Siirry sisältöön

Asemakaavoitus

Maantielain mukaan tiesuunnitelmissa esitettyjen ratkaisujen tulee olla voimassaolevien asemakaavojen mukaisia. Rantaväylän tiesuunnittelun rinnalla Tampereen kaupunki on laatinut tunneliosuudelle erillistä maanalaista asemakaavaa ja valmistellut eritasoliittymäalueiden nykyisiin asemakaavoihin tarvittavia muutoksia.

Asemakaavaehdotukset ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmat löytyvät kaava-aineistot -sivuilta.

Asemakaavan 8156 aineistot Rantaväylän tunneli, maanalainen asemakaava

Asemakaavan 8305 aineistot Rantaväylän tunneli, Santalahden eritasoliittymä

Asemakaavan 8306 aineistot Rantaväylän tunneli, Naistenlahden eritasoliittymä

Rantaväylän tunnelin asemakaavat hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 9.8.2011 ja kaupunginhallituksessa 22.8.2011. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavat 10.10.2011.

Hyväksymispäätöksistä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valitukset. Korkein hallinto-oikeus piti Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen voimassa 18.9.2013 antamallaan päätöksellä.