Talvinen kuva metsästä

Tampere Junior -kehitysohjelma

Tampere – paras kaupunki kasvaa

Tampere Junior on nelivuotinen kehitysohjelma vuosille 2020-2023. Kehitysohjelman tavoitteena on lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointierojen kaventaminen Tampereen eri asuinalueilla. Yhteisen päämäärän saavuttamiseksi tarvitsemme hajallaan olevan tiedon yhteen sovittamista, ilmiöiden ja muutostarpeiden ymmärtämistä, positiivista yhteisjohtamista ja laaja-alaista yhteistyötä.

Lapset, nuoret ja lapsiperheet ovat Tampere Junior -kehitysohjelman ytimessä. Pyrimme toiminnallamme vahvistamaan lapsiystävällisyyttä ja lasten oikeuksia Tampereella. Edistämme analysoidun lapsiperhetiedon käyttöä ja tamperelaisten lapsiperheiden moninaisuuden huomioimista. Tunnistamme haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten tarpeita ja pyrimme vahvistamaan heille suunnattuja palveluja.

Kehitysohjelman tavoitteet vuoden 2023 loppuun mennessä:

  • Lasten, nuorten ja lapsiperheiden tosiasiallinen yhdenvertaisuus toteutuu palveluissa.
  • Erilaisilla asuinalueilla toteutuu turvallinen ja toimiva arki.
  • Kaupungin ja hyvinvointialueen lapsiperheiden yhdyspintatyölle on tavoitteet.​

Projektit vuonna 2022

Löydät lisätietoja eri projekteista niiden omilta sivuilta. Alla olevien lisäksi projekteina ovat:

  • Lapsuuden rakentajat - Alueellinen oppimisverkosto
  • Aurora AI - huolehtivat nuoret

Ajankohtaista

Katso, mistä Tampere Junior -ohjelmassa on kyse:

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/tamperejunior

Lisätietoja

Suunnittelujohtaja Leena Viitasaari
Puhelin:
050 553 8672
Projektipäällikkö Esko-Pekka Järvinen
Puhelin:
041 731 3226
Lapsiasiamies Tiia Heinäsuo
Puhelin:
050 411 2434
Projektipäällikkö Virve Savolainen
Puhelin:
040 800 4220
Projektisihteeri Darina Manina-Mäkelä
Puhelin:
040 806 2736
Projektisuunnittelija Johanna Pyymäki
Puhelin:
041 730 7248
Projektipäällikkö Tanja Jurvanen
Puhelin:
040 806 3513
Projektisuunnittelija Lauri Ikola
Puhelin:
040 8673 988