Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan taloudellisten vaikutusten arviointi

Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttaan on koottu ilmastotoimenpiteiden toimeenpanon suoria kustannuksia investointien ja käyttötalouden osalta. Osalle toimenpiteistä on laskettu lisäksi niiden kustannusvaikuttavuus eli taloudellisuus.

Kustannusvaikuttavuus ilmaisee, kuinka paljon toimenpiteestä koituva päästövähennys maksaa vähennettyä päästövähennysyksikköä kohden.

Kustannusvaikuttavuuslaskelmista on tehty erillinen taustamuistio ensimmäisen, vuonna 2020 tehdyn tiekartan yhteydessä.

Päivitetty 14.11.2022