Nähtävillä olevat katu- ja rakennussuunnitelmat 31.8. - 14.9.2022

Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä 31.8. - 14.9.2022 tällä sivulla ja Tampereen palvelupisteessä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B. Mahdolliset muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja toimitettava edellä mainittuna nähtävilläoloaikana kirjaamoon.

Tampereen kaupungin kirjaamo

Osoite:
Aleksis Kiven katu 14-16 C 33210 Tampere
Postiosoite:
PL 487 Tampere, 33101

Lehvänkuja

Lehvänkujan katusuunnitelmaehdotus, Koivistonkylän kaupunginosassa, suunnitelma n:o 1/20997, TRE:1536/10.03.02/2021.

Katusuunnitelma on laadittu huonokuntoisen Lehvänkujan saneerausta varten. Katu päällystetään asfalttibetonilla. Ajoradan leveys on 3,75 metriä. Kadun pohjoispäässä on kääntöpaikka. Kadun korkeusasema ei muutu nykyisestä. Kadun pintavedet johdetaan ojapainanteen avulla läheiseen ojaan.

Kohteessa uusitaan katuvalaistus.

Lehvänkujan saneeraustyöt sisältyvät Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2022 vuosisuunnitelmaan.

Suunnitelman tarkastaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue Katuinsinööri Petri Keivaara
Puhelin:
050 382 6459

Ristinarkuntien haara

Ristinarkuntien haara Osuusmyllynkadusta pohjoiseen katusuunnitelmaehdotus, Ristinarkun kaupunginosassa, suunnitelma n:o 1/21573, TRE: 4963/10.03.02/2022.

Katusuunnitelma on laadittu huonokuntoisen Ristinarkuntien haaran katuosuuden saneerausta varten. Katuosuus sijaitsee osittain rata-alueella. Katu päällystetään asfalttibetonilla. Ajoradan leveys vaihtelee 5,0 metristä 6,0 metriin ja sillan koh-dalla ajoradan leveys on 3,5 metriä. Kadun korkeusasema ei muutu nykyisestä. Kadun pintavedet johdetaan reunakiven avulla nykyiseen ojaan ja katuosuuden päässä hulevedet imeytetään maastoon.

Kohteessa uusitaan katuvalaistus.

Ristinarkuntien haaran saneeraustyöt sisältyvät Tampereen kaupungin kaupun-kiympäristön palvelualueen vuoden 2022 vuosisuunnitelmaan.

Suunnitelman tarkastaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue Katuinsinööri Petri Keivaara
Puhelin:
050 382 6459
Päivitetty 31.8.2022