Siirry sisältöön

Ajoneuvojen siirrot

Romuajoneuvot vastaanottopisteisiin

Henkilö- tai pakettiauton viimeisellä omistajalla on oikeus toimittaa romuajoneuvonsa kustannuksitta tuottajavastuun piiriin kuuluvaan järjestelmään hyväksytylle kerääjälle tai esikäsittelijälle ja edelleen romutettavaksi. Hyväksytylle kerääjälle tai esikäsittelijälle toimitetusta ajoneuvosta annetaan omistajalle romutustodistus, joka on edellytys ajoneuvon poistamiseksi Ajoneuvohallintokeskuksen ylläpitämästä ajoneuvorekisteristä.

Myös Tampereen kaupunki toimittaa romuajoneuvolain mukaisesti haltuunsa ottamat romuajoneuvot tuottajien vastaanottopisteisiin. Ennen vastaanottopisteisiin siirtoa ajoneuvoja säilytetään Tarastenjärven varastoalueella.

Autotuojat ry:n omistama Suomen Autokierrätys Oy toimii tuottajayhteisönä, joka koordinoi romuautojen vastaanoton, käsittelyn ja kierrätyksen EU:n romuajoneuvodirektiivissä määriteltyjen vaatimusten mukaisesti. Romuajoneuvoista ja niiden kierrätyksestä löytyy tietoa sivulta http://www.autokierratys.fi. Myös valtuutetut romuautojen vastaanottopaikat löytyvät ko. sivulta.

Katutilavalvonta, ajoneuvojen siirrot
sähköposti [email protected]
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma - pe 9.00 - 15.00

Tiedustelut ajoneuvojen siirroista
katutarkastaja puh. 0500 642 079
Asiakaspalvelu ajanvarauksella, toimisto puh. 040 679 6965

Romuajoneuvotoiminnasta lisätietoja antaa katutarkastaja, puh. 0500 642 079

Aiheeseen liittyvät linkit