Siirry sisältöön

Ilmoita hylätystä ajoneuvosta

Ajoneuvo yksityisellä alueella vai katu- tai yleisellä alueella?

Katu- ja yleinen alue
Kaduilla säilytettävistä käyttämättömistä ajoneuvoista (esim. kilvetön ajoneuvo) voi ilmoittaa katutilavalvontaan.

Yksityinen alue
Kunnan suorittamat ajoneuvojen siirrot yksityiseltä alueelta perustuvat lakiin ajoneuvojen siirrosta 30.12.2019/1508 (5§ 5 mom/ 7§/ 8§).

Virka-apupyyntö
Mikäli ajoneuvoa ei ole poistettu tontilta kiinteistön haltijan kehotuksista huolimatta, voi kunta yksityisalueen haltijan perustellusta pyynnöstä suorittaa lähi- tai varastosiirron pelastustielle jätetylle ajoneuvolle, hylätylle ajoneuvolle tai romuajoneuvolle. Virka-apupyynnön voi tehdä kiinteistön haltija tai tämän edustaja.

Katutilavalvonta, ajoneuvojen siirrot
sähköposti [email protected]
puhelin 040 679 6965/ 0500 624 079