Osaamisperusteisuus

Kansalaisopistojen opinnoissa on nyt mahdollisuus ansaita opintopisteitä, jotka viedään opintosuoritusmerkintänä Opintopolku-palveluun. Opintosuoritusmerkintä on helppo tapa osoittaa vapaa-ajalla ja harrastuksissa hankittu osaaminen työnantajalle esimerkiksi työnhaussa, ja lisäksi suoritusmerkintöjä voi oppilaitoksen hyväksynnällä sisällyttää myös osaksi tutkintoa.

Opintosuorituksia voi kerätä suorittamalla kursseja ja osoittamalla niillä oma osaaminen tehtävillä ja aktiivisella läsnäololla. Kansalaisopistot kirjaavat suoritusmerkinnät Opintopolku-palveluun, jota myös toisen asteen oppilaitokset ja korkeakoulut käyttävät. Opintopisteiden keräämisen mahdollistaminen pohjautuu osaamisperusteisuuteen, jossa keskeisessä roolissa ovat osaamisen itsearviointi, kehittäminen ja osoittaminen eli osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.

Kansalaisopistojen osaamisperusteisuuden kurssit on nimetty opintopistekursseiksi. Vuonna 2022 käynnissä on pilottivaihe, jolloin tarjolla on opintopistekursseja lähinnä kielissä ja tietoaineissa.

Osaamisperusteisuutta kansalaisopistoissa on kehitetty Priima Pirkanmaa -hankkeessa.

Opintopistekurssin tunnus. Valkoinen noppasymboli oranssilla taustalla.
Opintopistekurssin tunnistaa noppasymbolista.