheissa. Lasten ja nuorten näkemyksiä kehittämistyön tueksi on selvitetty muun muassa 4.- ja 9.-luokkalaisten sekä Tredun Vaikuta! -päivillä.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus

Onnistuneesta kehittämistyöstä UNICEF voi myöntää kunnalle Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Uusina mallissa aloittavien kuntien kehittämistyö ennen tunnistuksen myöntämistä kestää hieman yli kaksi vuotta.

Tunnustuksen on tähän mennessä saanut 16 kuntaa: Forssa, Hämeenlinna, Jyväskylä, Kirkkonummi, Kokkola, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Nokia, Oulu, Pori, Puumala, Raasepori, Rovaniemi, Tammela ja Turku.

Tampereella kehittämistyö alkoi keväällä 2022, ja tunnustus on mahdollista saada vuonna 2024.

Tampereen Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön tavoitteet ja toimenpiteet

Lapsen oikeudet -koulutuskokonaisuus

Vuoden 2023 aikana vietetään neljänä maanantaina (13.3., 8.5., 14.8., 13.11.) LapsenOikeudet365 -päivää. Se on päivä, jolloin paneudutaan lapsen oikeuksien syventämiseen ja oppimiseen esimerkiksi kansallisen lapsistrategian 10-osainen verkkokoulutuskokonaisuuden avulla. Koulutuskokonaisuus on suunnattu erityisesti lasten kanssa työskenteleville ja lasten arkeen vaikuttaville ammattilaisille, mutta se on avoin kaikille lapsen oikeuksista kiinnostuneille.

Lapsen oikeudet tehdään todeksi arjessa ja jokaisessa kohtaamisessa vuoden jokaisena päivänä. Tavoitteena on, että vuoden 2023 aikana kaikki lasten kanssa työtä tekevät ja lasten arkeen suoraan tai epäsuoraan vaikuttavat ammattilaiset käyvät vähintään Johdatus lapsen oikeuksiin - Turvaa lapsen oikeuksien toteutuminen -koulutuksen.

Lue lisää koulutuskokonaisuudesta ja kampanjasta lapsistrategian LapsenOikeudet365-sivulta. Ota käyttöön valmiit julkaisupohjat ja liity mukaan viestimään tunnisteella #LapsenOikeudet365 ja #lastentre. Tehdään yhdessä työtä lasten hyväksi.

Ideoita lapsen oikeuksien teeman käsittelyyn

  • Keskustellaan, miten voitaisiin yhteisellä toiminnalla lisätä oppimista ja sitä kautta lapsen oikeuksien toteutumista.
  • Katsotaan Johdatus lapsen oikeuksiin -koulutusvideo.
  • Puretaan ajatukset koulutusvideosta: Mikä oli uutta ja vanhaa? Mihin on eniten kosketuspintaa omassa ammattiroolissa?
  • Viestitään lapsen oikeuksista (esim. ajatus koulutuksen teemoista somekanavalle, vinkkaus koulutuksesta kollegalle somessa tai sähköpostilla, sanapilvi tai yhdessä kirjoitettu artikkeli sisällöksi oman organisaation kanavaan).  Jaetaan sisältöä tunnisteilla #LapsenOikeudet365 ja #lastentre.

Katso tallenne "Kohti lapsiystävällisempää kaupunkia" -tilaisuudesta 10.6.2021:

Yhteystiedot

Virve Savolainen
Projektipäällikkö
Puhelin:
040 800 4220
Tiia Heinäsuo
Lapsiasiamies
Puhelin:
050 411 2434
Päivitetty 8.3.2023