Ilmastotoimien taloussuunnitelma

Tampereen kaupunki on koonnut  talousarvioonsa ilmastobudjetin vuoden 2020 talousarviosta lähtien. Ilmastobudjetin toteuma raportoidaan vuosittain tilinpäätöksessä.

Tampereen ilmastobudjetti koostuu kahdesta osasta: päästöbudjetista ja ilmastotoimien taloussuunnitelmasta. Ilmastotoimien taloussuunnitelmassa eritellään tavanomaisesta kaupungin budjetista ilmastotoimille suunnattu käyttötalous ja investoinnit nelivuotiselle taloussuunnitelmakaudelle. Mukana on ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen sekä kestävän liikkumisen edistämiseen liittyviä toimenpiteitä.

Ilmastotoimien taloussuunnitelman tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksentekoon ja lisätä läpinäkyvyyttä kuntalaisille kaupungin rahankäytöstä. Sen avulla voidaan osaltaan seurata ilmastotoimien taloudellisen resursoinnin riittävyyttä.

Tiedot esitetään talousarvion ja tilinpäätöksen lisäksi soveltuvin osin myös erillisessä Power BI -raportissa.

Päivitetty 1.2.2023