Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue

Sosiaali- ja terveyspalvelut kattavat sosiaalityön ja terveydenhuollon palvelut.

Sosiaali- ja terveyspalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat kaikenikäisten tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan arkeen ja kotona asumiseen.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueelle kuuluvat seuraavat kokonaisuudet:

  • vastaanottopalvelut
  • ikäihmisten palvelut
  • lasten, nuorten ja perheiden palvelut
  • psykososiaalisen tuen palvelut
  • sairaalapalvelut
  • Tampere Junior -kehitysohjelma sekä
  • kehittäminen, hallinto ja asiakasohjaus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtajana työskentelee Leena Viitasaari.

Vs. sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja Leena Viitasaari
Puhelin:
050 553 8672
Johdon assistentti Riikka Lähteenmäki
Puhelin:
040 801 6027

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Palveluryhmien hallinnon ja johdon yhteystiedot

Asiakastyytyväisyys

Asiakaspalautteet ovat keskeisessä roolissa sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun takaamisessa ja toiminnan kehittämisessä. Yksi palautteen keräämisen tapa ovat lyhyet kyselyt, joihin asiakas voi vastata joko eri toimipisteissä sijaitsevilla palautelaitteilla, Tampereen kaupungin verkkosivuilla tai mobiilikyselynä.

Voit tarkastella eri sosiaali- ja terveyspalveluille ja toimipisteille annettuja palautteita alla olevalta raportilta. Raportti päivittyy kerran vuorokaudessa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaspalauteraportti

Terveydenhuolto

Tietoa mm. terveysasemista, suun terveydenhuollosta sekä mielenterveys- ja päihdepalveluista

Sosiaalihuolto

Tietoa mm. aikuisten, lasten ja lapsiperheiden sosiaalityöstä sekä ikääntyneille ja vammaisille suunnatuista palveluista