Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot

Tavoitteena on varmistaa kaupungin väestönkasvun edellyttämä asuinrakentaminen sekä palvelutilaverkko, asuntotuotannon kilpailun syntyminen, asumisen kohtuuhintaisuus, asumisvaihtoehtojen monipuolistaminen, sosiaalisen asuntotuotannon kehittäminen ja asuinalueiden negatiivisen eriytymiskehityksen ehkäiseminen.

Yksikön keskeiset tehtävät ovat

  • kaupungin päätöksentekoelimissä hyväksytyn asuntopolitiikan valmistelu, koordinointi ja toteutus sekä asuntopolitiikkaan  liittyvää edunvalvonta
  • asuntolainsäädännössä kaupungille asetetut viranomaistehtävät, mm. ARA-vuokra-asuntojen asukasvalintojen valvonta ja asumisoikeusasuntojen asukasvalintojen hyväksyntä, avustukset sosiaalisen asumisen tukemiseen ja hissien rakentamiseen vanhoihin kerrostaloihin sekä henkilökohtaisiin asuntolainoihin kohdistuvat tehtävät
  • vastaaminen kaupungin palvelutilaverkon kehittämisestä sekä itse palvelutilojen tarveselvitysten ja hankesuunnitelmien valmistelusta yhteistyössä tiloissa toimivien Sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluryhmien ja konsernihallinnon talousyksikön kanssa
  • kestävän asumisen sekä asunto- ja palvelurakentamisen edistäminen.

Asiakasvastuut ja henkilöstön yhteystiedot ja työtehtävät löytyvät yhteystiedoista.

Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot -yksikköä johtaa asunto- ja kehityspäällikkö.

Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot

Sähköpostiosoitteet ovat pääsääntöisesti muotoa [email protected], ellei henkilön kohdalla toisin kerrota.

asunto- ja kehityspäällikkö

Auli Heinävä

Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot
Puhelinnumero:
040 800 7391
Hankearkkitehti

Arto Huovila

Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot
Puhelinnumero:
040 642 7519
Lisätietoja:

Nimettyjen palvelurakennushankkeiden tarveselvitykset, hankesuunnitelmat, rakennushankkeiden valmistelu. Palvelukäytöstä poistuvien rakennusten hankekehittäminen.

Erityisasiantuntija

Kaisu Kammonen

Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot
Puhelinnumero:
050 571 2950
Lisätietoja:

Asumisen kehittäminen, asuntopolitiikka.

Projektipäällikkö

Henna Kuitunen

Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot
Puhelinnumero:
041 730 6693
Lisätietoja:

Peltolammin-Multisillan lähiöohjelma

Asuntorahoitussihteeri

Tarja Lampinen

Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot
Puhelinnumero:
040 717 7686
Lisätietoja:

ARA-asuntojen käytön ja asukasvalintojen valvonta sekä poikkeusluvat, ARA-lainoitus, asumisoikeusasunnot.

Projektisuunnittelija

Sini Lempinen

Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot
Puhelinnumero:
041 730 8186
Lisätietoja:

Peltolammin-Multisillan lähiöohjelma

Ohjaaja

Noora Mehto

Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot
Puhelinnumero:
040 353 6025
Lisätietoja:

Asukas ensin -hanke
Asumisen ongelmien ja asunnottomuuden vähentäminen ja ennaltaehkäisy, asumisneuvonnan kehittäminen.

määräaikainen 13.6.2022-31.12.2022

Ohjaaja

Elina Mustalahti

Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot
Puhelinnumero:
040 145 5353
Lisätietoja:

Asukas ensin -hanke
Asumisen ongelmien ja asunnottomuuden vähentäminen ja ennaltaehkäisy, asumisneuvonnan kehittäminen.

määräaikainen 21.06.2022-31.12.2022

Hankearkkitehti

Teija Mätäsniemi

Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot
Puhelinnumero:
040 680 2130
Lisätietoja:

Nimettyjen palvelurakennushankkeiden tarveselvitykset, hankesuunnitelmat, rakennushankkeiden valmistelu. Palvelukäytöstä poistuvien rakennusten hankekehittäminen.

Kehittämiskoordinaattori

Elina Pekkarinen

Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot
Puhelinnumero:
041 731 3230
Lisätietoja:

Sosiaalisen asumisen kehittäminen, asuinalueiden kehittäminen haitallisen eriytymiskehityksen ehkäisemiseksi, asunnottomuuden vähentäminen ja ehkäisy.

Sähköposti [email protected]

Toimistosihteeri

Anne Salonniemi

Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot
Puhelinnumero:
040 686 1303
Lisätietoja:

Asumisoikeusasunnot, valtion tai kaupungin varoista myönnettyjen henkilökohtaisten lainojen takaisinperintä, laina-aikaiset muutokset ja vakuusasiat. 

Hankearkkitehti

Minna Tuominen

Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot
Puhelinnumero:
041 730 0384
Lisätietoja:

Nimettyjen palvelurakennushankkeiden tarveselvitykset, hankesuunnitelmat, rakennushankkeiden valmistelu. Palvelukäytöstä poistuvien rakennusten hankekehittäminen.

Hankepäällikkö

Jarmo Viljakka

Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot
Puhelinnumero:
040 806 4105
Lisätietoja:

Talonrakennusinvestointien koordinointi, nimettyjen palvelurakennushankkeiden tarveselvitykset, hankesuunnitelmat, rakennushankkeiden valmistelu. Palvelukäytöstä poistuvien rakennusten hankekehittäminen.