Lapsi lukemassa kuvakirjaa.

Lapsiystävällinen kunta

Lapsiystävällinen kunta -malli on UNICEFin kunnille tarjoama työväline. Malli auttaa kuntaa tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja kunnan hallinnossa ja lasten arjen palveluissa. Se auttaa kuntia varmistamaan, että erityisesti heikommassa asemassa olevien lasten oikeudet toteutuvat. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Suomessa mallia on toteutettu vuodesta 2012 lähtien.

Miten malli toimii?

  • Mallin avulla kunta tunnistaa, millä lapsen oikeuksien osa-alueilla sillä on kehitettävää.
  • Malli auttaa kuntaa määrittelemään, mitä sen tulee tehdä, jotta lasten oikeudet toteutuisivat kunnassa mahdollisimman perusteellisesti.
  • Lisäksi malli auttaa kuntaa seuraamaan työn edistymistä systemaattisesti.

Työtä johtaa kuntaan perustettu koordinaatioryhmä, johon kuuluu viranhaltijoita kunnan eri toimialoilta sekä lasten ja nuorten, kuntapäättäjien ja kolmannen sektorin edustajia.

Miten lapset ja nuoret osallistuvat kehittämistyöhön?

Lapsia ja nuoria on mukana Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön eri vaiheissa. Lasten ja nuorten näkemyksiä lapsiystävällisyydestä selvitettiin 4.- ja 9.-luokkalaisten Vaikuta! -päivillä 2020 ja 2021, kun Tampereen hakua valmisteltiin. 

Työn tueksi on koottu 11–18-vuotiaiden nuorten ryhmä, joka kautta saamme nuorten äänen mukaan kehittämistyöhön. Ryhmä kokoontuu kuukausittain ja sen tehtävänä on seurata ja arvioida työn etenemistä. Lasten ja nuorten osallisuus on tärkeä osa myös varsinaisessa tulevassa käytännön kehittämistyössä.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus

Onnistuneesta kehittämistyöstä UNICEF voi myöntää kunnalle Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Uusina mallissa aloittavien kuntien kehittämistyö ennen tunnistuksen myöntämistä kestää hieman yli kaksi vuotta.

Tunnustuksen on tähän mennessä saanut 16 kuntaa: Forssa, Hämeenlinna, Jyväskylä, Kirkkonummi, Kokkola, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Nokia, Oulu, Pori, Puumala, Raasepori, Rovaniemi, Tammela ja Turku.

Tampere valittiin mukaan kehittämistyöhön tammikuussa 2021.

Tampereen Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön tavoitteet ja toimenpiteet

Katso tallenne "Kohti lapsiystävällisempää kaupunkia" -tilaisuudesta 10.6.2021:

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Virve Savolainen
Puhelin:
040 800 4220
Lapsiasiamies Tiia Heinäsuo
Puhelin:
050 411 2434
Päivitetty 22.9.2022