Siirry sisältöön

Suunnitelmat ja selvitykset

Kävely- ja pyörätiehankkeet

Tampereelle rakennetaan uusia kävely- ja pyöräilyväyliä ja parannetaan nykyisiä joka vuosi. Etenkin ydinkeskustassa työmaita on paljon. Väylien parantaminen kannattaa, sillä pyöräily on koko vuosikymmenen jatkanut tasaista kasvua.

Liikenne- ja katusuunnittelu

Keskustan liikenneverkkosuunnitelma

Keskustan liikenneverkkosuunnitelmassa 2013 on esitetty keskustan kehää sekä pyöräilylle että ajoneuvoliikenteelle. Nopea läpikulkuliikenne ohjataan keskustan ohittaville pääväylille, ja kehältä keskustaan tulevaa ajoneuvoliikennettä ohjataan pysäköintilaitoksiin.

Kävelyä edistetään ydinkeskustassa hidaskatualueilla sekä laajentamalla nykyisiä kävelykatuja pohjois-eteläsuunnassa. Tavoitteena on keskittää jalankulkua viihtyisille, turvallisille ja virikkeellisille reiteille. Pyöräilyn osalta keskustan kehän muodostavat Hatanpään valtatie, Rongankatu, Puutarhakatu, Hämeenpuisto ja Tampereen valtatie. Pyöräilykehälle ohjataan nopeakulkuinen työmatkapyöräilyliikenne.

Pyöräilyn asemaa keskustassa selkiytetään ja vahvistetaan. Tavoitteena on toteuttaa keskustaan kattava pyöräteiden ja -kaistojen verkko ja keskittää pyöräpysäköintiä laadukkaisiin pyöräpysäköintilaitoksiin. Vilkkaimmilla väylillä jalankulkijat ja pyöräilijät erotetaan omille väylilleen.

Kaavoitus ja katusuunnitelmat

Kaavoituksessa kevyen liikenteen väylät pyritään kytkemään entistä paremmin alueen muuhun väyläverkostoon. Valmisteilla olevista kaavoista voi antaa palautetta niiden ollessa nähtävillä. Ennen kadun rakentamista tai sen kunnostamista siitä laaditaan vielä katusuunnitelma. Valmisteilla olevat katusuunnitelmaehdotukset laitetaan nähtäville, ja niistä silloin mahdollista antaa palautetta.

Tampereen ydinkeskustan katutilaohje

Katutilaohjeessa on esitetty suuntaviivat laadukkaan ja kävelyä edistävän, tamperelaisen katuympäristön rakentamiselle. Katutilaohje koskee katutilan näkyviä osia, ja siinä linjataan katuympäristön visuaalista ilmettä sekä käytettäviä kalusteita ja materiaaleja.

Liikennemäärät

Tampereen keskusta-alueen kävelijöiden ja pyöräilijöiden lukumääriä lasketaan kesäisin kesä-heinäkuussa viiden viikon ajan. Kävelyn ja pyöräilyn liikennemäärät ovat työmaa-alueiden ulkopuolella pysyneet suunnilleen saman suuruisina viimeisen viiden vuoden aikana. Vilkkaimmat kevyen liikenteen väylät ovat olleet Hämeenkatu, Hatanpään valtatie, Kuninkaankatu, Tuomiokirkonkatu ja Itsenäisyydenkatu.

Polkupyöräilijöiden määriä lasketaan myös koneellisten mittauspisteiden avulla. Pyöräilijöiden määrä on kasvanut ajanjaksolla 2000-2019 noin 44 prosenttia. Vilkkaimmaksi väyläksi on noussut Rongankadun alikulku, jonka kautta kulkee kesällä (touko-elokuussa) keskimäärin 3300 pyöräilijää päivässä.

Liikennetilastopalvelu

Tampereen kaupunki tarjoaa tilastotietoa Tampereen alueen autoliikenne-, pyöräilijä- ja kävelijämääristä sekä joukkoliikenteen matkustajamääristä liikenteen tilastointipalvelussa. Liikennetietoja voi vapaasti hyödyntää ja jalostaa.

Puutarhakadun reaaliaikainen pyöränäyttö

Liikkumiskatsaukset

Tyytyväisyyskyselyt