Hyppää sivuvalikkoon

Huolehtivat nuoret

Kuva nuoresta tytöstä istumassa penkillä Pyynikinharjulla.

Tampereella kehitetään tukea tamperelaisille 13–17-vuotiaille nuorille, jotka hoivaavat tai kantavat huolta läheisistään. Työskentelyä on toteutettu osana valtiovarainministeriön koordinoimaa ja rahoittamaa valtakunnallista AuroraAI–tekoälyohjelmaa laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Nuorten huolehtimiselle löytyy runsaasti erilaisia syitä, jotka voivat liittyä esimerkiksi perheen toimeentuloon, läheisen sairastumiseen, mielenterveyden haasteisiin tai päihteidenkäyttöön. Yhteistä huolehtimisen erilaisille tilanteille on se, että alaikäinen joutuu kantamaan ikäänsä nähden liian suurta vastuuta läheistensä hyvinvoinnista. Huolen kantaminen vaikuttaa nuoren arjen sujuvuuteen ja hyvinvointiin ja voi lisätä nuoren oman sairastumisen riskiä. Tilanne voi esimerkiksi vaikuttaa nuoren ystävyyssuhteisiin tai saada nuoren jäämään pois harrastuksesta.

Kokeilun tavoite ja tulokset

Kokeilun tavoitteena oli mahdollistaa nuorille verkkosovellusta hyödyntäen tilanteensa tunnistamisen ja siihen avun saaminen erittäin matalalla kynnyksellä.

Loka-marraskuussa 2022 toteutettuun kokeiluun osallistui 13 nuorta. Nuoret saivat Huolehtivat nuoret -palvelun kautta tilata itselleen omaa tilannettaan tukevia palveluita anonyymisti, ilman erillistä päätöstä. Kokeilussa tarjotut palvelut eli keskusteluapu, läksyapu, ruokalaatikko ja lahjakortti, jolla sai monipuolisesti erilaisia palveluita, valittiin myös nuorten toiveiden pohjalta.

Kokeilu oli pienimuotoinen, mutta siitä saatiin tärkeää kokemusta teknisistä valmiuksista sekä toimintatavan soveltuvuudesta. Nuorilta tullut palaute oli positiivista, ja kokeilun koettiin tuoneen apua ja tukea arkeen. Toimintatapa todettiin toimivaksi, ja sitä on mahdollista hyödyntää myös muiden kohderyhmien tukemiseen. 

Lisätietoa Huolehtivat nuoret -kokeilusta

Yhteystiedot

Lauri Ikola
Projektisuunnittelija
Puhelin:
040 867 3988
Päivitetty 29.3.2023