Siirry sisältöön

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Rantaväylän tiejakson Santalahti - Naistenlahti ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) aloitettiin vuonna 2009. Arviointi päättyi heinäkuussa 2010 yhteysviranomaisen lausuntoon YVA-selostuksesta. Yhteysviranomaisena toimi Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue.

Oheisissa tiedostoissa on YVA-menettelyn yhteydessä tuotettu materiaali.

Arviointiselostus

Yhteysviranomainen antoi lausunnon YVA-selostuksesta 15.7.2010.
Ympäristövaikutusten arviointiselostukseen voit tutustua alla olevien linkkien kautta.
YVA-selostusta täydennettiin yhteysviranomaisen pyynnöstä heinäkuussa 2010.

Arviointiohjelma