Siirry sisältöön

Liikkumisesteisen pysäköinti

Tampereen keskustan katu- ja pysäköintialueille on erikseen osoitettu liikkumisesteisille tarkoitettuja pysäköintipaikkoja lisäkilvellä H12.7. Lisäkilven tarkoittamana invalidin ajoneuvona pidetään ajoneuvoa, joka on erityisesti varustettu invalidien käyttöön tai kuljetukseen, taikka jossa on ennen 1.6.2020 myönnetty vammaisen pysäköintilupa tai liikkumisesteisen pysäköintitunnus.

Kuka tunnuksen saa?

Tieliikennelain 190 §:n ja asetuksen 471/2020 mukaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi myöntää vaikeasti vammaiselle henkilölle tai vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen.

Millaiseen pysäköintiin tunnus oikeuttaa?

Vammaisen pysäköintiluvalla tai liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella, tai vastaavalla asianomaisen ulkomaisen viranomaisen myöntämällä luvalla, jossa on kansainvälinen vammaisen tunnus, saa ajoneuvon pysäköidä seuraavasti:

  • maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta
  • alueelle, jossa pysäköinti on muutoin kielletty pysäköinti kielletty liikennemerkillä C38 ja C39
  • sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu rajoitusta pitemmäksi ajaksi.

Muualla kuin yleisellä tiellä pysäköintilupa tai pysäköintitunnus ei oikeuta poikkeavaan pysäköintiin, ellei siihen ole osoitettu erikseen pysäköintipaikkaa invalidin ajoneuvolle.

Ajoneuvoa, jossa on liikkumisesteisen pysäköintitunnus, ei saa pysäköidä sellaiselle alueelle tai paikalle, joka on osoitettu liikennemerkillä vain tiettyjen ajoneuvojen pysäköintiin.

Vammaisen pysäköintilupa tai liikkumisesteisen pysäköintitunnus ei oikeuta pysäköimään esim. jalkakäytävälle tai pyörätielle tai olemaan noudattamatta C37 pysäyttäminen kielletty -liikennemerkkiä.

Myöskään kävelykadulla pysäköintiä ei sallita.

Maksulliselle pysäköintipaikalle saa maksua suorittamatta pysäyttää myös taksiliikenteessä olevan ajoneuvon tai invataksin liikkumisesteisen ottamista tai jättämistä varten.

Pysäköintilupa tai pysäköintitunnus on pysäköimisen ajaksi sijoitettava näkyvään paikkaan, autossa tuulilasin sisäpuolelle siten, että etupuolen kaikki tiedot ovat luettavissa ajoneuvon ulkopuolelta.

Tunnuksen hakeminen

Liikkumisesteisen pysäköintitunnusta haetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Lisätietoja tunnuksen hakemisesta löytyy Traficomin sivulta: